Ai cho THCS-THPT Phạm Văn Đồng “nhảy vào” Dự án Tiểu học – THCS Alpha?

Hai bên đã đồng ý liên kết xây dựng và vận hành Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng tại địa chỉ: Lô A26, Khu đô thi hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh.

Sau khi bài viết Lênh đênh số phận Trường THCS&THPT Phạm Văn Đồng trước khi về tay Alpha School được đăng tải ngày 14/10/2021, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được phản hồi ban đầu từ Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng.

Ngày 15/10/2021 Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được bản scan gửi qua email công văn số 08/BC-PVĐ đề ngày 14/10/2021 của Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng thông tin phản hồi bài đăng về Trường.

Phản hồi của Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng

Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng có theo dõi thông tin về bài báo điện tử trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 11/10/2021 với tiêu đề: “ Hà Nội xuất hiện cơ sở đào tạo trung học phổ thông 4 năm tuyển sinh từ lớp 8″, trong đó có một số nội dung quý báo muốn được xác minh thông tin từ trường. Do vậy, chúng tôi xin được thông tin một số nội dung liên quan như sau:

Ai cho THCS-THPT Phạm Văn Đồng nhảy vào Dự án Tiểu học - THCS Alpha? - Hình 1

Ảnh: Nguyễn Nhất.

Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng được thành lập theo Quyết định số 1606/QĐ-UBND của Thành phố Hà Nội ngày 19 tháng 4 năm 2012 với hình thức trường Tư thục.

1. Về việc chuyển địa điểm hoạt động:

Nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và giáo viên trong quá trình dạy học và công tác quản lý, Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng đã xin phép Sở Giáo dục Hà Nội xin chuyển địa điểm hoạt động về địa chỉ: Lô A26, Geleximco, Nam An Khánh, đường Lê Trọng Tấn, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Việc cho phép Trường THCS và THPT Phạm Văn Đồng được chuyển đổi địa điểm hoạt động giáo dục từ năm học 2019 – 2020 được Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành theo Quyết định số 241/QĐ -SGDĐT ngày 7 tháng 2 năm 2020.

2. Về hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần giáo dục Alpha:

Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng (Đại diện là bà Trần Thị Thanh Thủy – Hiệu trưởng) đã ký hợp đồng Liên kết đào tạo với Công ty cổ phần giáo dục Alpha từ ngày 01/07/2019. Hai bên đã đồng ý liên kết xây dựng và vận hành Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng tại địa chỉ: Lô A26, Khu đô thi hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

3. Về ph ương thức hoạt động:

Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng thuộc 100% vốn của Công ty cổ phần giáo dục Alpha – Đơn vị chủ đầu tư của Trường THCS AlphaTrường Tiểu học Alpha. Trường hoạt động theo đúng tiêu chuẩn và điều kiện của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Hiện trường triển khai các chương trình giáo dục tuân thủ theo chương trình của Bộ GD&ĐT và có lộ trình giáo dục phù hơp với từng mục tiêu học tập của học sinh và gia đình. Nhà trường cũng luôn thực hiện đúng các chế độ thông tin, báo cáo, các quy định của ngành và của pháp luật.

4. Về nội dung tuyển sinh cấp THPT

Ai cho THCS-THPT Phạm Văn Đồng nhảy vào Dự án Tiểu học - THCS Alpha? - Hình 2

Ảnh chụp màn hình thông báo tuyển sinh trung học phổ thông “hệ 4 năm”, bắt đầu từ lớp 9 của Hệ thống Giáo dục Alpha với Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng.

Nhà trường xin được ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn quý báo trong việc phản ánh thông tin về chương trình tuyển sinh THPT, chúng tôi sẽ lưu ý cải thiện một số nội dung truyền thông giúp bạn đọc và phụ huynh hiểu rõ hơn về lộ trình đào tạo định hướng, lấy học sinh làm trung tâm và phát huy tối đa năng lực của trường. Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng luôn tuân thủ đúng theo quy định xét tuyển theo của Sở GD-ĐT Hà Nội với cấp THPT (Quyết định 839/QĐ-UBND 2021).

Dự án Đầu tư xây dựng và vận hành Trường Tiểu học và THCS Alpha không có tên Trường THCS-THPT Phạm Văn Đồng

Theo phản hồi của Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng thì trường này thuộc 100% vốn của Công ty cổ phần giáo dục Alpha, đồng thời Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng lại ký hợp đồng Liên kết đào tạo với Công ty cổ phần giáo dục Alpha từ ngày 01/07/2019.

