67 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 13 đến 17-7

Trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 67 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ ngày 13 đến 17-7.

67 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 13 đến 17-7 - Hình 1
(Ảnh minh họa)

* Ngày 18-8, CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 17-7 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 20-7.

* Ngày 5-8, CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 30-7, CTCP Cảng Cát Lái (HOSE: CLL) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 28-7, CTCP Dược phẩm Hà Nội (UPCoM: DHN) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 28-7, CTCP Dược phẩm Hà Nội (UPCoM: DHN) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 10-8, CTCP Cấp nước Gia Định (HNX: GDW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 30-7, Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (UPCoM: HTG) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 10-8, CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (HOSE: AGM) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 10-8, CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HOSE: HTI) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 30-7, CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (HNX: MCF) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 680 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 30-7, CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam (UPCoM: VIN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 31-7, CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HOSE: SCS) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 5.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 30-7, CTCP Cấp thoát nước Bến Tre (UPCoM: NBT) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 3-8, CTCP Thuốc Thú y Trung ương VETVACO (UPCoM: VXP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* CTCP Clever Group (UPCoM: ADG) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:416 (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 416 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 16-7 và ngày ĐKCC là 17-7.

* CTCP Clever Group (UPCoM: ADG) Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:734 (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 734 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 16-7 và ngày ĐKCC là 17-7.

* Ngày 3-8, CTCP Quản lý Đường sông Số 3 (HNX: DS3) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-7 và ngày ĐKCC là 17-7.

* Ngày 28-7, CTCP Bia Hà Nội – Kim Bài (UPCoM: BHK) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-7 và ngày ĐKCC là 17-7.

* Ngày 31-7, CTCP Sợi Thế Kỷ (HOSE: STK) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-7 và ngày ĐKCC là 17-7.

* Ngày 3-8, CTCP Chứng khoán Bản Việt (HOSE: VCI) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-7 và ngày ĐKCC là 17-7.

* Ngày 29-7, CTCP Thực phẩm Nông Sản xuất khẩu Sài Gòn (UPCoM: AGX) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-7 và ngày ĐKCC là 17-7.

* Ngày 10-8, CTCP Dệt kim Hà Nội (UPCoM: HKC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-7 và ngày ĐKCC là 17-7.

* Ngày 30-7, CTCP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-7 và ngày ĐKCC là 17-7.

* Ngày 24-7, Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (HNX: PLC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-7 và ngày ĐKCC là 16-7.

* Ngày 28-7, CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSE: VTO) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-7 và ngày ĐKCC là 16-7.

* Ngày 25-8, CTCP Viglacera Thăng Long (UPCoM: TLT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-7 và ngày ĐKCC là 16-7.

* Ngày 31-7, CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (UPCoM: PTH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-7 và ngày ĐKCC là 16-7.

* Ngày 31-7, CTCP Khoáng sản Á Châu (HNX: AMC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-7 và ngày ĐKCC là 16-7.

* Ngày 29-7, CTCP Thủy điện A Vương (UPCoM: AVC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-7 và ngày ĐKCC là 16-7.

* Ngày 31-7, CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (HOSE: SKG) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-7 và ngày ĐKCC là 17-7.

* Ngày 29-7, CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai (UPCoM: NSS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.710 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-7 và ngày ĐKCC là 16-7.

* Ngày 30-7, CTCP Đường sắt Nghĩa Bình (UPCoM: NBR) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.220 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-7 và ngày ĐKCC là 16-7.

* Ngày 5-8, CTCP Bao bì Hoàng Thạch (UPCoM: BBH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-7 và ngày ĐKCC là 16-7.

