Bảo vệ công cuộc đổi mới, chống ‘diễn biến hòa bình’

Theo dõi VGT trên

Sau khi Liên Xô, Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng các hoạt động phá hoại, âm mưu xóa bỏ Đảng Cộng sản và CNXH ở Việt Nam. Đại hội lần thứ VII của Đảng năm 1991 xác định nhiệm vụ bảo đảm ổn định chính trị, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng.

Để đấu tranh chống “ diễn biến hòa bình”, ngày 29/6/1992, Hội nghị lần thứ ba, BCH Trung ương Đảng khóa VII ra Nghị quyết số 03-NQ/HNTW về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chống “diễn biến hòa bình”. Nghị quyết phân tích tình hình phức tạp trước âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của Mỹ và các thế lực thù địch, công tác đấu tranh phòng chống của ta. Trung ương Đảng chỉ rõ 5 tình huống có thể xảy ra, từ đó xác định nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và Nghị quyết 03, lực lượng CAND chủ động các phương án, kế hoạch công tác, nắm tình hình, âm mưu hoạt động của địch, bám sát các đối tượng, địa bàn trọng điểm, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động phá hoại của kẻ địch. Đến cuối năm 1992, khi số FULRO còn lại ở Tây Nguyên được đưa sang định cư tại Mỹ, tình hình an ninh ở địa bàn đã ổn định.

Bảo vệ công cuộc đổi mới, chống &'diễn biến hòa bình' - Hình 1

Video đang HOT

Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Việt Nam (nay là Bộ Công an) hội đàm với đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Lào, tháng 5/1996.

Trong thời gian này, tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước xảy ra nhiều vụ nhen nhóm thành lập tổ chức phản động do các đối tượng lưu vong câu kết số chống đối, bất mãn trong nước hòng tập hợp lực lượng, gây bạo loạn, lật đổ chính quyền nhân dân. Lực lượng CAND đã chủ động nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả, điển hình như triệt phá các tổ chức phản động do Lâm Văn Quang, Vũ Văn Mạnh, Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Sĩ Bình, Nguyễn Phùng, Nguyễn Đình Huy, Trịnh Văn Thương… cầm đầu.

Tháng 1/1994, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng giữa nhiệm kỳ nhận định, cách mạng Việt Nam đang đứng trước 4 nguy cơ (nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; nguy cơ đi chệch hướng XHCN; tệ nạn tham nhũng, quan liêu và nguy cơ “diễn biến hòa bình”). Hội nghị đề ra nhiệm vụ chiến lược là phải tăng cường quốc phòng, an ninh, tiến hành cuộc đấu tranh toàn dân, toàn diện, lâu dài nhằm làm thất bại mọi âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của kẻ địch.

Ngày 4/2/1994, Mỹ tuyên bố bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam. Đến 12/7/1995, Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra những khả năng, điều kiện thuận lợi trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, song cũng đặt ra những yêu cầu, thách thức nặng nề.

Trong bối cảnh đó, lực lượng CAND chủ động nắm tình hình từ xa, nắm bắt âm mưu, hoạt động của kẻ địch, bọn phản động lưu vong về nước móc nối đối tượng phản động trong nước, có phương án, kế hoạch đối phó hiệu quả. Hội nghị công an toàn quốc lần thứ 50 (tháng 1/1995) xác định nhiệm vụ trọng tâm của CAND, trong đó có việc cải tiến công tác xây dựng lực lượng, mở rộng quan hệ đối ngoại.

Sau 10 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đại hội Đảng lần thứ VIII năm 1996 đã đ.ánh giá: công cuộc đổi mới trong 10 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng, nhiệm vụ do Đại hội VII đề ra cho 5 năm 1991-1996 đã hoàn thành về cơ bản. Đại hội khẳng định: “Ổn định chính trị, xã hội được giữ vững. Quốc phòng, an ninh được củng cố. Quan hệ đối ngoại phát triển mạnh mẽ, phá thế bao vây cô lập, mở rộng hợp tác và tham gia tích cực đời sống cộng đồng quốc tế”.

Theo Công An Nhân Dân

Phá kế hoạch của phản động lưu vong

Mùa xuân năm 1975, khi đất nước hoàn toàn giải phóng thì một bộ phận ngụy quân, ngụy quyền chạy ra nước ngoài và được các tổ chức đặc biệt của nước ngoài hậu thuẫn, giúp đỡ hình thành các cứ điểm người Việt lưu vong chống phá cách mạng Việt Nam.

Phá kế hoạch của phản động lưu vong - Hình 1

Các chiến sĩ an ninh trên Hòn Đá Bạc sẵn sàng chiến đấu.