Hai bên đã đồng ý liên kết xây dựng và vận hành Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng tại địa chỉ: Lô A26, Khu đô thi hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Tuy nhiên, Hợp đồng đầu tư xây dựng và thuê cơ sở vật chất Dự án Đầu tư xây dựng và vận hành trường tiểu học và trung học Alpha tại Lô A26-TH1, A26-TH2 Khu A Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội được ký kết ngày 19/01/2019 giữa Công ty Cổ phần đầu tư Vạn Quảng Phát (bên cho thuê) và Công ty Cổ phần giáo dục TTK (hiện đã được đổi tên thành Công ty Cổ phần giáo dục Alpha, đơn vị vận hành trường học – bên thuê) không hề có tên Trường THCS-THPT Phạm Văn Đồng, theo đó:

Video đang HOT

Các bên đã ký với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Chủ đầu tư) Hợp đồng hợp tác kinh doanh năm 2018 để cùng thực hiện việc hợp tác đầu tư xây dựng và vận hành Dự án xây dựng trường tiểu học và THCS Alpha tại các khu đất có ký hiệu A26-TH1 diện tích 7.955 m2 và A26-TH2 diện tích 8.029 m2, theo Quyết định số 5629/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

Công ty Cổ phần giáo dục TTK là đơn vị thành lập và quản lý Trường tiểu học và Trung học cơ sở Alpha và là Đơn vị vận hành trường trong Dự án xây dựng trường tiểu học và THCS Alpha;

“Dự án” là toàn bộ công trình đầu tư xây dựng và vận hành Trường tiểu học và Trường Trung học cơ sở Alpha (trường liên cấp Alpha) được xây dựng tại địa điểm khu đất có ký hiệu A26-TH1 diện tích 7.955 m2 và A26-TH2 diện tích 8.029 m2 trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 theo Quyết định số 5629/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu A – Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, địa điểm: xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội;

Mục đích của hợp đồng này là Các Bên cùng thống nhất hợp tác để thực hiện Dự án Đầu tư Xây dựng và Vận hành trường tiểu học và trung học cơ sở Alpha (hay còn gọi là trường liên cấp Alpha) trên khu đất A26-TH1 và A26-TH2;

Các dự án đầu tư, kinh doanh các khu vực dịch vụ phục vụ cho việc vận hành trường. Các dự án này sẽ được các Bên trực tiếp xem xét thực hiện với điều kiện bảo đảm không trái mục đích sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời thực hiện đúng các qui định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh đó;

Bên B ( Công ty Cổ phần giáo dục TTK, nay là Công ty Cổ phần giáo dục Alpha – người viết chú thích ) chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Chủ đầu tư ( GELEXIMCO ) và Bên A về việc đảm bảo hoạt động đào tạo được thực hiện đúng tiêu chuẩn qui định của Luật Giáo dục, đào tạo, các văn bản hướng dẫn thi hành và mục tiêu của Dự án, đảm bảo trường được hoạt động liên tục và hiệu quả;

Các Bên chịu trách nhiệm độc lập, riêng rẽ trước pháp luật và các Bên còn lại về toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình thực hiện Dự án, và sẽ không hình thành một pháp nhân mới để tham gia vào hoặc có liên quan đến Dự án trong suốt thời gian vận hành Dự án ( 50 năm, người viết chú thích ).

Trong hợp đồng này không có bất cứ thông tin nào về Trường THCS-THPT Phạm Văn Đồng, vậy cơ quan nào đã cho phép Trường THCS-THPT Phạm Văn Đồng “nhảy vào” Dự án Đầu tư xây dựng và vận hành Trường tiểu học và Trung học cơ sở Alpha tại Lô A26, Khu A – Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội?

Các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra, làm rõ

Điều 41 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 quy định:

1. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

Việc bổ sung cấp học (Trung học phổ thông), bổ sung 01 pháp nhân trường học khác (Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng) vào Dự án đầu tư xây dựng và vận hành Trường Tiểu học và THCS Alpha có đúng quy định của pháp luật hay không, cần được các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Thiết nghĩ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội rà soát lại trường hợp này có phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không;

Nếu có thì nhà đầu tư đã thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay chưa, nếu chưa thì cần có biện pháp xử lý như thế nào để bảo đảm các quy định của pháp luật về đầu tư dự án được thực hiện nghiêm minh, đầy đủ.

Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội nên chăng cũng cần tiến hành kiểm tra xem Giấy phép quy hoạch cấp cho Dự án đầu tư xây dựng và vận hành Trường Tiểu học và THCS Alpha có bậc học trung học phổ thông hay không? Nếu không có, việc Công ty Cổ phần giáo dục Alpha đưa Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng vào hoạt động tại Dự án này có đúng quy định của pháp luật về quy hoạch hay không, để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố phương án xử lý, nếu có vi phạm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng nên kiểm tra lại việc cho phép Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng được chuyển địa điểm hoạt động về Lô A26, Geleximco, Nam An Khánh, đường Lê Trọng Tấn, huyện Hoài Đức, Hà Nội có đúng quy định của pháp luật hay không, có nhận được sự đồng ý bằng văn bản của các sở ngành liên quan như Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và môi trường?

