6 mẹo cần biết để khai thác tối đa iCloud

Không chỉ rất quan trọng trong vấn đề bảo mậtiCloud còn là một giải pháp lưu trữ tuyệt vời trên iPhone.

iCloud se giúp ban tự động cập nhật, lưu trữ danh bạ, hình ảnh, ứng dụng, ghi chú, lịch,… có trên điện thoại iPhone/iPad. Đây là những dữ liệu mà bạn thường đau đầu mỗi khi đổi máy bởi phải tìm cách chuyển chúng qua điện thoại mới. Sử dụng iCloud thì chỉ cần thao tác đăng nhập và kích hoạt trên máy mới thì mọi thứ sẽ tự động tải xuống nhanh chóng. Không chỉ vậy, đây còn là công cụ bảo mật hết sức an toàn cho thiết bị của bạn nếu chẳng may xảy ra sự cố mất máy.

6 mẹo cần biết để khai thác tối đa iCloud - Hình 1

Vơi 5GB cho tai khoan miên phi va co thê nâng câp lên 50GB, 200GB hay 2TB vơi chi phi kha re thi ban co thê tân dung iCloud cho nhiêu viêc. Sau đây se la tông hơp 06 hưu ich tôt nhât cua iCloud ma nêu sư dung iPhone hay iPad ban nên tân dung, cu thê như sau.

1. Sao lưu thiêt bi

Vơi môt tai khoan iCloud, ban co thê sư dung đê sao lưu tât ca cac thiêt bi đươc hô trơ như iPhone, iPad hoặc iPad Pro, Apple Watch và iPod Touch. Nhưng vơi may tinh Mac, ban chi co thê lưa chon lưu trư cac dư liêu tai Documents va Desktop ma thôi. Tât nhiên la nêu tai khoan iCloud cua ban co đu dung lương.

6 mẹo cần biết để khai thác tối đa iCloud - Hình 2

Vơi cac thiêt bi di đông cua Apple đa nêu trên, sau khi đăng nhâp tai khoan iCloud thi ban chi viêc truy câp vao Cai đăt> [Tên_cua_ban]> iCloud> Sao lưu iCloud đê kich hoat tinh năng.

6 mẹo cần biết để khai thác tối đa iCloud - Hình 3

Ơ đây iCloud se cung câp cho ban 02 thao tac sao lưu, bao gôm sao lưu thu công va tư đông. Bât cư khi nao ban kêt nôi thiêt bi cua minh vơi nguôn điên va no đươc kêt nôi vơi Wi-Fi thi viêc sao lưu se diên ra hoan toan tư đông, kê ca khi ban đa khoa man hinh.

6 mẹo cần biết để khai thác tối đa iCloud - Hình 4

Tuy vao thiêt lâp cua ban ma iCloud se thưc hiên cac tac vu sao lưu, bao gôm dư liệu ứng dụng, cài đặt, màn hình chính, Apple Watch, lịch sử tin nhắn, nhạc chuông, lịch sử mua hàng và cac tâp tin cá nhân. Nếu bạn đã bật lưa chon “Thư viện ảnh iCloud” thi tât ca ảnh và video của bạn cung se được sao lưu.

6 mẹo cần biết để khai thác tối đa iCloud - Hình 5

Đê co thê khôi phuc thiêt bi tư ban sao lưu iCloud, băt buôc ban phai thiêt lâp lai thiêt bi thông qua thao tac “Xoa tât ca nôi dung va cai đăt” trong Cai đăt> Cai đăt chung> Đăt lai. Sau đo nhân chon “Khôi phuc tư sao lưu iCloud” trong luc thiêt lâp mơi lai thiêt bi. Viêc khôi phuc nay nhanh hay châm tuy thuôc vao tôc đô kết nối internet của bạn.

6 mẹo cần biết để khai thác tối đa iCloud - Hình 6

Video đang HOT

Đừng quên răng Apple cung cung câp thêm cho ban lưa chon sao lưu iPhone và iPad cục bộ bằng iTunes. Viêc sư dung iTunes đê sao lưu cục bộ tuy la lý tưởng va nhanh chóng trong viêc chuyển nội dung dư liêu tư thiết bị này sang thiết bị khác nhưng no lai không hưu ich trong trường hợp bạn bị mất hoặc làm hỏng thiết bị. Do đo, viêc sư dung iCloud đê sao lưu la kha quan nhât.

