Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Cùng với đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường, lớp được coi là một trong hai yếu tố quyết định đến chất lượng dạy và học.

Vì vậy, những năm qua, ngành giáo dục cùng các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng điều kiện về cơ sở vật chất để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới hiệu quả và thực hiện tốt việc sắp xếp, cơ cấu hợp lý các cơ sở giáo dục .

Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục phổ thông mới - Hình 1

Khu phòng học xây dựng kiên cố của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Cao Phạ, Mù Cang Chải ( Yên Bái ).

Đi trước một bước

Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học và THCS La Pán Tẩn , huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái nằm giữa những thửa ruộng bậc thang nhấp nhô. Tuy nhiên, bước vào trường là không gian thoáng, rộng với những dãy phòng học, phòng bộ môn, khu bán trú được xây dựng kiên cố. Thầy giáo Nông Đức Viễn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, những năm gần đây từ nguồn ngân sách, chương trình dự án, huy động xã hội hóa, địa phương đã đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục . Năm học 2020 – 2021, bậc tiểu học của trường có 20 lớp với 677 học sinh tiểu học đều được bố trí học đầy đủ hai buổi/ngày. Trong đó có năm lớp 1 bắt đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới được quan tâm bố trí phòng học, thiết bị dạy học bảo đảm tốt. Bậc THCS, trường có 11 lớp với 428 học sinh đều được bố trí phòng học bảo đảm chất lượng, đều được học tiếng Anh và tin học. Ngoài ra, trường có một số phòng học bộ môn, phòng máy tính gồm 10 máy, máy chiếu và mỗi khối lớp học có một bộ thiết bị dạy học cơ bản đáp ứng theo yêu cầu.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Yên Bái, chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa mới, tỉnh Yên Bái đã có văn bản chỉ đạo lồng ghép sử dụng các nguồn kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất , mua sắm thiết bị dạy học. Đối với lớp 1 năm học 2020-2021 được ưu tiên bố trí đủ phòng học hai buổi/ngày cho 579 lớp 1. Phó Giám đốc Sở GD và ĐT Yên Bái, Lê Minh Đức cho biết, năm học 2020-2021 toàn tỉnh có 444 trường, với gần 220 nghìn học sinh. Đã có 239 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm tỷ lệ 53,8%) 100% lớp 1 học hai buổi/ngày.

Tại tỉnh Điện Biên, thời điểm tháng 3-2019 trước khi bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới vẫn còn hơn 30% phòng học bán kiên cố và tạm chưa đáp ứng được yêu cầu. Điển hình như tại huyện Mường Nhé có 52 phòng học, huyện Nậm Pồ 69 phòng học, huyện Tủa Chùa hơn 20 phòng học tạm và mượn… Tuy nhiên, theo sự chỉ đạo từ Sở GD và ĐT Điện Biên cùng sự chủ động, tích cực của các cán bộ quản lý, các thầy, cô giáo đã kêu gọi, khớp nối nhiều nguồn kinh phí, nguồn tài trợ đầu tư xây dựng trường, lớp học kiên cố. Ngoài việc lập kế hoạch ưu tiên lựa chọn địa bàn đầu tư phòng học mới từ nguồn ngân sách thì việc vận động, kêu gọi xã hội hóa chung tay nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trường, lớp học được thực hiện khá hiệu quả. Trong đó, phòng GD và ĐT các huyện: Nậm Pồ, Tủa Chùa, Mường Ảng… mỗi năm đã kêu gọi được hàng chục tỷ đồng xây dựng thêm nhiều phòng học mới. Điều này không chỉ đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, mà còn tạo niềm tin với nhân dân về cách làm hiệu quả, hợp chủ trương. Đến hết năm 2020, nhiều huyện của tỉnh Điện Biên giảm đáng kể phòng học tạm, như huyện Nậm Pồ giảm được 64 phòng huyện Mường Nhé giảm được 15 phòng, huyện Tủa Chùa giảm được 10 phòng.