Lênh đênh số phận Trường THCS&THPT Phạm Văn Đồng trước khi về tay Alpha School

Tuyển sinh được 03 năm thì Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng xin tạm dừng giao chỉ tiêu, sau khi "chuyển nhượng" cho Alpha School mới xin phép hoạt động trở lại.

Xung quanh thông báo "tuyển sinh trung học phổ thông hệ 4 năm" của Hệ thống giáo dục Alpha School đối với Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng (sau đây viết tắt là Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng), bạn đọc gửi thắc mắc về Tòa soạn đề nghị làm rõ lai lịch ngôi trường này trước khi "chuyển nhượng" cho Hệ thống Giáo dục Alpha School, hoặc nói như nhân viên tư vấn tuyển sinh Alpha School là "mua lại".

Trường chuyên tư thục

Theo Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 27/2/2013, năm 2012 Công ty cổ phần xuất khẩu tổng hợp Hà Nội phối hợp với Trung tâm Công nghệ Đào tạo & Hệ thống việc làm (ETC) - Đại học Quốc gia Hà Nội, xúc tiến việc thành lập trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng - trường tư thục phù hợp với thực tế Việt Nam và hướng tới chuẩn quốc tế. [1]

Báo Kinh tế & Đô thị ngày 01/01/2012 đưa tin, Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng là trường tư thực được xây dựng phát triển dựa trên mô hình trường chuyên, trong đó dù học sinh học ở môn chuyên nào cũng được học ngoại ngữ như môn chuyên chính.

Năm học 2012 -2013, để đảm bảo chất lượng, trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng tuyển 120 học sinh lớp 6 (học chuyên Toán và chuyên tiếng Anh; 120 học sinh lớp 10 (học chuyên ban A, A1 và D1). Tất cả học sinh đều được học ngoại ngữ như Chuyên ngoại ngữ. Sĩ số lớp: 30 - 32 học sinh. Trường học bán trú, có xe đưa đón học sinh theo nguyện vọng.

Cũng theo tường thuật trên Báo Kinh tế & Đô thị, Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng được thành lập theo Quyết định số 1606/QĐ - UBND, do Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành.

Trường sẽ đi vào hoạt động từ năm học 2012 -2013, địa chỉ ban đầu tại nhà A2, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh (đối diện trường Đại học Thương mại), đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, cách trường THPT Chuyên Ngoại ngữ khoảng 700m.

Dự kiến từ năm học 2014 -2015, học sinh sẽ được học tại địa điểm chính thức - khu trường mới khang trang, hiện đại, trên diện tích 12.135m2, thuộc khu Đô thị Thành phố Giao lưu - 232 đường Phạm Văn Đồng, sát cạnh Siêu thị Metro. [2]

Chiều ngày 07/09/2012, trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường và khai giảng năm học mới 2012 - 2013. Tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Anh - đại diện UBND Quận Cầu Giầy đã trao Quyết định số 1606-QĐ/UBND ngày 19/04/2012 về việc thành lập trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng cho Ban Lãnh đạo nhà trường. [3]

Lênh đênh số phận Trường THCS&THPT Phạm Văn Đồng trước khi về tay Alpha School - Hình 1

Ông Phạm Ngọc Anh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy tại lễ công bố quyết định thành lập Trường THCS &THPT Phạm Văn Đồng và khai giảng năm học mới ngày 7/9/2012, ảnh: geleximco.vn.

Tuyển sinh được 03 năm thì xin tạm dừng giao chỉ tiêu, sau khi "chuyển nhượng" cho Alpha School mới xin phép hoạt động trở lại

Báo Hà Nội Mới ngày 12/5/2015 dẫn thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 11-5 cho biết, năm học 2015-2016, có 3 trường THPT ngoài công lập xin tạm dừng giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016 là: THPT Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm), THPT Nguyễn Tất Thành (thị xã Sơn Tây) và THPT Ngô Gia Tự (quận Thanh Xuân). [4]

Theo giới thiệu trên website alphaschool.edu.vn thì: Trường THCS - THPT Phạm Văn Đồng được Hệ thống giáo dục Alpha School tiếp quản từ ngày 17/07/2018 [5].

Lênh đênh số phận Trường THCS&THPT Phạm Văn Đồng trước khi về tay Alpha School - Hình 2

Ảnh chụp màn hình.

Ngày 14/8/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tiến sỹ Chử Xuân Dũng, Ủy viên UBND Thành phố, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội trao quyết định công nhận các chức danh Hiệu trưởng đối với bà Trần Thị Thanh Thủy (sinh năm 1977) là Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng [6].

Ngày 27/8/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành Quyết định số 1684/QĐ-SGDĐT về việc cho phép Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng được chuyển đổi địa điểm và cho phép hoạt động trở lại từ năm học 2018-2019, cụ thể:

- Địa điểm cũ tại: Nhà A2, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Điểm điểm mới chuyển đến tại: Số 8, phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Lênh đênh số phận Trường THCS&THPT Phạm Văn Đồng trước khi về tay Alpha School - Hình 3

Ảnh tư liệu.