2. Sư dung iCloud đê lưu trư anh va video

Băng viêc kich hoat cho phep đông bô thư viêc anh tư thiêt bi lên iCloud, ban co thê truy câp cac dư liêu nay trên moi thiêt bi. Thêm vao đo, tuy chon nay cung kich hoat thêm tinh năng tư đông khơi tao phiên ban hinh anh, video co đô phân giai thâp lên thiêt bi va tai trưc tiêp dư liêu anh va video gôc lên iCloud, giup tôi ưu hoa va giai phong dung lương cho iPhone/iPad.

6 mẹo cần biết để khai thác tối đa iCloud - Hình 7

Khi ban muôn xem anh hoăc video cua minh, iCloud se tư đông tai xuông phiên ban chât lương tôt hơn (hoăc ban cung co thê yêu câu ban gôc bât cư luc nao ban cân chung). Dich vu nay không giơi han bât cư đinh dang dư liêu nao nên co thê xem đây la môt ưu điêm kha lơn cua iCloud so vơi cac “đam mây” khac.

Tuy nhiên, hay nhơ răng viêc phat trưc tuyên hoăc tai xuông anh, video tư iCloud co thê la môt trai nghiêm kha kho chiu nêu ban đang sư dung môt kêt nôi mang kem.

6 mẹo cần biết để khai thác tối đa iCloud - Hình 8

Ngoai ra, ban cung co thê xem cac dư liêu anh, video trưc tiêp tư trinh duyêt web hoăc tai xuông toan bô tư “iCloud.com”. Con vơi may tinh Mac, ban co thê sư dung ưng dung Photos. Va trên Windows thi co thê dung đên phân mêm iCloud for Windows.

3. Lưu trư cac dư liêu ưng dung trên iCloud đê dê dang truy câp

Trên Mac, không phai ngâu nhiên ma cac ưng dung lam viêc như Pages, Numbers, GarageBand và TextEdit la đươc thiêt lâp măc đinh lưu trư dư liêu trong iCloud. Đây la cac ưng dung kha hưu ich cho ngươi dung văn phong, va nêu ban thưc hiên cac dư an cua minh trên chung thi co thê thây 5GB la hoan toan không đu đê lưu trư.

6 mẹo cần biết để khai thác tối đa iCloud - Hình 9

Thêm vao đo, viêc sư dung iCloud đê lam nơi lưu trư cac dư liêu ưng dung se giup ban dê dang khôi phuc lai phiên lam viêc gân nhât nêu thiêt bi cua ban xay ra sư cô. Khi đo, ban chi cân kêt nôi internet la co thê tiêp tuc lam viêc.

Nêu ban sư dung iCloud đê lưu trư cac dư liêu công viêc, ban co thê dung trinh duyêt web đê duyêt chung tư “iCloud.com”, trong muc “iCloud Drive”. Hoăc tư ưng dung “Têp” trên iPhone hoăc iPad hay iCloud Drive ơ may tinh Mac.

4. Lưu trư va chuyên dư liêu qua iCloud

Giông như Dropbox, Google Drive hoặc bất kỳ dịch vụ lưu trữ đám mây nào khác, bạn có thể sử dụng dung lượng iCloud của mình làm ổ đĩa bổ sung để lưu trữ dư liêu. Điều này giúp bạn dễ dàng chuyển tập tin sang các thiết bị qua web, đặc biệt tiện dụng khi bạn lam viêc khi không sư dung máy Mac hoặc các thiết bị Apple khác.

Trên máy tinh Mac, ban hãy nhấp vào tuy chon “iCloud Drive” tư Finder. Sau đó, bạn có thể tạo các thư mục và di chuyển các dư liêu xung quanh giống như thao tac với dữ liệu cục bộ. Bạn cũng sẽ thấy tiến trình tải lên hoặc tải xuống của bất dư liêu khi ban thao tac.