Theo Bộ trưởng GD và ĐT Phùng Xuân Nhạ, để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ đã chủ trì phối hợp các bộ, ngành liên quan xây dựng các chương trình, đề án và yêu cầu các địa phương đánh giá tình hình, rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học. Mặt khác, tham mưu Chính phủ cân đối, bố trí các nguồn vốn để hỗ trợ các địa phương có điều kiện khó khăn thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, trường, lớp học như: Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn hỗ trợ chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số… Bộ GD và ĐT ban hành đồng bộ các quy định tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở mức tối thiểu để các địa phương thực hiện chương trình mới theo lộ trình. Cục trưởng Cơ sở vật chất (Bộ GD và ĐT) Phạm Hùng Anh cho biết, giai đoạn 2016 – 2020 đã có 41 nghìn phòng học tranh, tre, nứa, lá được xóa bỏ, xây dựng mới, trong đó có 10 nghìn phòng được xây dựng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, 31 nghìn phòng từ nguồn huy động của các địa phương… Ngoài ra, với định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới, bậc tiểu học sẽ học hai buổi/ngày, cho nên ngoài việc xóa bỏ, thay thế phòng học tạm, cả nước còn bổ sung xây mới được 32 nghìn phòng. Vì vậy tỷ lệ phòng học kiên cố được nâng lên đáng kể.

Cơ cấu, sắp xếp hợp lý

Việc chuẩn bị cơ sở vật chất trường, lớp học được ngành giáo dục triển khai gắn liền với các nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII: Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Cục trưởng Cơ sở vật chất Phạm Hùng Anh, trước đây với phương châm “dân ở đâu, trường, lớp ở đó” cho nên mạng lưới trường, lớp khá phân tán, nhiều điểm lẻ, trường quy mô nhỏ. Khi kinh tế – xã hội phát triển, giao thông thuận lợi thì mạng lưới trường, lớp phân tán sẽ gây khó khăn trong nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW, ngành Giáo dục đã tích cực rà soát, sắp xếp, giảm được khoảng 2.100 cơ sở giáo dục , tương đương tỷ lệ 6,5%/tổng số trường học cả nước (không tính các thành phố lớn thì tỷ lệ các tỉnh giảm khoảng 10%). Ngoài ra, đã rà soát, sắp xếp giảm 2.400 điểm trường lẻ trong tổng số gần 35 nghìn điểm lẻ (giảm 7,5%). Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục tạo nên một diện mạo mới, tinh gọn, hiệu quả trong nâng cao chất lượng giáo dục. Tình trạng trường, lớp có quy mô nhỏ, chất lượng chưa cao đã dần được khắc phục. Hàng nghìn điểm trường lẻ được sáp nhập thành hệ thống các trường liên cấp có quy mô lớn hơn. Nhiều địa phương thực hiện hiệu quả việc rà soát, sắp xếp lại quy mô trường học. Điển hình như tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 – 2020 hoàn thành đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non và phổ thông, giảm được 130 trường giảm 478 điểm trường. Trong đó riêng năm học 2019 – 2020 vừa qua, toàn tỉnh rà soát, sắp xếp, giảm được hai trường và 98 điểm trường.

Giai đoạn 2021 – 2025, Bộ GD và ĐT đang phối hợp các bộ, ngành tham mưu Chính phủ đồng thời cùng các địa phương đặt ra mục tiêu cụ thể về cơ sở vật chất trường, lớp. Trong đó, phấn đấu đưa tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp học từ 76% hiện nay lên 85%, tương đương xóa bỏ khoảng 50 nghìn phòng học tranh, tre, nứa, lá, phòng học tạm, cấp bốn xuống cấp. Ngoài ra, triển khai xây dựng thêm khoảng 20 nghìn phòng học mới để đủ một phòng/lớp học đối với mầm non và tiểu học… Theo Bộ trưởng GD và ĐT Phùng Xuân Nhạ, thực hiện tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW, mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập đã có những chuyển biến tích cực. Số lượng điểm trường lẻ, các cơ sở giáo dục quy mô nhỏ giảm, hình thành các cơ sở giáo dục quy mô lớn hơn hoặc các trường liên cấp. Điều này đã giúp nâng cao chất lượng giáo dục, đầu tư tập trung, tránh dàn trải, giảm đầu mối các đơn vị sự nghiệp. Bộ GD và ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định về cơ sở vật chất trường, lớp học đồng thời tham mưu Chính phủ, Quốc hội ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương khó khăn nhằm tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ngành GD&ĐT huyện Tháp Mười đã tập trung thực hiện công tác chuyên môn phấn đấu hoàn thiện các chỉ tiêu được giao.

