Bầu Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, vì sao tranh cãi?

Quy định của luật và cách vận dụng bầu hiệu trưởng tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đang dẫn đến nhiều ý kiến tranh cãi trong dư luận.

Bầu Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, vì sao tranh cãi? - Hình 1

PGS- TS Nguyễn Trường Thịnh (trái) và PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM – LÊ KIÊN

Kết quả bầu khác nhau, hội đồng trường quyết định

Từ ngày 29.3 – 15.4, Hội đồng trường của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM thực hiện 7 bước để bầu chọn hiệu trưởng. Trong đó, quan trọng nhất là bước 2, 3 và 4, các bước thực hiện gây ra tranh cãi trong những ngày vừa qua.

Cụ thể, trường thực hiện bước 1 là hội nghị tập thể lãnh đạo trường, gồm Ban Thường vụ Đảng ủy, chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng và trưởng phòng tổ chức hành chính thảo luận, đề xuất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự.

Bước 2 là hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng gồm Ban Thường vụ Đảng ủy, chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, người đứng đầu (kể cả phó trưởng đơn vị phụ trách) với 41 thành viên để thảo luận và thống nhất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Kết quả ở bước 2 này là có 63,41% số phiếu giới thiệu PGS- TS Lê Hiếu Giang ; 36,59% số phiếu giới thiệu PGS-TS Nguyễn Trường Thịnh. Kết quả này không công bố tại hội nghị.

Tuy nhiên, ở bước 3 là hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2) gồm Ban Thường vụ Đảng ủy, chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng và trưởng phòng tổ chức hành chính căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng của viên chức.

Trong thời điểm này, hội đồng trường đã tiến hành biểu quyết về phương án nhân sự hiệu trưởng. Kết quả 26,31% số phiếu chọn PGS-TS Lê Hiếu Giang; 52,63% số phiếu chọn PGS-TS Nguyễn Trường Thịnh. Kết quả công bố tại hội nghị và kết luận: Hội đồng trường thống nhất (15/15 thành viên đồng ý) phương án được chọn phải đạt trên 50% số thành viên hội đồng trường đồng ý thì được giới thiệu tại bước 4.

Video đang HOT

Vì kết quả bầu khác nhau (bước 2 và 3) nên cuối cùng, hội đồng trường đã xem xét và lựa chọn PGS-TS Nguyễn Trường Thịnh (52,63%) để giới thiệu tại bước kế tiếp với số phiếu 10/15 phiếu đồng ý.

Bước 4 là hội nghị cán bộ chủ chốt gồm Đảng ủy, chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, chủ tịch hội cựu chiến binh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (là viên chức), trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc. Có 98/99 thành viên đã tham gia. Kết quả, có 48 phiếu tín nhiệm và 48 phiếu không tín nhiệm PGS-TS Nguyễn Trường Thịnh (2 phiếu không hợp lệ).

Bước 5, Ban Thường vụ Đảng ủy (4 thành viên) đồng ý tín nhiệm nhân sự hiệu trưởng đối với PGS-TS Nguyễn Trường Thịnh đạt tỷ lệ 75%, không đồng ý đạt tỷ lệ 25%. Hội nghị tập thể lãnh đạo lần thứ ba sau đó gồm Ban Thường vụ Đảng ủy, chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng và trưởng phòng tổ chức hành chính tiếp tục bầu. Kết quả có 80% phiếu bầu tín nhiệm nhân sự hiệu trưởng đối với PGS-TS Nguyễn Trường Thịnh.

Bước 6 là hội nghị tập thể lãnh đạo lần thứ ba, gồm Ban Thường vụ Đảng ủy, chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng và trưởng phòng tổ chức hành chính tiếp tục bầu. Kết quả, có 80% số phiếu đồng ý tín nhiệm nhân sự hiệu trưởng đối với PGS-TS Nguyễn Trường Thịnh.

Bước 7 là hội nghị hội đồng trường lần thứ hai, có 16/19 thành viên có mặt. Kết quả, có 63,15% tỷ lệ phiếu đồng ý nhân sự hiệu trưởng đối với PGS-TS Nguyễn Trường Thịnh, 21,05% không đồng ý.