Theo báo cáo giải trình số 02/BC-PVĐ ngày 9/9/2021 của Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ năm học 2019-2020 Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng đã xin phép Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được chuyển địa điểm hoạt động về địa chỉ Lô A26, Geleximco, Nam An Khánh, đường Lê Trọng Tấn, huyện Hoài Đức, Hà Nội và được Sở cho phép theo Quyết định số 241/QĐ-SGDĐT ngày 7/2/2020.

Lênh đênh số phận Trường THCS&THPT Phạm Văn Đồng trước khi về tay Alpha School - Hình 4

Hình ảnh trụ sở Hệ thống Giáo dục Alpha tại lô A26, Geleximco Nam An Khánh được phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ghi nhận tháng 7/2021 không có biển tên Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng, ảnh: Nguyễn Nhất.

Lênh đênh số phận Trường THCS&THPT Phạm Văn Đồng trước khi về tay Alpha School - Hình 5

Hình ảnh trụ sở Hệ thống giáo dục Alpha School tại Lô A26, Geleximco Nam An Khánh được phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ghi nhận ngày 1/10/2021, sau khi Trường THCS &THPT Phạm Văn Đồng có báo cáo giải trình ngày 9/9/2021 và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có công văn trả lời Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 22/9/2021. Ảnh: Nguyễn Nhất.

Năm học 2018-2019 sau khi được cho phép hoạt động trở lại, Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng không có tên trong danh sách giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội [7].

Năm học 2019-2020, Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao 200 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, tuy nhiên trường này lại đang có 20 học sinh lớp 11 [8].

Lênh đênh số phận Trường THCS&THPT Phạm Văn Đồng trước khi về tay Alpha School - Hình 6

Ảnh chụp màn hình phần chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 và sĩ số lớp 11 Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng năm học 2019-2020, nguồn: hanoi.edu.vn [8]

Cũng bắt đầu từ năm học 2019-2020 đến năm học này, Hệ thống Giáo dục Alpha School thông báo "tuyển sinh trung học phổ thông hệ 4 năm" đối với Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng tại địa chỉ Lô A26, Geleximco, Nam An Khánh, đường Lê Trọng Tấn, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Trong khi theo khảo sát của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 14/10/2021, tại khu đô thị Thành phố Giao Lưu số 234 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm vẫn có biển cắm ghi tên Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng.

Lênh đênh số phận Trường THCS&THPT Phạm Văn Đồng trước khi về tay Alpha School - Hình 7

Hình ảnh phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ghi nhận tại khu đô thị Thành phố Giao lưu, số 234 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội ngày 14/10/2021. Ảnh: Thanh Hà.

Lênh đênh số phận Trường THCS&THPT Phạm Văn Đồng trước khi về tay Alpha School - Hình 8

Hình ảnh phóng viên ghi nhận được tại Khu đô thị Thành phố Giao lưu số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ngày 14/10/2021.

Tài liệu tham khảo:

[1]https://dangcongsan.vn/kinh-te/geleximco-vung-buoc-tren-con-duong-phat-trien-173132.html

[2]https://kinhtedothi.vn/ha-noi-truong-pham-van-dong-tuyen-sinh-nam-hoc-2012-2013-222988.html

[3]https://www.geleximco.vn/tin-tuc-su-kien/truong-thcs-thpt-pham-van-dong-han-hoan-chao-don-nam-hoc-dau-tien-nd210.html

[4]http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Giao-duc/755071/5-truong-thpt-cua-ha-noi-chua-du-dieu-kien-tuyen-sinh-lop-10

[5]https://alphaschool.edu.vn/khat-vong/

[6]https://www.hanoi.edu.vn/tin-tuc-su-kien/so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-to-chuc-le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-cb-cm525-6511.aspx

[7]https://www.hanoi.edu.vn/tuyen-sinh-dau-cap/chi-tieu-va-phuong-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-thpt-nam-hoc-2018-2019-cua-cac-truo-cm987-6336.aspx