6 mẹo cần biết để khai thác tối đa iCloud - Hình 10

Trên iPhone hoặc iPad, bạn có thể sử dụng ứng dụng “Tệp” để truy cập mọi thứ được lưu trữ trên iCloud Drive. Để tải lên các tập tin, bạn sẽ phải sử dụng tùy chọn “Chia se” trong ứng dụng có liên quan. Sau đó, chỉ cần chọn “Lưu vào Têp”. Bạn sẽ được yêu cầu chọn một vị trí trước khi lưu và bạn cũng có thể tạo các thư mục mới nêu muôn.

Trên Windows, bạn có thể cài đặt “iCloud for Windows”, sau đo bổ sung quyền truy cập iCloud Drive vào Files Explorer. Tư đó, bạn có thể sao chép các dư liêu vao iCloud Drive của mình và sử dụng nó như bất kỳ dịch vụ lưu trữ đám mây nào khác.

6 mẹo cần biết để khai thác tối đa iCloud - Hình 11

Trên web, bạn có thể truy cập toàn bộ dư liêu iCloud của mình thông qua “iCloud.com”. Bạn cũng có thể sắp xếp hoặc tải lên các tệp hoặc tạo các thư mục trong giao diện web. Nếu bạn muốn, bạn có thể chia sẻ các thư mục với người khác thông qua địa chỉ email của họ.

Điêu đáng ngạc nhiên nhât ơ iCloud chinh la không có giới hạn về các loại đinh dang tâp tin ma bạn có thể lưu trữ trên iCloud. Bạn có thể tải lên nhạc, video, goi tin ZIP hoặc bât cư thư gi, miên la chung riêng le va co dung lương dưới 50 GB.

5. Giai phong không gian lưu trư cho may tinh Mac

Ơ cac phiên ban macOS mơi, hê thông se tư đông giup tạo thêm không gian lưu trư bằng cách tối ưu hóa dư liêu trên ổ lưu trữ. Khi cần dung lượng, máy sẽ lưu giữ các tâp tin, ảnh, video, phim trên Apple TV và ưng dung, cũng như tệp đính kèm email vào iCloud và cung cấp chúng theo yêu cầu.

6 mẹo cần biết để khai thác tối đa iCloud - Hình 12

Các tâp tin se không chiếm dung lượng trên máy Mac của bạn và bạn có thể tải về các tâp tin gốc khi cần. Các tâp tin gần đây và các phiên bản được tối ưu hóa của các ảnh luôn nằm trên máy Mac của bạn.

6. Chia se không gian lưu trư iCloud vơi gia đinh

Khi mua các gói lưu trữ iCloud với các dung lượng bắt đầu từ 200 GB (200 GB chung cho tất cả thành viên) thì iCloud se cung câp cho ban tuy chon chia sẻ gia đình. Khi đươc kich hoat, iCloud se cung cấp cho mỗi người một không gian lưu trữ riêng, rất cá nhân, vì thế bạn không phải lo việc dữ liệu nhạy cảm của mình bị soi mói.

6 mẹo cần biết để khai thác tối đa iCloud - Hình 13

Các thành viên trong gia đình sẽ không có quyền truy cập vào tệp tin của nhau, nhưng có thể xem thành viên nào đang sử dụng bao nhiêu dung lượng lưu trữ.

Hướng dẫn phục hồi danh bạ, lịch, bookmark đã bị xóa trên iCloud

iCloud là một dịch vụ lưu trữ đám mây của Apple và nó liên kết đến toàn bộ những sản phẩm hiện có của họ như iPhone - iPad - Apple Watch. Người dùng sẽ lưu trữ dữ liệu của họ tại đây.

Dù iCloud trên iPhone 11 - iPad - Apple Watch lưu trữ được nhiều dữ liệu nhưng trong quá trình sử dụng chắc chắn sẽ có những thời điểm mà người dùng lỡ tay xóa mất những thứ như danh bạ - lịch - bookmark trình duyệt web. Muốn phục hồi dữ liệu tại đây rất đơn giản chỉ với vài bước dưới đây.