* Ngày 29-7, CTCP Thiết bị Phụ Tùng Cơ Điện (UPCoM: EMG) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 6-8, CTCP Môi trường Đô thị Sóc Sơn (UPCoM: SSU) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 150 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 3-8, CTCP Cấp thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang (UPCoM: HGW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 178,3 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 30-7, CTCP Nước sạch Quảng Trị (UPCoM: NQT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 350 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 28-7, CTCP 28 Quảng Ngãi (UPCoM: AQN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 24-7, CTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (UPCoM: SKH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.285 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 30-7, CTCP Harec Đầu tư và Thương mại (UPCoM: HRB) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 25-8, CTCP Bến xe Hà Nội (UPCoM: HNB) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 3-8, CTCP Nước sạch Bắc Giang (UPCoM: BGW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 199 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 31-7, CTCP Đông Á (UPCoM: DAP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 28-7, CTCP Thực phẩm Cholimex (UPCoM: CMF) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 5.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 29-7, CTCP Lưới thép Bình Tây (UPCoM: VDT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 27-7, CTCP Dược Trung ương Mediplantex (HNX: MED) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 24-7, CTCP Viễn thông – Tin học Bưu điện (HOSE: ICT) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 30-7, CTCP Sametel (HNX: SMT) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 31-7, CTCP Bao bì và In Nông nghiệp (HNX: INN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 30-7, CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 27-7, CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* CTCP Chứng khoán Trí Việt (HOSE: TVB) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:73 (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 73 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 31-7, CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) trả cổ tức đợt 4/2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 31-7, CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 5-8, Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (UPCoM: PPH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 31-7, CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 31-7, CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 1.00 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 31-7, CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 1.00 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 27-7, CTCP Hacisco (HOSE: HAS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 27-7, CTCP Khoáng sản Bình Định (HOSE: BMC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

* Ngày 24-7, CTCP Dệt lưới Sài Gòn (HNX: SFN) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

* Ngày 24-7, CTCP Dược phẩm OPC (HOSE: OPC) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

* Ngày 20-8, CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

* Ngày 30-7, CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha (UPCoM: CDP) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

* Ngày 27-7, CTCP Công trình Giao thông Công chánh (UPCoM: CPW) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 104 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

* Ngày 27-7, CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (HNX: PMB) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

* Ngày 29-7, CTCP Bến Bãi Vận tải Sài Gòn (UPCoM: TPS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

* Ngày 6-8, CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone (UPCoM: MFS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

* Ngày 24-7, CTCP Quản lý và Xây dựng Công trình Giao thông 236 (UPCoM: C36) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

* Ngày 29-7, CTCP Thực phẩm Bích Chi (HNX: BCF) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

* Ngày 18-8, CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn (UPCoM: GTS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 580 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Bệnh nhân COVID-19 thứ 8 chết do nhiễm trùng huyết, suy tim13:22Người dân vật lộn trong mưa lớn ở 'rốn ngập' Sài Gòn01:44Ông Trump tuyên bố sốc về vụ nổ như bom nguyên tử ở Liban00:55Bị thổi bay khi đưa tin trực tiếp từ Beirut00:51Người dân xếp hàng dài chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Đà Nẵng00:38Sống sót sau 30 giờ bị vụ nổ Beirut hất xuống biển01:00'Nội bất xuất, ngoại bất nhập' khối phố có 4 ca mắc COVID-19 ở Hội An01:48Diễn biến covid 19 mới: Quảng Ngãi thêm một người mắc covid 19 , ca bệnh thứ 6 tử vong10:28Chủ tịch Hà Nội: Hết kit test nhanh, người dân cứ bình tĩnh tự theo dõi01:10:46Người dân Beirut trắng tay sau vụ nổ04:49Con ruột của bệnh nhân COVID-19 100 tuổi cũng nhiễm SARS-CoV-200:36Người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để làm gì?19:44Vụ nổ như bom hạt nhân tại Li Băng04:0213 bệnh nhân COVID-19 tình trạng nặng, nguy kịch, phải can thiệp ECMO03:16Video: Bố che chở con trai trong vụ nổ rung chuyển thủ đô Lebanon00:18Diễn biến covid - 19 mới tại Đà Nẵng: Bệnh nhân Covid-19 thứ 7 tử vong09:16Hà Nam: Các trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh 620 âm tính lần 100:52'Thần tốc truy vết tất cả ca F1, không để trở thành nguồn lây nhiễm mất dấu'03:14Truy tìm một người đàn ông Đà Nẵng trốn khỏi khu cách ly ở Quảng Nam01:10:46Mỹ thử tên lửa răn đe Nga01:00Tổng thống Li Băng không loại trừ khả năng vụ nổ Beirut do bom hay tên lửa00:51Nguy cơ nhiễm virus nếu dùng khẩu trang sai cách01:34Mưa lớn tại Hàn Quốc khiến hàng chục người chết, mất tích00:31Thủ tướng: Dồn mọi nguồn lực để dập dịch COVID-19 trong đầu tháng 810:28Số người thương vong trong vụ nổ kinh hoàng tại Li Băng06:07Tình hình Covid-19 tại Quảng Nam chiều 3.8: Lịch trình đi lại của 6 ca nhiễm mới01:49Diễn biến dịch Covid-19 ngày 5/8: Thêm 2 ca nhiễm ở Quảng Nam06:39Hơn 700 khách du lịch chuẩn bị rời Đà Nẵng00:56Kon Tum: Trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 số 564 có kết quả âm tính01:10:46Nổ lớn ở Liban khiến 100 người chết: "Mọi thứ bị phá hủy trong 10 phút"00:36