[8]https://admin.hanoi.edu.vn//Data/hnedu/hanoi/Attachments/Giao TS 10 NCL.pdf

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
TP.HCM: Các nhà thờ đổ chuông sầu, tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-1908:37Bà Phương Hằng bị VTV24 chỉ đích danh, tiết lộ tin nóng về livestream có dấu hiệu vi phạm pháp luật01:33Tài xế xe máy bị nghiền nát dưới bánh tàu hỏa - ám ảnh clip hiện trường00:16ẢNH: Người dân TP.HCM thắp hoa đăng, chắp tay cầu nguyện cho những nạn nhân đã mất trong đại dịch Covid-1901:343 con bị bắt cóc cùng lúc, bố mẹ kiên trì đứng 1 chỗ bán thịt suốt 26 năm và cái kết04:36Đang cháy lớn tại quán bar ở TP.HCM, khói cuồn cuộn bốc lên00:12Thấy cô bé đi xe đạp bần thần trước dòng lũ dữ, tài xế xe tải làm 1 hành động khiến CĐM “thả tim”03:19Nữ tài xế xe công nghệ vay tiền mở trạm cưu mang chó mèo07:171,03 triệu liều vắc xin Covid-19 Made in Việt Nam đầu tiên đã xuất xưởng23:29Ông bố chở bình ô xy cứu con đêm giãn cách xã hội: 'Con không còn đau'04:15Hai vợ chồng già cùng 3 chú chó sống lang thang, lượm ve chai mưu sinh02:55TP.HCM khoảng 1.000 ca F0/ngày: Xe ôm công nghệ, shipper tiếp xúc nhiều người, dùng cách nào bảo vệ mình27:23Thực hư hình ảnh những em học sinh phải cách ly tập trung ở lều bạt?02:02Đằng sau bức ảnh hàng ghế với hoa và đèn tưởng niệm xếp dọc con hẻm nhỏ Sài Gòn: "Nơi tôi ở, có ba mẹ tôi đã nằm xuống vì Covid-19…"03:10Cấp giấy chứng nhận ngay sau tiêm mũi 2 phòng Covid-19 để dân thuận tiện đi lại23:17‘Hà Nội buộc cách ly người từ TP.HCM, Bình Dương về là không hợp lý’21:02Bé trai 3 tuổi tử vong thương tâm ở trường mầm non nghi do nuốt đinh vít03:21Con gái ôm di ảnh cha thả hoa đăng trong lễ tưởng niệm ở Hà Nội: Thương cho tất cả nạn nhân đã ra đi vì Covid-1902:34Cận cảnh 2 khu điều trị F0 hơn 800 giường bệnh sắp đưa vào hoạt động ở Thừa Thiên Huế00:28Mưa lũ gây thiệt hại cho miền Trung hơn 36.000 tỉ đồng03:42

Tiêu điểm

Vụ clip sốc người phụ nữ bị 4 gã đàn ông hiếp dâm tập thể: Nạn nhân mới 16 tuổi, xảy ra tại Hà Tĩnh
14:00:43 26/11/2021
Một hộ dân được hỗ trợ 2.000 đồng sau cơn bão
13:35:21 26/11/2021
Đang cháy lớn tại quán bar ở TP.HCM, khói cuồn cuộn bốc lên
17:46:51 26/11/2021
TT Thích Nhật Từ: Luật Phật không cấm cư sĩ thi thể hình, hát tình ca; Bồng Lai thì khác
16:24:07 26/11/2021
Tài xế xe tải đường dài ngủ gật, tông vào quán ăn, làm chết nữ chủ quán
14:51:39 27/11/2021
Chồng đập bình gas gây cháy nhà, vợ và hai con tử vong
09:20:58 26/11/2021
1,03 triệu liều vắc xin Covid-19 Made in Việt Nam đầu tiên đã xuất xưởng
10:27:44 26/11/2021
Phạt người chửi 'truyền thông phản động' ở buổi livestream của bà Phương Hằng
13:32:01 26/11/2021
Vụ Bí thư Cô Tô bị tố hiếp dâm: Vì sao hàng loạt lãnh đạo bị kỷ luật?
14:25:23 27/11/2021
TPHCM bất ngờ phát thực phẩm chức năng "Kovir" dùng cho F0: Sở Y tế nói gì?
08:03:52 26/11/2021

Thông tin đang nóng

Dân mạng ngao ngán thái độ của vợ Thương Tín sau khi biết chồng được hỗ trợ cho ở biệt thự 5 tầng
17:46:54 27/11/2021
Bị hỏi có chịu ở bên Trương Bá Chi không nếu được chọn lại từ đầu, Tạ Đình Phong có câu trả lời khiến fan rơi nước mắt
17:22:12 27/11/2021
Ông Lê Tùng Vân - Tịnh thất Bồng Lai dạy các 'chú tiểu' học bằng phương pháp siêu phàm?
20:13:22 27/11/2021
Tim và Trương Quỳnh Anh "gương vỡ lại lành" sau ly hôn, có cả hint rõ ràng nhưng sự thật ra sao?
19:25:05 27/11/2021
Ca sĩ Chí Thành nhiễm Covid-19 khi đang điều trị bệnh nặng, tình hình hiện tại gây lo lắng
17:52:28 27/11/2021
Vợ bệnh nặng tôi mang con riêng về công khai, cô ấy bật dậy nói câu khiến tôi ngất lịm
20:29:52 27/11/2021
Con nuôi hé lộ câu chuyện tâm linh liên quan đến Phi Nhung, rùng mình trước câu nói của mẹ nuôi
17:40:27 27/11/2021
Đời tư ồn ào của tỷ phú Châu Trác Hoa trước khi bị bắt
19:42:43 27/11/2021
Bỏ tiền triệu đưa vợ bầu 8 tháng đi ăn ngon, nhìn thấy đôi nam nữ bàn bên cô ấy giận dỗi bỏ về khiến tôi ngơ ngác
19:02:46 27/11/2021
Matt Liu chuyển về nhà mới, nhìn sương sương đã thấy mùi tiền tỷ nhưng hình như là biệt thự của Hương Giang thì phải?
18:10:24 27/11/2021