Cách phục hồi danh bạ - lịch - bookmark bị xóa trên iCloud

1 - Truy cập vào icloud.com và đăng nhập (có thể sử dụng Mac, iPad hoặc desktop khác).

2 - Truy cập vào Account Settings.

3 - Cuộn hoặc quét xuống phía dưới cùng của trang.

4 - Ở mục Advanced, bạn hãy bấm vào Restore Contacts - Restore Calendars - Restore Bookmarks.

5 - Chọn nơi lưu trữ những dữ liệu đã phục hồi. Lưu ý là những gì bạn phục hồi sẽ thay thế toàn bộ những dữ liệu bạn có trên các thiết bị.

Quá trình này diễn ra cụ thể như sau:

Hướng dẫn phục hồi danh bạ, lịch, bookmark đã bị xóa trên iCloud - Hình 1

Cuộn hoặc quét xuống phía dưới để truy cập vào các mục Restore tại Advanced.

Hướng dẫn phục hồi danh bạ, lịch, bookmark đã bị xóa trên iCloud - Hình 2

Khi bạn chọn phục hồi các dữ liệu trên iCloud, bạn sẽ thấy rất nhiều dữ liệu cũ mà bạn đã xóa trước đây. Lượng dữ liệu hiện tại của bạn cũng sẽ được sao lưu để bạn có thể quay lại như cũ trong trường hợp bạn muốn.

Hướng dẫn phục hồi danh bạ, lịch, bookmark đã bị xóa trên iCloud - Hình 3

Hướng dẫn phục hồi danh bạ, lịch, bookmark đã bị xóa trên iCloud - Hình 4

Với phần lịch thì bạn cần phải thiết lập lại một vài thứ vì chúng sẽ bị gỡ trong quá trình phục hồi.

Theo FPT Shop

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Giải mã ý nghĩa các màu sắc của cổng USB
11:47:41 01/12/2021
Điện thoại thông minh bị hỏng khi sạc: Đúng hay sai? 
17:00:54 01/12/2021
Hàng loạt ứng dụng dính nghi vấn đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, tiền điện tử, người dùng smartphone nên gỡ gấp! 
21:45:21 30/11/2021
Mobile Money vừa được cấp phép, mất điện thoại thì có bị mất tiền trong tài khoản? 
19:02:14 01/12/2021
Máy phát thức ăn cho chó bị hack thành camera quay lén 
17:35:42 30/11/2021
Đồng mã hóa Omicron 'ăn theo' biến thể virus mới có gì đặc biệt? 
17:38:55 30/11/2021
Elon Musk: 'Nếu Starship không thành công vào năm tới, SpaceX sẽ phá sản ngay lập tức' 
19:31:43 30/11/2021
Đây là điều mà người dùng smartphone chờ đợi từ rất lâu 
10:17:36 02/12/2021
Điện toán cơ bản sẽ ‘cạn kiệt sức mạnh’ trong thập kỷ tới 
20:33:40 30/11/2021
Bộ TT&TT đã trình Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số
20:11:07 01/12/2021

Thông tin đang nóng

Thêm 1 người ‘vạch trần’ NS Thương Tín, công khai mắng thẳng mặt nam nghệ sĩ sau bà Phương Hằng
10:56:30 02/12/2021
Căng đét: Xôn xao ảnh Khoa Pug chi tiền khủng mua xe tăng, "hàng nóng" - sẵn sàng đáp trả Johnny Đặng
11:39:16 02/12/2021
Khoa Pug tự gọi mình là Elon Musk phiên bản Việt, gây sốc với số tiền kiếm được trong 1 đêm khi còn thân với Johnny Đặng
11:55:27 02/12/2021
Giữa ồn ào "lừa tiền" của Johnny Đặng - Khoa Pug, thái độ của Vương Phạm ra sao?
11:14:28 02/12/2021
Lan truyền thông tin "Khoa Pug bị ám sát tại nhà riêng, đang trong cơn nguy kịch": Sự thật gây phẫn nộ!
12:19:52 02/12/2021
Antifan quá khích tiếp tục lan truyền loạt ảnh nhạy cảm, nude 100% của Hải Tú giữa lùm xùm tình ái
10:01:53 02/12/2021
Siêu mẫu Vũ Thu Phương “hét ra lửa”, chỉnh đốn thái độ H’Hen Niê tại The Next Face
09:51:24 02/12/2021
Cát Phượng xuất hiện sau tin đồn qua đời, tiết lộ bí mật động trời
10:06:18 02/12/2021
Rộ tin Khoa Pug bị ám sát tại nhà riêng, tình trạng nguy kịch khiến fan lo sốt vó?
12:43:29 02/12/2021
Đàm Vĩnh Hưng hoảng hốt, sao Việt ra sức trấn an khi sao nam thông báo xấu sau khi bị bác sĩ trả về
10:54:15 02/12/2021

