b.é g.ái aya

Nhiều tay s.úng xông vào bệnh viện nơi b.é g.ái Syria còn dây rốn khi được cứu trong động đất được điều trị

Thế giới

13:35:51 15/02/2023
Một nhóm tay s.úng xông vào một bệnh viện ở miền Bắc Syria - nơi b.é g.ái Aya được cứu trong động đất khi còn nguyên dây rốn dính với t.hi t.hể mẹ đang được điều trị - và tấn công giám đốc bệnh viện...