Tiêu điểm

Giá vàng hôm nay ngày 8/8: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm mạnh hơn 2 triệu đồng/lượng
11:45:35 08/08/2020
Việt Nam là một trong những quốc gia có triển vọng kinh tế sáng nhất châu Á
15:58:46 08/08/2020
Giá vàng 8/8: Lao dốc sau chuỗi ngày tăng dữ dội
06:42:39 08/08/2020
Vàng SJC vượt 62 triệu đồng/lượng
06:44:57 08/08/2020
Lãi suất vay mua nhà tại ngân hàng nào hấp dẫn nhất?
10:27:00 08/08/2020
Đua nhau rao bán khách sạn trăm tỉ
16:56:31 09/08/2020
Lãi suất tiếp tục giảm sâu, dư tiền trăm ngàn tỷ chảy về đâu
07:48:23 09/08/2020
Novaland tiếp tục kế hoạch phát hành 14 gói trái phiếu với tổng giá trị gần 1.300 tỷ
16:51:13 09/08/2020
Dự kiến lỗ hơn 15 ngàn tỉ đồng, Vietnam Airlines lên kế hoạch bán 9 máy bay
08:37:22 08/08/2020
Giảm lãi suất điều hành có phải là động thái "nới lỏng" tiền tệ?
14:18:10 09/08/2020

Thông tin đang nóng

Ca sĩ Phạm Trưởng: Tôi mang 30 triệu về cho vợ, 20 triệu còn lại giấu dưới lót thảm xe hơi
20:09:09 09/08/2020
Netizens dậy sóng khi loạt tin đồn hẹn hò của sao K-Pop bất ngờ thành sự thật
20:23:36 09/08/2020
Phong tỏa khu phố gần chợ Tam Kỳ nơi bệnh nhân Covid-19 sinh sống
20:54:30 09/08/2020
Bi kịch 3 anh em trai yêu 3 chị em gái, hai đôi tan vỡ, cặp em út nắm tay nhau đến 'Người ấy là ai' để come out
20:05:55 09/08/2020
Hoa hậu Thu Hoài đe dọa, Trấn Thành câm nín tại "Ơn giời! Cậu đây rồi"
20:23:03 09/08/2020
'Biểu tượng gợi cảm' Chung Lệ Đề: 50 tuổi đi thi hát và sớm bị loại
20:48:49 09/08/2020
8 ca mắc mới COVID-19 ở Quảng Nam lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người
21:26:16 09/08/2020
'Giang hồ mạng' Phú Lê chỉ đạo hành hung Đào Chile: Khởi tố vụ án
21:21:04 09/08/2020
Đến nhà bạn gái chơi, em gái cô ấy pha cho tôi cốc nước cam mát lịm rồi hỏi một câu làm tôi bối rối
21:34:00 09/08/2020
Cháy cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ, 11 người chết
20:16:45 09/08/2020

Tin mới nhất

Giao dịch phái sinh 7 tháng đầu năm tăng 95%

17:01:18 09/08/2020
Khi thị trường cổ phiếu có nhiều biến động, thị trường chứng khoán phái sinh vẫn có được sự tăng đáng kể.7 tháng năm 2020, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai (HĐTL) tăng xấp xỉ 95% so với năm 2019, đạt 173.009 hợp đồng/phiên.Kỷ lục...