Tuy nhiên từ trước đó, Mỹ đã tiên liệu ngày sụp đổ của chế độ ngụy quyền Sài Gòn sớm muộn rồi cũng sẽ đến, nên đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch cho "hậu chiến". Kế hoạch này gồm có 6 điểm chính là: Bao vây, cấm vận, cô lập Việt Nam, thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình"; Khuyến khích di tản vượt biên sang Mỹ để tập hợp lực lượng chống phá lâu dài; Tuyển chọn, huấn luyện, cài cắm gián điệp; Hậu thuẫn cho thế lực phản động trong nước, tập hợp tay sai chế độ cũ; Tuyển chọn, huấn luyện vũ trang người Việt lưu vong, tổ chức xâm nhập thực hiện ý đồ "ngoài đ.ánh vào, trong nổi dậy"; Xây dựng căn cứ bàn đạp chiến lược ở nước gần Việt Nam để hỗ trợ bọn phản động lưu vong.

Thực hiện kế hoạch trên, đầu tháng 3-1975, hai con bài: Mai Văn Hạnh và Lê Quốc Túy, sĩ quan không quân ngụy lưu vong tại Pháp đã về Sài Gòn để vận động Nguyễn Văn Thiệu cho Trần Văn Hữu tham gia chính quyền, hòng cứu vãn chế độ tay sai. Tuy nhiên, chiến trường miền Nam chuyển biến quá mau lẹ, nên âm mưu của chúng không thành. Trong thời gian ở Sài Gòn, Túy và Hạnh đã móc nối với một số đầu sỏ ngụy quân, ngụy quyền, đảng phái phản động để tập hợp lực lượng, chờ thời cơ. Trước ngày 30-4-1975, Túy và Hạnh đã trở lại Pháp, thành lập cái gọi là "Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Nam Việt Nam". Với sự hỗ trợ của các thế lực thù địch, Lê Quốc Túy được sử dụng một hải cảng, một đảo nhỏ ở nước ngoài để làm căn cứ tập kết. Túy cũng đã lập "tổng hành dinh" cùng hai mật cứ tại nước ngoài. Hai mật cứ của Túy có đủ điều kiện để đào tạo, huấn luyện, diễn tập, hành quân, biên chế thành các phân đội nhỏ và được trang bị khá đầy đủ.

Cuối năm 1980, Lê Quốc Túy tổ chức cho nhóm biệt kích phản động đầu tiên xâm nhập Việt Nam gồm 23 tên. Theo kế hoạch, chúng đi bằng đường bộ qua Cam-pu-chia, rồi xâm nhập vào tỉnh An Giang. Toán biệt kích đã bị ta phát hiện, truy lùng và bắt sống gần hết. Trung tuần tháng 5-1981, Túy lại tiếp tục tung nhóm biệt kích thứ hai về Việt Nam gồm 10 tên, đi bằng đường biển. Với sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, trong 2 ngày truy lùng, ta đã tóm được 9 tên, cùng với hơn 3,5 tấn vũ khí trang bị. Tên nhóm trưởng do ngoan cố chống cự nên bị t.iêu d.iệt. Qua đấu tranh, nhóm biệt kích đã khai ra toàn bộ kế hoạch đột nhập của chúng, âm mưu, mật thư, ký ám hiệu liên lạc với các đối tượng trong nội địa. Từ những thông tin này, ta mở tiếp kế hoạch chống lại địch mang bí số CM12. Ròng rã 3 năm thực hiện kế hoạch, ta đã chặn đứng 17 toán biệt kích xâm nhập vào nội địa, bắt và t.iêu d.iệt hàng trăm tên. Trong số những tên bị bắt có cả Mai Văn Hạnh. Ta thu được hàng trăm tấn vũ khí trang bị, phương tiện chiến tranh, phá tan hàng chục tổ chức phản động trong nước. Thắng lợi của Kế hoạch CM12 đã làm thất bại một phần chiến lược phá hoại nhiều mặt của địch đối với cách mạng Việt Nam, đồng thời làm phá sản toàn bộ âm mưu tập hợp bọn phản động lưu vong, huấn luyện vũ trang, xâm nhập từ bên ngoài vào, để làm hậu thuẫn cho bên trong của các thế lực thù địch.