Đồng thời đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị trường học đảm bảo phục vụ tốt việc dạy và học.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo - Hình 1
Học sinh Trường THPT Tháp Mười tham gia tư vấn hướng nghiệp

Mỗi năm học, UBND huyện Tháp Mười cùng các ngành liên quan tiến hành khảo sát, đầu tư hệ thống trường, lớp học, các công trình phụ phục vụ nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh (HS) các ngành học, cấp học. Đến năm 2020, huyện Tháp Mười có 29 trường đạt chuẩn Quốc gia gồm các trường Mầm non, Tiểu học, THCS. Hệ thống trường, lớp học được bố trí đều khắp tại các xã, thị trấn trong toàn huyện, đáp ứng nhu cầu học tập của HS nông thôn. Việc bảo quản trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu giảng dạy được các đơn vị trường thực hiện tốt. Phòng GD&ĐT, Ban giám hiệu các đơn vị trường quản lý chặt chẽ các cơ sở vật chất theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT. Mỗi năm học, Hiệu trưởng, giáo viên đều tổ chức gặp gỡ phụ huynh HS, Ban Đại diện cha mẹ học sinh để thông tin các vấn đề liên quan đến công tác giảng dạy và việc sử dụng các trang thiết bị. Đồng thời ghi nhận những ý kiến chia sẻ của phụ huynh về việc sử dụng hiệu quả các trang thiết bị phục vụ cho HS các khối lớp.

Trong công tác quản lý, Phòng GD&ĐT, các đơn vị trường quản lý tốt về công tác chuyên môn, phân bố việc dạy và học phù hợp với nội dung chương trình, trình độ HS. Việc dạy và học phân hóa trên cơ sở kiến thức chuẩn kỹ năng, do cơ sở vật chất đảm bảo nên việc dạy và học của giáo viên và HS đảm bảo 2 buổi/ngày, dạy học 6 buổi/tuần cho HS các khối lớp đầu cấp. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được tạo điều kiện bồi dưỡng, học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, đáp ứng chất lượng giáo dục, chuẩn trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu dạy và học. UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện đã luân chuyển, điều động giáo viên các trường, đảm bảo số lượng, sắp xếp, sáp nhập phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó, Phòng GD&ĐT huyện phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động, hướng nghiệp HS sau tốt nghiệp THCS tham gia học nghề tại các trường trung cấp, tham gia chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đối với bậc THPT, các đơn vị trường đảm bảo chất lượng giảng dạy theo chương trình của Sở GD&ĐT. Từng trường xây dựng kế hoạch chuyên môn trong năm học theo chương trình khung, lên kế hoạch kiểm tra chất lượng đầu năm học, có kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo HS có học lực yếu, đảm bảo các kiến thức cần thiết giúp các em tự tin bước vào các kỳ thi. Kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, các điểm trường THPT trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ tốt nghiệp từ trên 99% - 100%. Với sự quan tâm của Sở GD&ĐT, UBND huyện Tháp Mười, chất lượng giáo dục hàng năm được nâng cao, trong đó ngành học mầm non tỷ lệ suy dinh dưỡng hàng năm giảm dưới 3%, công tác chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch cho trẻ được đảm bảo an toàn. Cấp Tiểu học tỷ lệ HS hoàn thành chương trình lớp học tăng hàng năm đạt trên 98%, tỷ lệ HS lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học nhiều năm liền đạt 100%. Tỷ lệ HS THCS hoàn thành chương trình lớp học đạt trên 98%, tốt nghiệp THCS đạt trên 99%. Tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp THPT nhiều năm liền cao nhất tỉnh, nhiều HS trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Trong các hoạt động phong trào, ngành GD&ĐT huyện đạt được nhiều kết quả tốt, trong đó có những phong trào như Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, 4 lần liên tục đạt giải Nhất toàn đoàn. Tỷ lệ HS thi HS giỏi lớp 9, lớp 12 đạt giải cao nhiều năm liền dẫn đầu cấp tỉnh về số lượng và chất lượng. Đối với giáo viên, giáo viên của huyện đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh liên tục, đạt 4 viên phấn vàng, có 8 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú...