Vấn đề đang gây ra tranh cãi trong dư luận ở đây là ở bước 2, PGS-TS Nguyễn Trường Thịnh không đủ tỷ lệ quá bán (50%), trong khi PGS-TS Lê Hiếu Giang đạt tỷ lệ phiếu bầu chiếm đến 63,41%.

Tuy nhiên, điều 46 Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có quy định: “Trường hợp nếu kết quả giới thiệu của tập thể lãnh đạo khác với kết quả phát hiện, giới thiệu nhân sự ở bước 2 thì báo cáo, giải trình rõ với cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi tiến hành các bước tiếp theo”.

Theo PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, vì kết quả khác nhau ở bước 2 và 3, Hội đồng trường của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã xem xét và lựa chọn PGS-TS Nguyễn Trường Thịnh (52,63%) để giới thiệu tại bước kế tiếp.

Theo PGS-TS Dũng, hiện nay luật 34/2018/QH-14 cũng quy định là hội đồng trường có thẩm quyền cao nhất quyết định và trình cơ quan quản lý ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường đại học.

Kết quả bầu không theo ý nguyện tập thể

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên sáng 22.4, một thành viên Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tham dự hội nghị bầu nhân sự hiệu trưởng ngày 12.4 cho rằng việc bầu chọn hiệu trưởng không được thực hiện công tâm và không theo ý nguyện tập thể. “Sau khi có kết quả bầu cử, nhà trường rất bàng hoàng vì sao một người phiếu tín nhiệm thấp lại trở thành hiệu trưởng”, thành viên này nói.

Cũng theo người này: “Quy trình bầu chọn đã sai ngay từ bước 2. Nếu đúng, phải giới thiệu ông Lê Hiếu Giang hoặc một người khác, người đó không phải người đã bị loại ở bước 2 là ông Nguyễn Trường Thịnh (có phiếu tín nhiệm dưới 50%)”.

Thành viên hội đồng trường này phân tích theo Nghị định 115/2020, điều 46 quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm viên chức quản lý. Điểm 2 của điều này quy định rõ bước 2 “tập thể lãnh đạo mở rộng thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: mỗi thành viên giới thiệu 1 người cho một chức vụ; người nào đạt số phiếu cao nhất, đạt tỷ lệ trên 50% tính trên tổng số người được triệu tập giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% thì chọn 2 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu ở các bước tiếp theo”.

Quy định còn phức tạp và nhiều kẽ hở

Theo một luật sư trong Đoàn luật sư TP.HCM, điều 46 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự bầu hiệu trưởng khá phức tạp và còn nhiều kẽ hở. Luật vẫn chưa làm rõ thẩm quyền bổ nhiệm khác gì với thẩm quyền của hội đồng trường bầu, và Bộ chủ quản ra quyết định công nhận. Theo luật sư này, dường như khi soạn nghị định, cơ quan soạn thảo sử dụng kỹ thuật viện dẫn qua văn bản khác, nhưng văn bản khác thì chưa quy định chi tiết cơ chế bầu (tập thể) kèm quyết định công nhận.

Cụ thể, theo luật sư này, quy trình bầu tại điều 46 của nghị định là không ổn. Chẳng hạn, ở trường hợp cụ thể tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, một người A ở bước 1 và bước 2 đạt tỷ lệ trên 60%, người B chỉ 30%. Nhưng ở bước 3 lại chọn người B dù ít phiếu hơn ở lần trước. Như vậy bước 3 đã vô hiệu bước 1, 2.

Cũng theo quan điểm của luật sư này, trong luật cũng có nói nếu có kết quả bầu khác nhau thì cần có báo cáo, giải trình gửi lên Bộ GD-ĐT. Trường hợp này, Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM quyết thì có đúng theo luật hay không?

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nói gì về thông tin 'bất thường' chọn hiệu trưởng?