Theo Quân Đội Nhân Dân

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vụ vợ chồng trẻ bị lừa, ôm con nhỏ đi bộ từ Bình Dương về Tuyên Quang: Truy tìm chủ thầu xây dựng
13:12:25 18/07/2024
Nguyên trưởng phòng một trường đại học ở TP Hồ Chí Minh mất tích bí ẩn
19:34:24 18/07/2024
Dựng lại hiện trường vụ chú rể đ.ánh tài xế xe ben nhập viện ở Đắk Lắk
10:42:48 17/07/2024
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp điều tra vụ 4 người Việt t.ử v.ong ở Thái Lan
08:25:13 18/07/2024
Nổ lớn tại nhà làm đậu phụ, 1 người t.ử v.ong, 2 người bị thương nặng
11:31:45 17/07/2024
Vụ 6 người Việt t.ử v.ong ở Thái Lan: Người thân ở Đà Nẵng thấp thỏm ngóng tin con
17:00:42 17/07/2024
Chủ không trả lương, hai vợ chồng ôm con 9 tháng t.uổi đi bộ về quê
17:14:24 17/07/2024
Tà đạo 'Thiên triều Nam Quốc' ở Bình Thuận - Bài cuối: Cần ngăn chặn ngay
12:06:14 18/07/2024

Tin đang nóng

NSND Xuân Bắc thông báo không nhận vòng hoa trong lễ viếng NSƯT Phương Nga
06:12:51 19/07/2024
Bức ảnh 2 số phận của Hoàng Thùy
07:08:00 19/07/2024
Hàng xóm cố tình lấn đất, bố tôi không đôi co nhưng làm một việc khiến họ phải cúi đầu xin lỗi
08:55:05 19/07/2024
Nữ NSƯT là con gái của cặp đôi NSND tài hoa: Được ví là "chim công của làng múa", sống kín tiếng ở t.uổi U40
06:48:45 19/07/2024
Rapper Negav bị soi động thái đặc biệt với con gái Quyền Linh
08:19:38 19/07/2024
Lắp camera quan sát con nhỏ ở nhà, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật đáng sợ của chị giúp việc
08:31:06 19/07/2024
Lạ đời mỹ nam càng khổ sở tàn tạ càng khiến dân tình mê mẩn
05:59:20 19/07/2024
Không sinh được con gái, bố chán nản đặt tên khiến chàng trai khốn khổ nhiều năm
08:47:26 19/07/2024

Tin mới nhất

Làm căn cước mới nhưng cố tình không nộp căn cước cũ có bị phạt?

08:13:47 19/07/2024
Nhiều người dân thắc mắc việc làm thẻ căn cước mới nhưng vẫn cố tình giữ lại căn cước công dân cũ vì nhiều lý do liệu có trái quy định?

Bộ Ngoại giao: Việt Nam đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng phù hợp với Công ước về Luật Biển

23:22:56 18/07/2024
Việt Nam đã thông báo với các nước liên quan về vấn đề Việt Nam nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở khu vực giữa Biển Đông qua các kênh ngoại giao

Vụ 4 cháu bé côi cút vì mẹ bị bắt liên quan án m.a t.úy: Đã có nơi ở mới!

23:03:11 18/07/2024
Tối 18-7, trao đổi với PLO, bà Trần Thị Dinh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận địa phương vừa phối hợp, bàn giao 4 cháu bé côi cút cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk.

Hoảng hồn cảnh người lớn cho trẻ nhỏ ngồi trên lan can cầu Bến Rừng chụp ảnh

22:38:42 18/07/2024
Cầu Bến Rừng nối Hải Phòng và Quảng Ninh vừa được thông xe. Nhiều người dân tới đây hóng mát, thậm chí cho cả trẻ con ngồi trên lan can để chụp ảnh.

Bình Giang xuất hiện 2 ổ dịch sốt xuất huyết trong nửa tháng

21:14:39 18/07/2024
Theo Trung tâm Y tế huyện Bình Giang, hiện nay trên địa bàn huyện đang có ổ dịch sốt xuất huyết tại thôn Bình An, xã Tân Việt với 3 bệnh nhân đều là người trong một gia đình.

Thanh Hóa: Lật thuyền trên sông Bưởi, 4 người thương vong

19:59:57 18/07/2024
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nên nước sông Bưởi lên cao và chảy xiết, khiến thuyền bị lật. Vì cố tình cứu chiếc thuyền vào bờ nên anh Lê Văn Minh đã bị dòng nước cuốn trôi.

Vĩnh Phúc hỏa hoạn thiêu rụi cơ sở kinh doanh ở huyện Bình Xuyên

19:53:35 18/07/2024
Bước đầu xác định, vụ cháy không có thiệt hại về người. Cơ quan chức năng địa phương đang thống kê thiệt hại về tài sản. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Người dân đô thị đề phòng ngập úng tại nhiều tuyến đường

19:48:46 18/07/2024
Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2 - 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32 độ C.

Truy nóng tài xế gây tai nạn c.hết người rồi trốn khỏi hiện trường

19:25:53 18/07/2024
Hậu quả vụ va chạm làm bà H. t.ử v.ong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Hoàng đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Va chạm với xe đầu kéo, 3 người t.ử v.ong

19:23:26 18/07/2024
Sáng 18/7, lực lượng chức năng TP Cần Thơ đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu vượt nút giao IC3 trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn quận Cái Răng, khiến 3 người t.ử v.ong.