Từ Vietnam Airlines đến ACV đều lỗ nặng nhưng một số công ty logistics hàng không vẫn sống khỏe lãi cao

16:58:50 09/08/2020
Kết quả khả quan nhất thuộc về nhóm các doanh nghiệp logistics hàng không, chủ yếu phục vụ hoạt động bốc xếp, vận chuyển hàng hóa tại các nhà ga hàng hóa hàng không – mảng kinh doanh ít chịu tác động hơn nhiều so với vận chuyển hành khá...

Giày Thượng Đình làm ăn thế nào mà bị cưỡng chế nợ thuế?

16:55:51 09/08/2020
 Năm 2019, Giày Thượng Đình ghi nhận 166 tỷ doanh thu, giảm 4% so với năm trước và thực hiện được 95% so với kế hoạch đặt ra. Trong năm 2020, Thượng Đình dự kiến lỗ đến 13 tỷ đồng vì ảnh hưởng dịch COVID-19.

Kết quả kinh doanh quý II của 2 ông lớn ngành bia diễn biến trái chiều

16:49:11 09/08/2020
Trong khi Habeco ghi nhận kết quả lợi nhuận quý II/2020 tăng trưởng dương và cũng là mức lãi cao nhất của một quý trong gần 3 năm (tính từ quý IV/2017), thì Sabeco lại có mức lãi giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Tái bảo hiểm PVI báo lợi nhuận 6 tháng chi 74 tỷ đồng dù chưa chịu tác động trực tiếp từ Covid-19

16:47:18 09/08/2020
PVI ghi nhận gần 74 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế 6 tháng, giảm mạnh 20% so cùng kỳ 2020. 

Đại gia đình ông chủ Kido sắp nhận hơn 140 tỷ tiền mặt

16:45:36 09/08/2020
Tập đoàn Kido sẽ chi gần 330 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền vào tháng 9. Nhóm cổ đông gia đình ông Trần Kim Thành và Trần Lệ Nguyên hiện sở hữu hơn 90 triệu cổ phiếu Kido.

Ngân hàng thêm nợ, bớt lời

16:13:26 09/08/2020
Ngân hàng xoay xở trong bối cảnh dịch bệnh trở nên phức tạp hơn.

Nguy cơ “đáo tụng đình” đối với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

15:14:26 09/08/2020
Khởi kiện có lẽ là con đường duy nhất Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phải thực hiện để có thể thu hồi tài sản tại số 80-Lý Thường Kiệt và 22-Phan Bội Châu (Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).

Góc nhìn giao dịch chứng khoán tuần mới: Cơ hội đối với nhóm ngành vật liệu xây dựng?

15:12:02 09/08/2020
Theo các chuyên gia chứng khoán cơ hội đầu tư giai đoạn này sẽ khó khăn hơn nhiều, nhưng nhóm ngành xây dựng và vật liệu vẫn có cơ hội để vượt khó trong những tháng cuối năm.

Sản xuất kinh doanh tích cực, lợi nhuận quý II DCM tăng 136% so với cùng kỳ

14:20:19 09/08/2020
Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ 2019.

Các quỹ ETF mua vàng nhiều nhất mọi thời đại

13:54:38 09/08/2020
Các quỹ ETF dựa trên vàng đã mua 166 tấn vàng trong tháng 7, đưa lượng vàng nắm giữ lên mức cao nhất lịch sử là 3.785 tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7.