Những ngày qua có nhiều ý kiến cho rằng có bất thường trong việc lựa chọn hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cụ thể là việc bầu chọn đã vi phạm nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn nhân sự hiệu trưởng.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nói gì về thông tin bất thường chọn hiệu trưởng? - Hình 1

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - BẢO HÂN

Ngày 13.4, theo Quyết nghị do ông Ngô Văn Thuyên, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ký thì Hội đồng trường của trường này đã quyết định PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh (Trưởng khoa Cơ khí chế tạo máy) giữ chức vụ hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Dư luận xôn xao kết quả ở bước 2 và bước 4

Ngay sau đó, có nhiều ý kiến trên mạng xã hội cũng như dư luận cho rằng có những bất thường trong việc chọn hiệu trưởng nhà trường, cụ thể là "trường đã vi phạm nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn nhân sự hiệu trưởng do hội đồng trường ban hành".

Cụ thể, theo các ý kiến này, tại Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự (bước 2), 2 nhân sự còn lại để bầu cho chức vụ hiệu trưởng là PGS.TS Lê Hiếu Giang đạt số phiếu với tỷ lệ 63,5%. Trong khi đó, PGS-TS Nguyễn Trường Thịnh chỉ đạt số phiếu với tỷ lệ 36,5%. Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh vẫn được đưa vào để giới thiệu ở các bước tiếp theo.

Cũng theo các ý kiến này, tại bước 4 có 99 cán bộ chủ chốt tham dự để lấy phiếu tín nhiệm, PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh - ứng viên duy nhất - cũng chỉ được 48 phiếu đồng ý/99 người được triệu tập, tỷ lệ tín nhiệm 48,5% (không quá bán). Tuy vậy, ông Thịnh vẫn được đưa vào giới thiệu ở những bước tiếp theo...

Chiều ngày 21.4, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã có báo cáo khẩn gửi Bộ GD-ĐT về việc thực hiện quy trình nhân sự, đề nghị Bộ GD-ĐT công nhận hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, trường khẳng định đã thực hiện theo đúng và đủ 7 bước quy trình lựa chọn nhân sự hiệu trưởng.

Kết quả bước 3: 60% đồng ý

Theo báo cáo của Hội đồng trường, ở bước 2, trường triệu tập 41 đại biểu, có mặt 100%, cùng thảo luận và thống nhất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự. Kết quả, PGS.TS Lê Hiếu Giang (tỷ lệ 63,41%), PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh (tỷ lệ 36,59%).

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nói gì về thông tin bất thường chọn hiệu trưởng? - Hình 2

PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh (trái) - LÊ TIÊN

Tuy nhiên, ở bước 3 (hội nghị tập thể lãnh đạo - lần 2), thành phần gồm Ban thường vụ Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng trường, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng và trưởng phòng tổ chức hành chính. Có 5 thành viên có mặt (ty lệ 100%). Kết quả, giới thiệu PGS.TS Lê Hiếu Giang (tỷ lệ 40%), giới thiệu PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh (tỷ lệ 60%). Kết quả này đã được công bố tại hội nghị.

Ở bước 3, có mặt 15/19 thành viên hội đồng trường (tỷ lệ 78,9%). Hội nghị nghe chủ tịch hội đồng trường báo cáo kết quả tại hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng và hội nghị tập thể lãnh đạo lần thứ hai. Thảo luận cho ý kiến bằng phiếu kín. Hội đồng trường thống nhất (15/15 thành viên đồng ý) chọn phương án nhận sự . Phương án được chọn phải đạt trên 50% số thành viên hội đồng trường đồng ý thì được giới thiệu tại bước 4.

Có 2 phương án nhân sự được quyết tại bước này. Cụ thể, phương án 1 (chọn PGS.TS Lê Hiếu Giang), số phiếu đồng ý đạt tỷ lệ 26,31% so với tổng số thành viên Hội đồng trường. Vì vậy Hội đồng trường đã chọn phương án 2 đối với nhân sự PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh để giới thiệu tại bước kế tiếp với số phiếu đồng ý tỷ lệ 52,63% so với tổng số thành viên Hội đồng trường.

Tại hội nghị Hội đồng trường lần thứ hai, có 16/19 thành viên có mặt (tỷ lệ 84,2%), hội nghị đã nghe Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo kết quả thực hiện quy trình. Hội đồng trường nhận xét và quyết định nhân sự. Kết quả là có 63,15% (so với tổng số thành viên Hội đồng trường) đồng ý nhân sự hiệu trưởng đối với PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh và 21,05% không đồng ý.