Với những kết quả đạt được trên lĩnh vực GD&ĐT, ngành GD&ĐT huyện Tháp Mười tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình giảng dạy theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, đảm bảo phù hợp với thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Ngoài ra, thực hiện đồng bộ các phong trào, hội thi từ ngành học mầm non đến THPT. Tăng cường vận động, tư vấn HS tham gia hướng nghiệp, phân luồng sau tốt nghiệp. Tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, chuyên môn, lý luận chính trị...

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Trường học thành phố thích ứng nhanh với dạy online01:06Tuyển sinh khối ngành sức khỏe, thí sinh cần lưu ý gì?01:02:00Học sinh Đồng Nai đi học lại từ ngày 1.314:23Những điều đừng bao giờ làm trong ngày đầu trẻ mầm non đi học lại04:52Học sinh đi học lại từ 1.3, phụ huynh, giáo viên nhảy cẫng vui mừng01:48Tuyển sinh 2021: Cùng một lúc có được đăng ký nhiều phương thức xét tuyển?10:25Cần Thơ: Học sinh các cấp đi học trở lại từ ngày 1.301:38Dừng học trực tuyến lớp 1 là 'không nhắm mắt làm ngơ'15:33Hơn 7.400 học sinh không đến lớp trong ngày đầu đi học trở lại04:10Sinh viên ĐH Đà Nẵng đi học trở lại từ ngày 1.301:48Đến trường trên đôi chân của mẹ02:23Trường học tìm cách bảo mật lớp học online00:40Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường01:48Năm 2021, các trường tuyển sinh ra sao? (P.2)01:01:41Hàng chục ngàn sinh viên trường nghề sẽ trở lại trường vào 1.301:48Bộ GD-ĐT: Sẵn sàng ‘kịch bản’ điều chỉnh thời gian năm học, thi tốt nghiệp THPT01:39Tuyển sinh 2021: Bí quyết chọn phương thức xét tuyển để tăng cơ hội trúng tuyển03:44Sinh viên được bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến trong dịch Covid-1902:03Trường học xịt khử khuẩn, vệ sinh lớp học chờ học sinh đi học trở lại02:54Vợ chồng đầu bếp nuôi hai con thành bác sĩ, dược sĩ04:57

Tiêu điểm

Hà Nội: Đề xuất trường ĐH, CĐ đi học trở lại từ 15-3, không dồn vào cùng một thời điểm
11:38:08 02/03/2021
Giáo viên TP.HCM bỏ phiếu kín chọn sách giáo khoa lớp 6
10:57:15 03/03/2021
Hành trình đến Mỹ làm giám đốc của cô gái Việt
20:29:42 03/03/2021
Hàn Quốc: "Đói" sinh viên do già hóa dân số
09:17:37 02/03/2021
'Học sinh lớp 1, 2 hoàn toàn có thể học online'
20:51:45 02/03/2021
Học sinh ở Hải Dương nghỉ học đến hết 17/3
21:01:08 02/03/2021
ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tuyển 11.250 chỉ tiêu cho 132 chương trình đào tạo
22:13:51 02/03/2021
Tiết học hấp dẫn nhờ bộ thí nghiệm chuyển hóa các dạng năng lượng
11:02:06 03/03/2021
Du học Pháp: Nhiều lựa chọn cho sinh viên Việt Nam
15:12:38 03/03/2021
Năm 2021, Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển sinh 661 chỉ tiêu
10:19:56 03/03/2021