Chứng khoán phái sinh 3 tuổi: Kỷ lục liên tục 'đè' kỷ lục

11:05:05 09/08/2020
Sau 3 năm khai trương hoạt động (10/8/2017 – 10/8/2020), thị trường chứng khoán phái sinh đã có sự phát triển nhanh chóng, vượt các kỳ vọng đặt ra, thể hiện rõ vai trò là công cụ phòng ngừa rủi ro, góp phần tích cực vào việc ổn định thị...

[BizDEAL] VinaCapital miệt mài gom cổ phiếu Kido, “ế” phiên đấu giá bán 46 triệu cổ phần FPT

11:02:53 09/08/2020
Sau giao dịch mua vào 3.92 triệu cổ phiếu Kido (KDC), nhóm quỹ VinaCapital nắm giữ tổng cộng gần 25,7 triệu cổ phiếu KDC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 12,48%.

Giá cà phê hôm nay ngày 9/8: Bật tăng 200 đồng/kg phiên cuối tuần

10:58:33 09/08/2020
Giá cà phê hôm nay ngày 9/8 đảo chiều tăng nhẹ tại sàn Lodon tăng khiến thị trường trong nước cũng tăng nhẹ. Hiện giá cà phê cao nhất là 32.800 đồng/kg

Doanh nghiệp mong lãi suất giảm thêm

10:28:37 09/08/2020
Lãi suất cho vay đã giảm rất sâu, song theo nhiều doanh nghiệp, vẫn còn quá cao so với khả năng chống chịu của họ.

Trung Quốc phản ứng việc doanh nghiệp có thể bị hủy niêm yết tại Mỹ

09:21:49 09/08/2020
Ủy ban Giám sát Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) cho rằng giải quyết những khó khăn thông qua đàm phán là cách thức duy nhất để hai bên “cùng thắng.

Giá xăng dầu tuần qua: Dầu thô lung lay, chịu áp lực sau động thái từ OPEC+

09:19:32 09/08/2020
Giá xăng dầu thế giới tuần qua, đặc biệt là dầu thô dường như đã mất đà tăng. Giá dầu thô chịu áp lực mạnh mẽ từ các chính sách cắt giảm sản lượng của OPEC+, cũng như lực cầu đang suy yếu do đại dịch COVID-19.

Bất chấp dịch, VN-Index vẫn sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn?

09:17:27 09/08/2020
BVSC dự báo thị trường có thể điều chỉnh nhẹ trong một vài phiên đầu tuần trước khi tiếp tục quá trình tăng điểm, hướng đến thử thách vùng kháng cự 852-858 điểm trong ngắn hạn.

Giá bitcoin hôm nay 9/8: Quay đầu tăng nhẹ, hiện ở mức 11.766,56 USD

08:53:39 09/08/2020
Giá bitcoin hôm nay 9/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.766,56 USD quay đâu tăng nhẹ tới 1,09% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 77/100 đồng tăng giá.

Giá Bitcoin hôm nay 9/8: Thị trường tăng ‘sốc’, Bitcoin vượt 11.800 USD

08:51:14 09/08/2020
Giá Bitcoin tăng hơn 178 USD trong 24 giờ qua, vượt ngưỡng 11.800 USD trong bối cảnh nhiều tiền ảo hàng đầu cũng đồng loạt tăng tốc.

Nhà đầu tư tiến thoái lưỡng nan: Tiếp tục nắm giữ hay chốt lời

08:49:26 09/08/2020
Với việc giá các tài sản tăng mạnh và chỉ số S&P 500 lên những đỉnh cao mới, nhà đầu tư đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan: tiếp tục nắm giữ hay chốt lời.

Các chiến binh ngành thép vẫn vững vàng giữa mùa dịch COVID-19

08:48:06 09/08/2020
Bất chấp dịch COVID-19 và thực hiện giãn cách xã hội, một số doanh nghiệp ngành thép vẫn báo lãi lớn trong khi đó một số giảm lãi nhưng vẫn không lâm vào tình trạng lỗ như những nhóm ngành khác.