Tin mới nhất

Vụ hỗ trợ 2.000 đồng ở Quảng Nam: Bí thư huyện Phú Ninh yêu cầu kiểm điểm từ huyện đến xã

01:04:33 28/11/2021
Ông Vũ Văn Thẩm, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo kiểm điểm từ huyện đến xã xung quanh việc hỗ trợ 2.000 đồng cho người dân bị thiệt hại bởi thiên tai xảy ra ở xã Tam Vinh

An Giang hạ xuống cấp độ 2 nhờ độ bao phủ vắc xin nhiều và số ca mắc giảm

00:22:49 28/11/2021
Tối 27-11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết trong ngày đã ghi nhận thêm 215 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng số ca nhiễm toàn tỉnh lên 22.614 trường hợp nhiễm. Đặc biệt, An Giang từ cấp độ 3 hạ xuống cấp độ 2

Sóc Trăng: Dừng hoạt động chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào địa bàn

23:52:46 27/11/2021
Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng vừa chỉ đạo dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào địa bàn huyện, thị xã, thành phố; khuyến cáo phụ nữ mang thai, người có bệnh lý nền, người già, trẻ em hạn chế ra đường

Cấp độ dịch ở nhiều quận, huyện "hạ nhiệt" dù ca mắc tại Hà Nội tăng cao

23:49:39 27/11/2021
Theo thông báo đánh giá cấp độ dịch của UBND TP Hà Nội, trên địa bàn hiện có 19 địa phương ở cấp độ 1, 11 địa phương ở cấp độ 2 (theo quy mô quận, huyện, thị xã)

Thủ tướng: Thúc đẩy sản xuất bằng được thuốc điều trị, vaccine COVID-19 trong nước

18:04:32 27/11/2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần hỗ trợ, thúc đẩy để sản xuất bằng được vaccine và thuốc điều trị COVID-19 trong nước, nhưng phải bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả

Khi "chim sẻ" chuyển đổi số, nông sản truy xuất tận ruộng, bán đi muôn nơi thu trăm tỷ

17:49:39 27/11/2021
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan nhiều lần ví von, hợp tác xã như những con chim sẻ, nếu biết tập hợp lại sẽ có sức mạnh của đại bàng

11 điều các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý khi Trung Quốc áp lệnh mới trong nhập khẩu nông sản

17:40:43 27/11/2021
Từ ngày 1/1/2022, Trung Quốc sẽ chính thức áp Lệnh 248, 249 về đăng ký doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm vào Trung Quốc và biện pháp quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc

Hai bé sinh đôi bị bố mẹ chối bỏ giữa mùa dịch, ông bà nghèo không biết lấy gì nuôi cháu

16:57:38 27/11/2021
Hai bé gái sinh đôi xinh xắn, đáng yêu nhưng vừa chào đời được vài ngày đã bị bố mẹ bỏ lại bệnh viện rồi đi biệt tích, không một lời dặn dò

Tết đến nơi mà chưa thấy thương lái "ghé thăm", thủ phủ hoa cúc ở Khánh Hòa lo lắng

16:39:23 27/11/2021
Trái ngược với mọi năm, vụ hoa Tết năm nay tại phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vô cùng ảm đạm vì dịch Covid-19

Giá mít Thái hôm nay 27/11: Ngừa mít xơ đen như thế nào, cách nhận biết mít xơ đen?

16:17:49 27/11/2021
Cập nhật giá mít Thái hôm nay 27/11 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít bằng với hôm qua-13.000 đồng/kg. Các vựa mít cho hay, đã ăn hàng mít Kem lớn dễ trở lại

Hà Giang: Cho cá tầm lên núi, vỗ béo bò, nuôi lợn đặc sản, nhà nông thu tiền đều tay

15:58:08 27/11/2021
Những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) đã đầu tư nhiều mô hình, dự án khuyến nông tại các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Hà Giang

Bạc Liêu: Lúa thơm-tôm sạch là mô hình giúp nông dân khỏe mạnh, làm giàu

15:55:27 27/11/2021
Vượt qua nhiều khó khăn do dịch COVID-19 cũng như giá phân bón liên tục gia tăng, tỉnh Bạc Liêu đã hoàn thành kế hoạch sản xuất lúa trên đất tôm năm 2021 với gần 39.000 ha