Thông tin đang nóng

THẢM HỌA: Thanh chắn lan can gãy khiến nhiều sinh viên rơi 'lã chã' từ tầng 4, 7 người chết tại chỗ
17:16:51 03/03/2021
Phía Lan Ngọc đã xác định được danh tính cô gái trong clip, đưa ra quyết định quan trọng vì không muốn bị gán mác PR "bẩn"
19:38:26 03/03/2021
Đi tố bạn trộm xe thì lộ ra vụ án giết người dã man
18:54:23 03/03/2021
'Thánh phím' trù ẻo Hàn Thái Tú sau lời cảm ơn của vợ Vân Quang Long
17:09:01 03/03/2021
Anh chồng vừa qua giỗ đầu, chị dâu mang ngay 1 tỷ về yêu cầu họp gia đình, lời chị tuyên bố khiến cả nhà choáng váng
18:02:38 03/03/2021
Bị Thuý Nga chê “nuôi con không xong”, vợ cũ Hoàng Anh có động thái ngầm đưa bằng chứng để đáp trả?
18:08:42 03/03/2021
Chồng Võ Hạ Trâm âu yếm bụng bầu của vợ
20:06:28 03/03/2021
Lan Ngọc chính thức lộ diện trên thảm đỏ Gái Già Lắm Chiêu sau drama clip nóng, ấm lòng nhất là cái ôm an ủi của dàn sao
20:39:04 03/03/2021
Sau Tóc Tiên, đến lượt vợ Rhymastic khoe tài chụp ảnh của chồng, nhìn thành quả phô diễn trọn body "mlem" mà ai cũng ao ước
17:38:55 03/03/2021
'Thảm họa dao kéo' sống độc thân trong biệt thự xa hoa
20:03:00 03/03/2021

Tin mới nhất

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Từ khóa là “giữ ổn định”

21:31:56 03/03/2021
Tinh thần giữ ổn định Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong năm 2021 tiếp tục được nhấn mạnh trong cuộc họp sáng 3/3 do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì. 

Hà Nội: Khi nào những học sinh hết cách ly trở lại trường?

21:16:34 03/03/2021
Theo qui định học sinh khi đang trong thời gian cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế không được đến trường, Hà Nội có gần 400 học sinh trong diện này chưa đến trường trong ngày 2/3. 

Gấp rút chọn SGK

21:10:34 03/03/2021
Nhiều địa phương trên cả nước đã xây dựng kế hoạch lựa chọn sách và tập huấn cho giáo viên sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mới

Trường Tiểu học Xuân Phương còn một học sinh phải học online

21:07:21 03/03/2021
 Theo cô Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương, hiện vẫn còn một học sinh lớp 3E (trước đây thuộc diện F0) vẫn đang thực hiện cách ly tại nhà. Học sinh này sẽ được các giáo viên tổ chức dạy online vào mỗi tối.

Trên nẻo đường xuân, nghĩ về sự nghiệp trồng người

20:57:33 03/03/2021
Mùa xuân rộng mở cánh cửa thênh thang. Khắp các nẻo đường từ phố phường làng quê, từ miền núi đến đồng bằng và hải đảo xa xôi đều hòa vào dòng chảy của thời gian, mạch nguồn của đất nước vươn ra biển lớn. 

Nhịp giáo dục bình thường mới

20:51:38 03/03/2021
Nhịp sống thường nhật quay trở lại khi hầu hết học sinh các tỉnh thành trên cả nước được đến trường sau kỳ nghỉ Tết và nghỉ để phòng chống Covid-19. 