Ngân hàng Hà Tĩnh trước mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15 - 17%/năm

08:46:18 09/08/2020
Tình hình dịch Covid-19 có chiều hướng phức tạp, nhiều lĩnh vực kinh tế đối mặt khó khăn… đặt ra áp lực không nhỏ cho nhiều ngân hàng ở Hà Tĩnh trong việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15 - 17%/năm vào cuối năm 2020.

Nữ đại gia thay chồng làm chủ tịch, Hòa Phát lãi đậm

08:44:21 09/08/2020
Nữ đại gia thủy sản Chu Thị Bình thay chồng làm chủ tịch; ông chủ Hòa Phát kiếm đậm nhờ thịt lợn... là tin tức nổi bật trong tuần.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Các nhóm ngành trụ cột khởi sắc

07:50:55 09/08/2020
Dù nhận diễn biến dịch bệnh phức tạp, nhưng chứng khoán vẫn có tuần giao dịch khởi sắc vơi nhiều mã tăng hơn 30% trong 1 tuần, thậm chí có mã tăng gấp đôi.

Tiền nhiều như 'Nữ hoàng miền Tây', tiền lãi trăm tỷ ít biết của Bầu Long

07:46:05 09/08/2020
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Đình Long tiếp tục kiếm tiền trong khi đó công ty của bầu Đức bị phạt lên tới 800 triệu.

Giá vàng hôm nay 9/8: Khép lại tuần ‘điên loạn’, cuộc săn đuổi mức cao nhất mọi thời đại lại bắt đầu

07:43:23 09/08/2020
Vẫn chưa thể kết thúc, giá vàng trong những ngày tới vẫn sẽ giữ nguyên độ “nóng”, được dự đoán sẽ tiếp tục dao động trên độ cao hiện tại, thậm chí có thể cán mốc 2.150 USD trong tuần tới.

Nhận định giá vàng tuần tới (10/8-16/8): Lao dốc không phanh!

07:41:37 09/08/2020
Nhận định, dự báo giá vàng tuần tới (10/8-16/8): Giá vàng cuối tuần qua đã giảm mạnh ở cả thị trường thế giới và trong nước. Các chuyên gia đang cảnh báo nhà đầu tư nếu vàng trong tuần tới mất mốc 2.025 USD/ounce thì giá sẽ còn giảm sâu...

Dự báo giá vàng ngày 9/8/2020: Giá vàng trong nước thu hẹp chênh lệch

22:02:45 08/08/2020
Giá vàng trong nước mở cửa sáng nay vẫn trong xu hướng tăng, nhưng đã thu hẹp giữa giá mua vào và bán ra. Trong khi đó, giá vàng thế giới gặp những ngưỡng cản mạnh trên đường tới mốc 2.000 USD/ounce.

Hàng loạt doanh nghiệp du lịch giảm mạnh doanh thu

18:53:24 08/08/2020
Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến doanh thu quý II của các doanh nghiệp du lịch tiếp tục giảm nghiêm trọng; có doanh nghiệp có lãi nhiều năm liên tục, nay cũng lỗ.

'Tuyên chiến' với gian lận xuất xứ hàng hóa

15:52:25 08/08/2020
Là đối tác với hàng loạt quốc gia thông qua việc thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và được hưởng ưu đãi thuế quan cho nhiều mặt hàng, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ gian lận xuất xứ hàng hóa ngày càng tinh vi.

Tuần giao dịch nhiều biến động của thị trường dầu thế giới

15:47:43 08/08/2020
Giá dầu kỳ hạn chốt phiên cuối tuần 7/8 đi xuống trước sức ép từ sự gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lệnh cấm giao dịch với các công ty công nghệ của Trung Quốc sở hữu các ứng dụng TikT...

Chuyển nhượng mỏ đá Tân Cang 8, Cường Thuận IDICO (CTI) ghi nhận lợi nhuận đột biến

15:17:14 08/08/2020
Nhờ khoản lợi nhuận khác đột biến đã giúp lợi nhuận sau thuế quý II/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) tăng vọt, dù lợi nhuận gộp giảm mạnh.