Nói thêm về thông tin này, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cũng cho biết thêm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, kết quả bước 4 không cần trên 50% đồng ý , không cần công bố, để Thường vụ Đảng uỷ, Đảng uỷ, Hội đồng trường tham khảo. Theo ông Dũng, Luật 34/2018/QH-14 cũng quy định là Hội đồng trường quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường đại học.

PGS.TS Dũng cũng khẳng định là hoàn toàn không có khuất tất hay vi phạm bất kỳ nguyên tắc nào trong quy trình lựa chọn nhân sự hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật vừa qua.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nha Trang xử lý sao về vụ "Mua bánh mì không phải là lương thực thiết yếu"?00:49Anh chàng mua bánh mì bị cho nghỉ được Bí thư Khánh Hòa đề nghị bố trí công việc08:45CSGT dẫn đường, nghìn phương tiện nối đuôi chạy từ thành phố về quê01:17Chồng bắt ghen vợ và 2 thanh niên lạ mặt, ai ngờ bị chửi ngược: “Đồ yếu sinh lý”04:09Ra đường tập thể dục bất chấp chỉ thị 16 còn mắng công an: “Mày bất lịch sự”03:174 mẹ con đạp xe về Nghệ An: 'Xin nhường tiền đó cho những người đang kẹt lại TP'01:12:35CSGT TP.HCM xử phạt người ra đường sau 18 giờ: Shipper người gọi bắt đền, người khóc nghẹn08:17Ông chủ sạp rau hay tặng cho bà con, giờ miễn phí luôn tiền nhà vì dịch Covid-1906:54Chồng lao tới tát vợ liên tiếp như kẻ thù vì ngủ tới 8h mặc con nhỏ gào khóc03:09Xuất hiện thêm clip ông Trần Lê Hữu Thọ đến tận lò bánh mì xử phạt02:554 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An: Gia cảnh ở quê họ ra sao?02:20TP.HCM: Mưa dông gió giật mạnh cây xanh, bảng hiệu gãy khắp nơi01:02TP.HCM: Xúc động dòng chữ "Sài Gòn cố lên!" bên trong phòng điều trị BN Covid-19 nặng và nguy kịch05:30CSGT phát xăng, bánh mỳ miễn phí cho người về quê01:25CSGT TP.HCM xử phạt sau 18 giờ: Lặng người trước ông bố chở bình oxy cứu con01:03:00TP.HCM: Trình bày ra đường 'đi mượn tiền', nam thanh niên bị phạt 2 triệu đồng01:45Nam thanh niên “bánh mì không phải thực phẩm” bị mất việc đã có chỗ làm mới03:44Bí thư Hà Nội: Dừng ngay điểm tiêm vaccine Bệnh viện E01:43Người đàn ông thất nghiệp đi bộ suốt 16 ngày về quê và cái kết có hậu03:26Nhiều người bị phạt vì giấy thông hành 'không thiết yếu'02:55

Tiêu điểm

Chỉ còn 200.000 đồng, 2 chị em sinh viên muốn về quê nhưng không được
16:21:57 30/07/2021
Phó Thủ tướng tha thiết đề nghị các tỉnh nhường vắc-xin cho TP HCM
08:50:49 31/07/2021
Sản phụ mắc Covid-19: "Bác sĩ ráng cứu em, để em được thấy mặt con"
09:03:23 31/07/2021
Các shipper vận chuyển hàng thiết yếu cho khu phong tỏa, cách ly…được phép di chuyển liên quận
11:31:52 30/07/2021
Thêm một triệu liều vắc xin, người từ 18 tuổi, sống tại TPHCM đều được tiêm
20:01:08 30/07/2021
Cần Thơ không cho xe và người bên ngoài vào thành phố từ tối 30-7
00:36:05 31/07/2021
Chính quyền lên tiếng vụ bà ngoại không cho cháu mồ côi nhập hộ khẩu, bỏ cháu lại ủy ban xã ở Tuyên Quang
13:03:40 30/07/2021
Norodom Jenna - Công chúa Campuchia nhan sắc khuynh thành, biết 5 thứ tiếng
12:47:18 30/07/2021
Một người chi tiền thuê 2 máy bay chở bà con Quảng Nam rời TPHCM
21:17:45 31/07/2021
"Phòng cách ly" đặc biệt cha chuẩn bị cho con trai về từ vùng dịch
16:12:57 31/07/2021