Trúng mùa ớt chỉ thiên, nông dân nơi này của tỉnh Hậu Giang hái mỏi tay, bán 25.000 đồng/ký

15:11:20 27/11/2021
Hiện nay, nông dân trồng ớt chỉ thiên ở thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) rất phấn khởi vì thương lái thu mua với giá 25.000 đồng/kg

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa tiêu hủy 4.390 mét lưới dùng bẫy chim trời trái phép

15:08:57 27/11/2021
Từ đầu năm đến nay, lực lượng Kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Hà trung (tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với UBND các xã, phường, lực lượng chức năng trên địa bàn, tổ chức kiểm tra, tháo dỡ và tiêu hủy 4.390 mét lưới, 280 cọc giăng lưới......

Mùa mưa lũ lịch sử khiến miền Trung thiệt hại 36.000 tỷ đồng

14:48:48 27/11/2021
Năm 2020, mưa lũ lịch sử, lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên diện rộng tại khu vực miền Trung gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản. Ước tính thiệt hại về kinh tế lên tới hơn 36.000 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại 23 dự án ở khu kinh tế Dung Quất

14:47:58 27/11/2021
Kết quả thanh tra 23 dự án đầu tư ngoài ngân sách tại KKT Dung Quất cho thấy nhiều sai phạm. Những sai phạm này liên quan đến trách nhiệm của Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Cận cảnh những cây gỗ "khủng" trong rừng đặc dụng chỉ còn lại gốc

14:44:13 27/11/2021
Lực lượng chức năng Quảng Trị đã kiểm tra và ghi nhận hàng chục cây gỗ trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa bị chặt hạ, có cây gỗ đường kính gần cả mét còn nằm tại hiện trường

Hải Dương tính phương án cho F0 điều trị tại nhà

14:35:38 27/11/2021
Hiện nay, tỉnh Hải Dương đã xuất hiện các ca F0 nằm rải rác ở 12/12 huyện, thành phố. Tỉnh này đã cho các F1 tự cách ly ở nhà, trường hợp quá tải có thể sẽ cho F0 điều trị tại nhà nếu đủ điều kiện

Chàng kỹ sư IT bỏ nghề, chế tạo chuông gió nhạc thiền từ kim loại vô tri

14:13:58 27/11/2021
Từ một kỹ sư công nghệ thông tin, anh Trần Ngọc Hồng Đức (ngụ quận Bình Thạnh) tạm gác công việc, trở về nhà mở xưởng sản xuất chuông gió nhạc thiền từ các loại ống kim loại vô tri vô giác

Những bãi bồi sông Hồng hoang sơ vắng dấu chân người ở Hà Nội

14:08:41 27/11/2021
Sông Hồng chảy qua địa phận TP Hà Nội tạo ra hàng trăm bãi bồi lớn nhỏ khác nhau giữa dòng

Làm rõ nguyên nhân hổ nuôi nhốt ở khu sinh thái bất ngờ chết

14:00:36 27/11/2021
Cá thể hổ được nuôi nhốt tại một khu sinh thái ở xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An bất ngờ chết và đã được tổ chức tiêu hủy

Vụ nhận 2.000 đồng hỗ trợ bão: "Tôi quá bất ngờ nhưng không bức xúc"

13:56:57 27/11/2021
Khi nhận tiền, tôi quá bất ngờ chứ không bức xúc. Hỗ trợ như thế thì để làm gì?, người phụ nữ nhận hỗ trợ bão 2.000 đồng bày tỏ

Kỷ luật Đội trưởng quản lý thị trường "vòi vĩnh" lái xe chở hàng lậu

13:44:09 27/11/2021
Ông Nguyễn Văn Danh - cán bộ quản lý thị trường ở tỉnh Bình Định - bị cảnh cáo vì có dấu hiệu nhũng nhiễu, vòi vĩnh đối với tài xế lái xe chở thuốc lá lậu

Hà Nội nói gì về kiến nghị phát triển mạnh "kinh tế đêm"?

13:37:40 27/11/2021
Mới đây, cử tri quận Cầu Giấy đã đề nghị UBND thành phố nghiên cứu, có giải pháp nhằm khai thác và phát triển mạnh hơn nữa kinh tế đêm của Hà Nội

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sỹ

13:33:46 27/11/2021
Chiều 26/11 (giờ địa phương), tại tòa nhà Quốc hội Liên bang Thụy Sỹ tại thủ đô Berne, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Liên bang Thụy Sỹ Andreas Aebi

Tài xế thở phào khi qua trạm thu phí bỏ hoang từng xảy ra nhiều tai nạn

13:30:54 27/11/2021
Sau hơn một tuần thi công, việc tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng tại Trạm thu phí Cầu Rác trên quốc lộ 1A (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã hoàn thành, tạo độ êm, an toàn cho người và phương tiện qua lại