Chương trình SGK lớp 2 và lớp 6 mới: Nhà trường chủ động nhập cuộc

20:49:25 03/03/2021
Với mục tiêu tạo chuyển biến căn bản, toàn diện theo hướng phát triển cả phẩm chất và năng lực HS, nhiều trường học tại Hải Phòng đã dành mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện Chương trình GDPT mới. 

Để học sinh không bị thiệt thòi

20:40:05 03/03/2021
Hiện cả nước vẫn còn 2 địa phương là Hải Dương, Hải Phòng và 3 huyện của tỉnh Đồng Tháp chưa mở cửa trường học trở lại.

Từ cậu học trò tò mò vì sao phải đậy kín khi làm dưa cà đến 16 công bố quốc tế

20:38:17 03/03/2021
Chỉ mới 34 tuổi mà đạt được số công trình công bố như vậy thì bí quyết của Luân là sự kiên trì và tinh thần ham học hỏi.

Linh hoạt, sáng tạo dạy học trong mùa dịch

20:26:16 03/03/2021
Dạy học trực tuyến là giải pháp hợp lý trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Giáo viên tham gia đề xuất lựa chọn sách giáo khoa như thế nào?

19:32:16 03/03/2021
Tất cả giáo viên tham gia đề xuất lựa chọn sách giáo khoa bằng hình thức bỏ phiếu kín là một trong những yêu cầu các trường THCS thực hiện.

Ai học ngành răng hàm mặt cũng có cơ hội làm giàu?

19:27:59 03/03/2021
Có phải ai học ngành răng hàm mặt cũng có cơ hội làm giàu? Khi học ngành này phải chuẩn bị những gì?

Thầy cô giáo vùng cao góp tiền, "đỡ đầu" học sinh nghèo

16:46:06 03/03/2021
Chứng kiến cảnh học sinh phải nghỉ học giữa chừng, các thầy cô giáo của xã vùng cao Đắk Ha (huyện Đắk GLong) đã góp tiền, đỡ đầu cho các học sinh khó khăn.

Đại học Tôn Đức Thắng tuyển 6.500 chỉ tiêu

16:25:31 03/03/2021
Năm nay, Đại học Tôn Đức Thắng dự kiến tuyển 6.500 chỉ tiêu ở 40 ngành chương trình đại trà, 17 ngành chất lượng cao, 12 ngành học bằng tiếng Anh.

Các cặp từ gần nghĩa hay bị dùng lẫn trong tiếng Anh

16:24:02 03/03/2021
Hear chỉ việc nghe thụ động, mang tính chất nhận biết âm thanh còn listen là nghe chủ động, có ý thức với âm thanh đó.

Trả lương cho nghiên cứu sinh

15:58:44 03/03/2021
Nhiều trường đại học thực hiện chính sách miễn học phí, trả lương cho người làm nghiên cứu sinh tại trường.

Khi sinh viên trường nghề thực hành ảo

14:03:20 03/03/2021
Thực hành ảo không chỉ thích ứng với những diễn biến khó lường của dịch Covid-19, mà còn là chuyện đi tắt đón đầu trong công cuộc số hóa đào tạo nghề.

Những lưu ý cho thí sinh xét tuyển khối ngành sức khỏe

13:58:39 03/03/2021
Khối ngành sức khỏe đang được thí sinh quan tâm nhiều, đặc biệt sau 1 năm cả thế giới trải qua dịch Covid-19.  

TP.HCM lùi ngày thi học sinh giỏi lớp 9 và 12

11:00:21 03/03/2021
Sở GD-ĐT TP.HCM lùi ngày thi học sinh giỏi lớp 9 và 12 muộn hơn 7 ngày so với lịch trước đó.

Bắc Giang thiết lập 3 phòng học chuyên dụng cho 99 học sinh cách ly tại nhà

10:55:49 03/03/2021
Trường THPT Cẩm Lý (huyện Lục Nam) thiết lập 3 phòng học chuyên dụng có màn hình kết nối mạng Internet, phần mềm Microsoft Teams 365 để dạy học trực tiếp trên lớp và trực tuyến cho các em đang cách ly tại nhà. 