Thông tin đang nóng

Bà Phương Hằng tiết lộ bệnh viện Trưng Vương liên hệ xin oxy: 'Anh Dũng định cẩu luôn một cái nhà máy vào'
20:08:42 31/07/2021
Thủ tướng: "Ai ở đâu ở đấy", người dân không rời nơi cư trú sau ngày 31/7
19:40:47 31/07/2021
NÓNG: Ngô Diệc Phàm chính thức bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ vì tình nghi hiếp dâm
22:14:16 31/07/2021
Danh tính người phụ nữ đi dép tổ ong, cầm xấp tiền hỗ trợ bà con chạy xe máy về quê tránh dịch
20:44:03 31/07/2021
Lâm Tâm Như dính phốt EQ thấp: Bình luận vô duyên vào post diễn viên Bộ Bộ Kinh Tâm bầu bí, bị "lơ đẹp" không thèm trả lời
20:50:47 31/07/2021
"Có người mắc Covid-19 trong những đoàn xe về quê, lây nhiễm lẫn nhau"
21:14:58 31/07/2021
Hot girl 300 nghìn theo dõi bị lan truyền clip nhạy cảm với bạn trai lên tiếng: "Đó là ghép"
21:38:19 31/07/2021
Chuyện "cả hẻm âm tính, một mình F0" và 8 điều giúp một chàng trai ở Sài Gòn "qua ải" Covid-19 sau 10 ngày tự cách ly ở nhà
22:30:17 31/07/2021
Ngô Diệc Phàm chính thức bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ
22:51:40 31/07/2021
Về nhà bạn trai ra mắt, nghe cháu anh hồn nhiên nói chuyện, tôi rụng rời xách túi chạy luôn
19:35:24 31/07/2021

Tin mới nhất

Tuyến đường hơn 3.500 tỷ đồng ở Thanh Hóa

01:51:48 01/08/2021
Tuyến đường gần 35 km từ TP Thanh Hoá đi sân bay Thọ Xuân đã thành hình sau gần một năm thi công giai đoạn hai.

CSGT dẫn đường đưa 1.400 công nhân về Bình Thuận, Ninh Thuận

01:21:06 01/08/2021
Hơn 1.200 công nhân huyện Vĩnh Cửu và hơn 200 lao động tại TP Biên Hòa được CSGT Đồng Nai đưa về Bình Thuận, Ninh Thuận, chiều 31/7.

Đà Nẵng lập chốt dày đặc kiểm soát người ra đường

01:09:05 01/08/2021
18h ngày 31/7, bốn công an quận Hải Châu dựng barie lập chốt trên đường Lê Duẩn, hơn hai phút sau đã dừng kiểm tra việc tuân thủ lệnh giãn cách với 10 người đi đường.

Bình Thuận đề nghị Đồng Nai dừng đưa cả ngàn người ngang qua tỉnh thiếu sự thỏa thuận

01:02:07 01/08/2021
Liên quan việc Đồng Nai đưa hơn 1.000 công nhân trở về hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, tối 31-7, UBND Bình Thuận có văn bản hỏa tốc đề nghị UBND Đồng Nai dừng việc này do chưa có sự thống nhất giữa hai tỉnh.

Nhiều doanh nghiệp được ưu tiên tiêm vắc xin: Sở đổ cho tỉnh, tỉnh nói 'có thể y tế hiểu sai'

00:53:19 01/08/2021
Dư luận tại Quảng Nam thắc mắc về đợt tiêm vắc xin COVID-19 thứ 3 của tỉnh này có rất nhiều doanh nghiệp được ưu tiên tiêm, trong đó có doanh nghiệp bất động sản, xây dựng. Chủ tịch tỉnh đã yêu cầu kiểm tra.