Cảnh sát đu dây giải cứu người dân mắc kẹt trong đám cháy chung cư ở TPHCM

13:19:28 27/11/2021
Hơn 200 chiến sĩ các đơn vị PCCC&CNCH Công an TPHCM tham gia diễn tập phòng cháy, cứu hộ, cứu nạn ở một khu chung cư

Thủ tướng yêu cầu sản xuất bằng được vaccine Covid-19 trong nước

13:15:06 27/11/2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất bằng được vaccine phòng Covid-19, nhưng phải bảo đảm an toàn, hiệu quả và bảo đảm công khai, minh bạch

Có thể bạn quan tâm

Triệt phá đường dây đánh bạc "khủng" hàng trăm tỷ đồng

Pháp luật

01:09:32 28/11/2021
Đường dây đánh bạc này vừa được Công an tỉnh Sóc Trăng triệt phá. Số tiền liên quan lên đến hàng trăm tỷ đồng

COVID-19 tại ASEAN hết 27/11: Thêm 450 ca tử vong; Các nước đề phòng biến thể Omicron

Thế giới

01:02:16 28/11/2021
Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 27/11, các quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 29.114 ca mắc COVID-19 và 450 ca tử vong

2 năm ngày mất Cao Dĩ Tường người hâm mộ bật khóc, gửi áo khoác vì sợ anh lạnh

Sao châu á

00:17:08 28/11/2021
Ngày giỗ thứ 2 của cố nghệ sĩ Cao Dĩ Tường, nhiều người hâm mộ đã đổ xô đến nơi xảy ra vụ việc, bày tỏ sự tiếc thương cho thần tượng

Van de Beek liệu có hồi sinh sau khi Solskjaer ra đi?

Bóng đá thế giới

23:57:44 27/11/2021
Tiền vệ Donny Van de Beek được nhiều người cho rằng sẽ hồi sinh tại Man United sau khi HLV Ole Gunnar Solskjaer đã bị sa thải

HLV Malaysia lo cầu thủ không đủ sức đá AFF Cup

Bóng đá việt nam

23:51:41 27/11/2021
Giải quốc nội của Malaysia vẫn chưa khép lại khiến huấn luyện viên Tan Cheng Hoe lo sợ các cầu thủ gặp chấn thương hoặc quá tải

Cô gái Hà Nội bật mí các điểm check-in sống ảo đẹp chất ngất ở Huế

Du lịch

23:34:36 27/11/2021
Với Thư, Huế là mảnh đất dịu dàng, đằm thắm và ẩn chứa trong mình những vẻ đẹp yêu kiều, nên thơ, đáng để khám phá. Đến Huế, Thanh Thư cùng nhóm bạn chọn một địa điểm nghỉ ngơi nằm trên đường Lê Ngô Cát

Nóng: Hai máy bay va nhau tại Nội Bài, đình chỉ bay với tổ lái

Sự kiện nóng

23:26:27 27/11/2021
Hai máy bay đã va nhau tại sân đỗ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tối nay 27.11. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã lập biên bản và đình chỉ với tổ bay

Tử vi ngày 28/11/2021 của 12 cung hoàng đạo: Sư Tử tình cảm thuận lợi, Nhân Mã phóng khoáng

Trắc nghiệm

23:23:53 27/11/2021
Vận trình sự nghiệp tránh nên tùy tiện. Chòm sao này có nhiều mục tiêu, tham vọng nhưng không nên hành động một cách thiếu suy nghĩ. Bất cứ điều gì cũng có thể gây ra phiền toái, tốt nhất nên cân nhắc và thấu đáo trước

Xúc động khoảnh khắc con trai Hoà Minzy hội ngộ bà ngoại sau hơn nửa năm xa cách, một câu nói ngọt ngào gây "đốn tim"

Sao việt

23:23:24 27/11/2021
Hoà Minzy mới đây đã chia sẻ đoạn video cuộc gặp gỡ giữa con trai cưng và mẹ ruột thu hút sự quan tâm của cư dân mạng

Bánh canh mực đậm đà

Ẩm thực

23:13:06 27/11/2021
Sợi bánh canh mềm, dẻo; mực thì vừa chín tới không bị dai, nước dùng thì ngọt... tạo nên một tô bánh canh mực đậm đà, thơm ngon

Không đỡ nổi: Săn sale sầu riêng online, khách mở thùng ra thì ngã khuỵu với thứ kinh hoàng bên trong

Netizen

23:06:46 27/11/2021
Mấy ngày nay đang rầm rộ vụ sale Black Friday, tất cả mặt hàng, từ quốc tế cho tới Việt Nam. Dù không quá nhộn nhịp như những năm trước đây do nhiều yếu tố khách quan nhưng nhìn chung mỗi mùa sale vẫn là dịp mang lại nhiều cảm xúc cho k...