anatomy swann arlaud

LHP Cannes 2024 đối mặt với nguy cơ đình công

Hậu trường phim

22:46:03 07/05/2024
Một tập thể người lao động Pháp đại diện cho quyền lợi của những người làm việc trong các LHP đã kêu gọi một cuộc tổng đình công của tất cả nhân viên và những người phụ trách sự kiện danh giá này.