Lâm Đồng tặng 350 tấn rau củ quả cho TP.HCM và các tỉnh

00:50:24 01/08/2021
Sáng 31-7, 50 tấn rau củ quả từ Lâm Đồng đã đến TP.HCM và được phân bố cho TP Thủ Đức. Cùng ngày, các chuyến rau củ quả từ Lâm Đồng cũng đến hỗ trợ hai tỉnh khác là Bà Rịa - Vũng Tàu và Phú Yên.

Shipper có thể bị phạt vì thiếu... băng đeo tay

23:54:06 31/07/2021
Nhiều tài xế giao hàng (shipper) đang gặp khó khăn khi tự mình phải in thẻ nhận diện, băng đeo tay trong bối cảnh cửa hàng in ấn tạm đóng cửa theo chỉ thị 16. Shipper có thể bị phạt vì thiếu... băng đeo tay.

Bí thư Quảng Bình viết tâm thư gửi công dân đang sinh sống tại TP.HCM

23:17:58 31/07/2021
Ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình- viết thư hỏi thăm, động viên công dân đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Đêm đầu tiên Đà Nẵng giãn cách xã hội: Mọi người ra đường không lý do bị mời về

23:15:58 31/07/2021
Đà Nẵng yêu cầu mọi người dân không được ra đường từ 18h ngày 31/7, những người không có lý do chính đáng đều bị lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt mời về.

Ông Lương Ngọc Khuê: Đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp F1 không chịu cách ly

23:10:36 31/07/2021
Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị xử lý nghiêm những trường hợp là F1 không thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định.

Miền Trung gấp rút mở rộng khu cách ly đón người về quê

22:40:24 31/07/2021
Quảng Trị yêu cầu mỗi huyện thị chuẩn bị thêm 400 chỗ cách ly, trong khi Hà Tĩnh trưng dụng nhiều trụ sở thành khu cách ly.

Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương

22:02:37 31/07/2021
Bệnh viện dã chiến số 2 quy mô 5.000 giường xây dựng tại thị xã Bến Cát đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật để kịp bàn giao đầu tháng 8 phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bình Dương.

Anh trai chạy đi tìm người cứu em đuối nước nhưng bất thành

21:43:23 31/07/2021
Một học sinh lớp 5 tại Quảng Bình trong lúc theo anh trai ra khu vực khe nước gần nhà ngoại chơi đã không may rơi xuống nước tử vong.

Bé trai 10 ngày tuổi kháu khỉnh bị bỏ rơi bên hồ cá

21:39:29 31/07/2021
Một bé trai khoảng 10 ngày tuổi đã bị bỏ rơi bên hồ cá của một gia đình ở Hà Tĩnh, chính quyền đã phát thông báo tìm người thân nhưng chưa có ai đến nhận.

Gia Lai: Bé trai 4 tuổi bị nước cuốn trôi

21:33:07 31/07/2021
Ngày 31/7, tin từ UBND huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm bé trai K.Đ. (4 tuổi) ở xã Ia Kriêng huyện này bị nước cuốn trôi.

Phát hiện người đàn ông chết cháy trong vườn keo của gia đình

21:25:30 31/07/2021
Sáng 31/7, chính quyền thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông chết cháy trong vườn keo, tràm của gia đình.

Chủ tịch Bình Định: Người dân khó khăn ở vùng dịch, tỉnh sẽ đón về

21:22:38 31/07/2021
Người dân Bình Định có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa ở vùng dịch, tỉnh sẽ đón về, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long nói tại buổi họp báo chiều 31/7.

Quận 7, TP.HCM tăng cường 8 điểm tiêm để tăng tốc độ tiêm vắc xin

20:46:33 31/07/2021
Bên cạnh tăng tốc độ tiêm tại các điểm tiêm cố định từ trước nay, quận 7 đã tăng cường thêm 8 điểm tiêm cộng đồng, tinh giản quá trình tiêm để rút ngắn thời gian tiêm, gia tăng số lượt tiêm nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch.