Chạy ngược chiều trong làn hỗn hợp bị xe bán tải tông t.ử v.ong

19:16:19 18/07/2024
Khoảng 4h30 ngày 18/7, ông N.V.T. (SN 1960) điều khiển xe máy BKS 59U1-423.. lưu thông ngược chiều trên làn hỗn hợp đường Mai Chí Thọ, hướng về cầu vượt Cát Lái.

Rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

16:23:37 18/07/2024
Ngày 18/7, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa dông và cục bộ có nơi rất to sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới tại nhiều khu vực.

Có thể bạn quan tâm

12 giờ đêm chồng gọi vợ dậy rồi thông báo tin động trời, tôi 'đội mưa' rời đi trong đêm không muốn quay về nhà

Góc tâm tình

09:43:52 19/07/2024
Nghe đến đây, tôi không nói không rằng bước xuống giường mặc vội chiếc áo khoác rồi thu dọn đồ rời đi. Tôi và chồng kết hôn tính đến nay đã hơn một năm.

Sử dụng hoa sen hóa ra cũng là một bí quyết thu hút tài lộc, may mắn... trong phong thủy

Trắc nghiệm

09:34:56 19/07/2024
Trong phong thủy hoa sen có ý nghĩa thanh bạch, kiên cường, hóa giải mọi điềm xấu... để thành công. Hoa sen còn là bí quyết hút tài lộc và may mắn cho các gia chủ.

Cuộc sống hôn nhân của Thanh Hằng sau khi lấy chồng nhạc trưởng

Sao việt

09:23:54 19/07/2024
Sau khi kết hôn với nhạc trưởng Trần Nhật Minh, siêu mẫu Thanh Hằng ngày càng cởi mở trong việc chia sẻ cuộc sống đời tư.

Hồ Sam Tạng - địa điểm thư giãn gần Hà Nội

Du lịch

09:22:55 19/07/2024
Nằm giữa những ngọn đồi bát úp, hồ Sam Tạng là viên ngọc thô của Mai Châu, Hòa Bình với khung cảnh hoang sơ, quanh năm xanh biếc.

Cù Thị Trà: Tôi không muốn được gọi với danh xưng 'tiểu tam'!

Hậu trường phim

09:21:04 19/07/2024
Xuất phát điểm là một diễn viên tay ngang để rồi được tin tưởng giao vai nữ chính, đối với diễn viên trẻ Cù Thị Trà là một chặng đường tuy không quá dài nhưng lắm mồ hôi và nước mắt.

Triệu Lộ Tư chống nắng cỡ này, bảo sao da trắng như tuyết bao người ngưỡng mộ

Làm đẹp

09:16:32 19/07/2024
Triệu Lộ Tư hiện đang trong thời gian quay bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng. Dù phim chưa phát sóng nhưng những hình ảnh ở hậu trường của nữ diễn viên đã khiến bao người điêu đứng .

Ngắm thí sinh có hình thể đẹp nhất Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2024

Người đẹp

09:07:13 19/07/2024
Đại diện Phuket - Suzana Renaud - được trao giải thí sinh có hình thể đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2024.

miHoYo vừa "hủy hoại" một nhân vật cực mạnh, nerf nặng đến mức người chơi phải "khóc thét"

Mọt game

08:41:29 19/07/2024
Không ai khác, cái tên được nhắc đến ở đây chính làNeuvillette- Long Vương tối cao và cũng là vị Thẩm phán quyền lực của Fontaine trong tựa gameGenshin Impact.

Byun Woo Seok cảm ơn fan giữa lúc vướng tranh cãi về vấn đề an ninh

Sao châu á

08:40:19 19/07/2024
Byun Woo Seok nhận về nhiều lời chỉ trích khi bày tỏ lòng biết ơn với người hâm mộ đã bình chọn cho anh giữa lúc vướng bê bối về vấn đề an ninh.

Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ loại ai trong Công diễn 1?

Tv show

08:25:33 19/07/2024
Khác với không khí tươi vui, hoạt náo của những tập trước, tập 4 này sẽ là một cuộc đua thực sự khi các Anh tài phải chiến đấu hết mình để giành lấy chiến thắng.

Lai Châu: thiếu nữ bỏ nhà vì tin vào lời hứa 'việc nhẹ lương cao'

Pháp luật

08:24:54 19/07/2024
Ngày 18/7, Công an TP Lai Châu (tỉnh Lai Châu) cho biết vừa ngăn chặn kịp thời một trường hợp thiếu nữ nghi bị lừa đi làm việc nhẹ lương cao .