Chắp cánh cho những ước mơ

10:45:42 03/03/2021
Thực hiện chương trình Nâng bước em tới trường do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phát động, trong những năm qua, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) BĐBP đã giúp đỡ hàng trăm em học sinh có hoàn cảnh đặc...

Tháo gỡ bất cập, đưa môn Sinh thoát khỏi "nốt trầm"

10:44:20 03/03/2021
Năm 2020, môn Sinh học của tỉnh Ninh Bình lần đầu tiên có điểm thi thấp hơn điểm thi toàn quốc tại kỳ thi TN THPT. Môn Sinh cũng là môn duy nhất nhiều năm liền không lọt vào tốp 10 tỉnh thành có điểm thi cao nhất. 

Vĩnh Phúc: Yên Lạc dẫn đầu kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9

10:41:15 03/03/2021
Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2020-2021, đội tuyển dự thi học sinh giỏi huyện Yên Lạc đã đạt thành tích xuất sắc với 7 giải Nhất/9 môn thi và là địa phương dẫn đầu tỉnh về chất lượng giải.

Thi tuyển sinh ĐHQGHN năm 2021: Tránh ôn luyện tại bất kỳ trung tâm ôn thi nào

10:27:59 03/03/2021
Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Đào tạo, Phó Trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) năm 2021, thí sinh tránh học tủ, học lệch hay ôn luyện tại bất kỳ trung tâm ôn thi nào. 

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhận hồ sơ xét tuyển học bạ THPT từ ngày 1/3/2021

10:26:19 03/03/2021
Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thông báo, từ ngày 1/3/2021 Nhà trường chính thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức học bạ THPT đợt 1 dành cho tất cả các thí sinh. 

Hải Phòng: Giới thiệu SGK lớp 2, lớp 6 theo hình thức trực tuyến

10:23:12 03/03/2021
Từ ngày 2-5/3, Sở GD&ĐT Hải Phòng phối hợp cùng các NXB tổ chức Hội thảo giới thiệu SGK theo Chương trình GDPT 2018. Hội thảo được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Sở GD&ĐT với 14 phòng GD&ĐT và các điểm trường. 

Có thể bạn quan tâm

Số ca mắc COVID-19 toàn thế giới vượt 115,4 triệu

Thế giới

01:56:25 04/03/2021
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 3/3 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 115.420.726 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.562.923 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 91...

Tiếp tục đề xuất không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Đời sống

01:32:46 04/03/2021
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bác hai đề xuất của Tổng liên đoàn lao động về tăng lương tối thiểu và chuyển thời điểm tăng lương.

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh chỉ vì mâu thuẫn cái tem dán xe đạp

Sự kiện nóng

01:10:22 04/03/2021
Để giải quyết mâu thuẫn, một học sinh lớp 9 đã nhờ một nhóm bạn đánh nam sinh lớp 10 ngay trong nhà vệ sinh.

Big C đổi tên, dân tình rần rần điểm lại những món bánh mì gắn liền với tên tuổi của thương hiệu này

Netizen

00:56:19 04/03/2021
Nhiều cư dân mạng tỏ ra tiếc nuối khi cái tên “Big C” chính thức không còn trên thị trường Việt.

Ném vỡ kính ôtô đỗ bên đường

Pháp luật

00:36:44 04/03/2021
Nguyễn Ngọc Tiến sau khi uống rượu đã cầm gạch ném vỡ kính ôtô đỗ bên đường, dù không mâu thuẫn với chủ xe.

N'Golo Kante “dọa nạt” Liverpool trước trận đại chiến

Bóng đá thế giới

00:00:12 04/03/2021
Tiền vệ NGolo Kante tự tin Chelsea sẽ đánh bại Liverpool ở cuộc đọ sức tại vòng 29 Ngoại hạng Anh 2020/2021.