Nhận định chứng khoán tuần từ 10 -14/8: Dư địa tăng của thị trường có thể không còn nhiều

14:17:26 08/08/2020
Tuần qua (từ 3 - 7/8), thị trường chứng khoán Việt Nam có mức tăng trưởng ấn tượng bất chấp việc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và giá vàng liên tiếp phá kỷ lục.

Ngân hàng tuần qua: ACB tăng vốn lên trên 21.000 tỷ, NHNN giảm lãi suất điều hành

14:14:09 08/08/2020
Cùng VietnamFinance điểm lại những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua: ACB được chấp thuận tăng vốn lên 21.000 tỷ đồng trong quý IV/2020; Eximbank tạm đóng cửa 1 phòng giao dịch do có khách hàng nghi nhiễm Covid-19; Vietcombank hoà...

Hạ lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc có thể thúc đẩy tín dụng

14:10:27 08/08/2020
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, hạ lãi suất điều hành để phù hợp với diễn biến thị trường và tác động kéo giảm các lãi suất khác. Theo chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu, động thái của NHNN sẽ thúc đẩy các TCTD cho vay nhiều hơn, t...

Bất chấp Covid-19, thị trường chứng khoán vẫn diễn biến tích cực

13:00:53 08/08/2020
Thị trường chứng khoán vừa có tuần giao dịch khá tích cực, cả VN-Index và HNX-Index đều tăng điểm.

Blue Point và VCSC đã sở hữu hơn 95% cổ phần Sữa Quốc tế (IDP), VinaCapital chính thức dừng cuộc chơi sau 5 năm

12:31:11 08/08/2020
Định giá của IDP hiện vào khoảng 3.100 tỷ đồng, theo mức giá phát hành riêng lẻ hồi đầu năm.

Nhóm VN30 giữa dịch Covid-19: Từ những khoản lợi nhuận sụt giảm mạnh đến những doanh nghiệp báo lãi tăng bằng lần

12:08:39 08/08/2020
Không ít doanh nghiệp trong nhóm VN30 báo lãi quý II sụt giảm mạnh tuy nhiên ở chiều ngược lại vẫn có những doanh nghiệp duy trì được đà tăng trưởng, thậm chí lợi nhuận tăng bằng lần.

Kido Foods: Chuyển hướng “rút tủ về gần khu phố”, lợi nhuận 7 tháng đạt 94% kế hoạch cả năm

12:03:25 08/08/2020
Tuy doanh thu giảm nhẹ nhưng sau 7 tháng, KDF ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 44 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty đã đạt được 94% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Có thể bạn quan tâm

Chồng lạnh lùng tuyên bố: “Thời nay ngày càng ít phụ nữ thích hợp với việc làm vợ” và màn xử lý “đỉnh cao” của cô vợ khiến anh ta chết lặng

Tâm sự

21:41:50 09/08/2020
Tất cả những tức giận của Lan được dồn vào ý quyết định cuối cùng: Nếu anh bảo em không phù hợp làm vợ thì ly hôn đi...

Xuất hiện đối thủ của "thánh body" BLACKPINK: Tỉ lệ siêu thực làm chao đảo MXH, bước ra sân khấu mà như đi catwalk

Sao châu á

21:41:03 09/08/2020
Các fan Kpop mới đây đang xôn xao trước sự xuất hiện của 1 nhân tố sáng giá đủ sức cạnh tranh với thánh body BLACKPINK.

Lịch thi đấu tứ kết Champions League: Chờ xem Barca đại chiến Bayern

Bóng đá thế giới

21:39:23 09/08/2020
Trận đại chiến giữa Barca và Bayern Munich sẽ là tâm điểm chú ý trong lịch thi đấu tứ kết Champions League 2019/2020.

Thí sinh vùng tâm dịch gửi lời chúc thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Học hành

21:38:13 09/08/2020
Thật khác thường khi kỳ thi tốt nghiệp THPT nay phải kẻ trước, người sau do sự trở lại của dịch Covid-19. Các thí sinh ở vùng tâm dịch cũng có những lời nhắn nhủ, động viên đến bạn bè của mình ở nơi khác.