2 chiến sĩ trực chốt COVID-19 giúp sản phụ sinh con, gia đình đặt tên bé là Công An

20:41:44 31/07/2021
Chị Đinh Thị N. chuyển dạ trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội nên không kịp đưa đến bệnh viện, và đã được hai chiến sĩ Công an phường Xuân Tảo kịp thời giúp đỡ để sinh mẹ tròn con vuông. Cảm kích, gia đình đặt tên bé là Cô...

Đưa vào hoạt động VNVC Đức Trọng

20:37:24 31/07/2021
Trung tâm Tiêm chủng VNVC Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa được chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 31-7.

Tàu chở hàng trăm thiết bị y tế của trung tâm hồi sức lớn nhất miền Bắc vào TP.HCM chống dịch

20:36:16 31/07/2021
Chiều 31-7, hàng trăm trang thiết bị, vật tư y tế cùng các phần quà đã được Bộ Y tế giao Bệnh viện Bạch Mai vận chuyển từ ga Hà Nội vào tới TP.HCM để tiếp sức chống dịch cho các tỉnh phía Nam.

Chủ tịch Phú Yên: ‘Đưa hết người dân từ phía Nam về quê là chia sẻ với TP.HCM, là nghĩa vụ'

20:32:03 31/07/2021
Bên cạnh xe khách, Phú Yên dự kiến tăng cường tàu hỏa để nhanh chóng đưa khoảng 8.500 người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê trong thời gian sớm nhất. Tỉnh mở tổng đài trực 24/24 giờ để tiếp nhận đăng ký của người dân về quê.

Diêu Lương Tùng - Chàng trai nghèo lê lết khắp nơi kiếm cơm thành tỷ phú giàu nhất TQ

20:27:01 31/07/2021
Tỷ phú Diêu Lương Tùng - người sáng lập Oppein Home Furnishing - nhãn hiệu nội thất bếp cực kỳ nổi tiếng của Trung Quốc. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một trong những người giàu nhất Trung Quốc, Diêu Lương Tùng có quá khứ nghèo k...

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lưu thông ngành hàng sữa

20:22:40 31/07/2021
Trước phản ánh của các DN về khó khăn trong lưu thông mặt hàng sữa, Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công Thương tiếp nhận ý kiến, chuyển về Ban chỉ đạo để xử lý.

Doanh nghiệp ở Tiền Giang kêu cứu vì bị ngừng sản xuất đột ngột

20:20:44 31/07/2021
Nhiều doanh nghiệp tại Tiền Giang kêu cứu khi đang sản xuất theo mô hình 3 tại chỗ và đáp ứng tốt các điều kiện phòng chống dịch lại bị yêu cầu dừng sản xuất.

Có nên chờ 'bắt đáy' bất động sản?

20:17:54 31/07/2021
Nếu dịch COVID-19 kéo dài, trong vài tháng tới, nhiều nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính sẽ buộc phải cắt lỗ, đây là lúc khách hàng bắt đáy mua vào.

Điểm danh 10 khu nhà tái định cư trưng dụng làm Bệnh viện dã chiến ở Hà Nội

20:13:46 31/07/2021
UBND TP Hà Nội có văn bản hỏa tốc về chủ trương, kế hoạch trưng dụng 10 khu nhà tái định cư làm bệnh viện dã chiến, khu cách ly phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Thủ đô.

Gỡ vướng lưu thông hàng hóa: Kiến nghị tiêm vaccine cho tài xế, lao động vận tải

20:12:17 31/07/2021
Nếu giải quyết được việc tiêm vaccine cho lực lượng tài xế, lao động vận tải, logistics... thì việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa sẽ được bảo đảm.

6 tháng đầu năm, tổng doanh thu Tập đoàn Bảo Việt vượt 1 tỷ USD

20:09:48 31/07/2021
6 tháng đầu năm, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 24.607 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Có thể bạn quan tâm

COVID-19 tại ASEAN hết 31/7: Cả khối thêm 2.341 ca tử vong; Thái Lan lập kỷ lục về ca mắc

Thế giới

01:56:21 01/08/2021
Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 31/7, 10 quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 92.066 ca mắc COVID-19 và 2.341 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã là 7.309.086 ca, trong đó 147.607 người tử vong.