Thống kê bất ngờ về Lee Nguyễn khi đối đầu với Hà Nội FC

Bóng đá việt nam

23:53:57 03/03/2021
Lee Nguyễn nhắm Hà Nội FC như một trong những đối thủ phải có được chiến thắng khi trở lại V.League lần này. Bởi trong quá khứ, anh chưa bao giờ ngẩng cao đầu khi gặp đội bóng thủ đô.

Sao trẻ Arsenal nhắn tin gạ tình người mẫu xinh đẹp

Bên lề sân cỏ

23:44:24 03/03/2021
Người đẹp Poppy Murgatroyd đã gửi một chuỗi tin nhắn khiêu khích tới các fan nam trên Instagram và tài năng trẻ Reiss Nelson của Arsenal là một trong những người đáp lại.

Gia cảnh bạn trai quá giàu, tôi trót hỏi mẹ anh "nhà bác chắc chẳng thiếu thứ gì nhỉ" thì lập tức nhận được đáp án hết hồn

Tâm sự

23:33:49 03/03/2021
Hóa ra từ trước tới nay, hình ảnh của tôi lại xấu xí và thấp kém tới vậy trong mắt mẹ bạn trai!

7 thói quen nuôi dưỡng tế bào ung thư nhiều người Việt biết mà cố tình bỏ qua

Sức khỏe

23:31:14 03/03/2021
Nếu muốn phòng ngừa bệnh ung thư, bạn nên bắt đầu từ bỏ những thói quen xấu nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày.

Minh Hằng khoe nhan sắc như nữ thần trên du thuyền

Sao việt

23:22:40 03/03/2021
Minh Hằng khiến dân tình phải trầm trồ khen ngợi mãi không thôi vì nhan sắc ngày càng thăng hạng, bất chấp cả tuổi 30.

Liên Quân Mobile: Dàn tướng được chọn nhiều nhất trong rank xếp hạng, cái tên thống trị sẽ khiến game thủ vừa bất ngờ vừa ngao ngán!

Esport

23:20:42 03/03/2021
Nếu muốn được lựa chọn nhiều trong rank xếp hạng thì vị tướng đó phải thật hot cũng như leo rank hiệu quả. Ngoài ra những vị tướng này còn phải phù hợp với môi trường rank xếp hạng nên hầu như không xuất hiện quá nhiều trong các giải đấ...

Nữ ca sĩ Vpop sở hữu hơn 1 tỷ views trên YouTube, FB cũng hơn 4,7 triệu người theo dõi nhưng Instagram suốt 7 năm nhìn như "pha-ke"

Nhạc việt

23:16:16 03/03/2021
Vì độ hot và lượng view khủng cho mỗi ca khúc của mình nên Sơn Tùng M-TP xưa nay luôn được khán giả mệnh danh là ông hoàng YouTube. Chưa kể, anh còn là nam nghệ sĩ sở hữu lượng người theo dõi kênh YouTube cao nhất trong showbiz Việt.

Hóa ra nam ca sĩ "lọt mắt xanh" của IU chính là leader nhóm nhạc đình đám nhà SM, sau 14 năm mới dám thổ lộ ước muốn hát chung

Nhạc quốc tế

23:11:05 03/03/2021
IU tiết lộ rằng idol này chính là nam ca sĩ mà cô yêu thích, sau 14 năm mới dám thể hiện mong muốn được hợp tác cùng anh.

Đâu là những cặp cung hoàng đạo “xứng đôi vừa lứa” một cách không ngờ?

Trắc nghiệm

23:06:54 03/03/2021
Mặc dù những gặp gỡ ban đầu luôn để lại nhiều cảm xúc mãnh liệt nhưng về lâu dài, cả hai cần phải có một sự tương đồng về tính cách và thấu hiểu nhất định để giữ cho mối quan hệ được bền chặt. Dưới đây sẽ là những cặp đôi cung hoàng xứn...