Backstreet Rookie hạ màn với rating chạm đỉnh, Điên Thì Có Sao dần khép lại nhưng con số vẫn khiêm tốn

Phim châu á

21:37:29 09/08/2020
Backstreet Rookie đã chính thức khép lại sau 16 tập, Điên Thì Có Sao tiếp nối với tập cuối sẽ phát sóng tối ngày 9/8.

Miền Tây 'nóng' với bánh mì đen xuất hiện

Netizen

21:36:20 09/08/2020
Chiếc bánh mì đen gây sốt khắp cộng đồng mạng bởi vẻ ngoài độc đáo xuất hiện ở miền Tây. Chủ nhân là hai chàng trai Nguyễn Thành Trung (26 tuổi), Minh Nhật (25 tuổi, cùng ngụ H.Trà Ôn, Vĩnh Long).

"Tứ ca" Lee Jun Ki nhây siêu cấp khiến cảnh ân ái Moon Chae Won suýt toang ở hậu trường Flower of Evil

Hậu trường phim

21:34:52 09/08/2020
Lee Jun Ki cực nhắng và hài hước trong hậu trường Flower of Evil khiến cư dân mạng bất ngờ.

Dự báo thời tiết ngày mai 10/8: Đề phòng lốc, sét, mưa đá

Đời sống

21:33:52 09/08/2020
Dự báo thời tiết ngày mai 10/8, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m nên đêm 9/8, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to

Thi tốt nghiệp THPT: Chen chúc tại cổng trường, có đảm bảo an toàn dịch bệnh?

Sức khỏe

21:27:45 09/08/2020
Sau ngày đầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 nhiều người lo ngại về vấn đề an toàn dịch bệnh. Dù đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt nhưng liệu có đảm bảo khi thí sinh, người nhà tập trung quá đông đúc?

Trở về thế kỷ XX với biệt thự nhà vườn duy nhất giữa lòng Phố cổ

Du lịch

21:24:54 09/08/2020
Nằm giữa trung tâm Phố cổ Hà Nội, biệt thự cổ tại số 6 Đinh Liệt là công trình hiếm hoi vẫn giữ được nguyên vẹn kiến trúc xa xưa với khoảng trời sân vườn và những nét độc đáo của kiến trúc Pháp.

Điều tồi tệ nào xảy đến nếu vaccine phòng Covid-19 của Nga "vô dụng"?

Thế giới

21:16:41 09/08/2020
Một chuyên gia virus học Nga cảnh báo vaccine phòng Covid-19 của nước này có thể trở nên nguy hiểm, thậm chí gây ra lây nhiễm nghiêm trọng hơn nếu bị đốt cháy giai đoạn.

Sau Hàn và Nhật, Twice sẽ sớm tung phiên bản tiếng Anh của 'More & More'

Nhạc châu á

21:09:08 09/08/2020
Ngày 9/8, concert online đầu tiên trong sự nghiệp của Twice với tên gọi là Twice: World In A Day đã chính thức diễn ra và thu về những thành công nhất định.

Mới chạy 13.000 km, Volkswagen Scirocco GTS xuống giá nửa tỷ, chỉ ngang Honda Civic RS

Ôtô

21:07:33 09/08/2020
Chiếc Volkswagen Scirocco GTS 2016 được sử dụng khá ít sau 4 năm lăn bánh.

Bí mật về mũi tên tẩm thuốc độc ra đời cách đây hơn 70.000 năm

Chuyện lạ

21:04:21 09/08/2020
Mũi tên tẩm thuốc độc từng được làm ra cách đây hơn 70.000 năm sử dụng chất độc từ thực vật và cả động vật như ếch, thằn lằn ...

Cách làm món thịt ba chỉ kho măng đổi món ngày cuối tuần

Ẩm thực

21:03:19 09/08/2020
Món thịt ba chỉ kho măng với cách làm đơn giản, không mất nhiều thời gian sẽ cho bạn 1 món ăn thơm ngon, nóng hổi và đầy đủ chất dinh dưỡng được ưa chuộng trong những bữa cơm gia đình.