Lừa bán số lô đề online 'trúng 100%'

Pháp luật

01:30:57 01/08/2021
Lâm xưng danh nhân viên công ty xổ số, dụ người chơi mua số đề với cam kết chính xác 100%, giá 20 triệu đồng.

Trăn Anaconda trở thành mồi ngon cho báo đốm - vì sao?

Clip hay

00:15:38 01/08/2021
Tại bờ sông Pantanal, Brazil, một con trăn Anaconda đã bị một con báo đốm phát hiện ra khi đang kiếm ăn ven bờ sông.

Vắc xin phân bổ cho TP.HCM đến nay trên 3 triệu liều, đủ cho 22,3% người trên 18 tuổi

Sự kiện nóng

23:51:29 31/07/2021
Tính đến hôm nay 31-7, tỉ lệ vắc xin được phân bổ cho TP.HCM đã bao phủ được khoảng 22,3% nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên, tương ứng khoảng 3 triệu liều.

Instagram cho phép người dùng tự kiểm soát nội dung nhạy cảm khi xem 

Thế giới số

23:44:36 31/07/2021
Tính năng mới cho phép người dùng Instagram dễ dàng tự kiểm soát nội dung mà họ cho là nhạy cảm hiển thị trong tab Khám phá (Explore) của chính mình.

Phát hiện mẹ con Bahar còn sống, Sarp dí súng “hỏi tội” bố vợ

Phim âu mỹ

23:43:08 31/07/2021
Bộ phim Trái tim phụ nữ phần 2 đang đến hồi gay cấn khi Sarp bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai về cái chết của mẹ con Bahar và quyết tâm tìm ra sự thật.

Nhiều người dùng liên tục phản ánh tình trạng màn hình MacBook M1 nứt mà không có lí do

Đồ 2-tek

23:39:33 31/07/2021
Mới đây, liên tục có những người sử dụng MacBook M1 báo cáo về những trường hợp vỡ màn hình khi đang sử dụng bình thường, bao gồm cả hai mẫu MacBook Air và MacBook Pro sử dụng chip M1.

Trước khi chỉ trích King Of Rap "cơ cấu rẻ tiền", RichChoi cũng từng "bóc phốt" Rap Việt khi bị loại ngay "vòng gửi xe"

Nhạc quốc tế

23:34:33 31/07/2021
Chưa dừng lại ở đó, anh còn khiến MXH xôn xao khi công khai chỉ trích những mặt tối của show King Of Rap trong việc thiên vị thí sinh và bày tỏ thà thi Rap Việt còn hơn.

Nam Phú Quốc - điểm đến “tuổi trẻ sống vui, tuổi già an lạc”

Du lịch

23:33:02 31/07/2021
Sở hữu ưu thế vượt trội về không gian sống và hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - bất động sản đẳng cấp do Sun Group kiến tạo, Nam Phú Quốc đang trở thành điểm đến mơ ước của cả những người trẻ sôi động và những người ...

MONSTAR lại khiến fan thổn thức với ca khúc mở màn album cuối mơ màng như cổ tích

Nhạc việt

23:24:58 31/07/2021
Ca khúc intro cũng là một đặc sản của ST.319 Entertainment, bởi trước đó, album dreAMEE (AMEE) từng gây chú ý với phần intro dreAMEE dịu êm như một khúc hát ru, hay Fall Down (MIN).

Ngô Diệc Phàm đi vào lịch sử Cbiz: 70 triệu người dõi theo tin idol hàng top đầu tiên bị bắt vì tội hiếp dâm với số view khổng lồ

Sao châu á

23:24:57 31/07/2021
Những con số liên tục cập nhật về mức độ tìm kiếm thông tin liên quan đến việc Ngô Diệc Phàm bị bắt giữ gây chấn động cả châu Á.

Lương Thế Thành "mừng hụt" khi Thúy Diễm bỗng dưng thông báo tin vui

Sao việt

23:21:29 31/07/2021
Không chỉ Lương Thế Thành mà đông đảo bạn bè, cư dân mạng đã xỉu lên xỉu xuống, vui mừng khi nghe Thúy Diễm công bố tin vui.