Tin mới nhất

Chưa mở bán, ứng dụng AirB của BKAV đã nhận hàng loạt đánh giá 1* 

14:45:47 02/12/2021
Hiện ứng dụng AirB trên Play Store chỉ đạt 2.1/5*, chiếm đa số trong đó là những đánh giá 1*

Rao bán còi giá 50 USD, Elon Musk mỉa mai, nó còn đáng giá hơn "giẻ lau" giá 19 USD của Apple

14:43:23 02/12/2021
Một miếng giẻ lau giá 19 USD đã trở thành tâm điểm bất đắc dĩ trong sự kiện tháng 10 vừa qua của Apple. Và giờ đây đến lượt Tesla cũng ra mắt một sản phẩm nhảm nhí không kém - kèm theo lời móc mỉa của tỷ phú nổi danh Elon Musk

Bill Gates và vợ cũ khiến thế giới lo lắng vì tuyên bố liên quan đến số tiền hơn 50 tỷ USD 

14:43:22 02/12/2021
Lá thư tay mới nhất Bill Gates viết vào ngày 30/11 cho thấy lời hứa kéo dài hơn 1 thập kỷ của cặp đôi sẽ chấm dứt ngay trong năm nay

"Thần đồng hội họa" người Việt với bức tranh giá kỷ lục hơn 500 triệu đồng làm điên đảo thế giới thông qua sàn giao dịch NFT đang cực hot

14:38:53 02/12/2021
Ở tuổi 14, Thần đồng hội họa người Việt Xèo Chu đã khiến thế giới phải ngả mũ thán phục vì tài năng cũng như tấm lòng nhân ái của cậu

Mệnh danh "màn hình thông minh", Samsung M5 có tính năng gì? 

14:32:41 02/12/2021
Đây sẽ là giải pháp giải trí và học tập lý tưởng dành cho những bạn sinh viên sống trong ký túc xá, hoặc trở thành công cụ làm việc đa năng cho giới văn phòng

"Trên bàn" phím không dây văn phòng Logitech MX Keys Mini và lót bàn kèm theo 

14:30:32 02/12/2021
Kết hợp cùng chuột Logitech MX Anywhere 3, đây sẽ là bộ sản phẩm để làm việc khắp mọi nơi

3 lý do chọn TV Neo QLED 4K để xem AFF Cup 

12:39:26 02/12/2021
Độ lớn màn hình, chất lượng hiển thị, độ phân giải là tiêu chí để nâng cấp TV cho mùa bóng đá nhiều cảm xúc cuối năm

Bên trong nhà kho bí mật của Intel tại Costa Rica 

11:50:26 02/12/2021
Trước khi có cơ sở này, đôi lúc các chuyên gia của Intel phải lên mạng tìm mua lại những chip do công ty sản xuất cách đó vài năm, phục vụ cho việc nghiên cứu bảo mật

Samsung lên kế hoạch khiến các đối thủ Trung Quốc "im lặng"

10:20:02 02/12/2021
Sau sự thành công của dòng smartphone năm 2021, Samsung đang tỏ ra rất lạc quan về triển vọng của mình vào năm sau

Cổ phiếu đạt đỉnh, CEO Microsoft bán ra một nửa số cổ phần trị giá gần 300 triệu USD 

19:02:12 01/12/2021
CEO Satya Nadella vừa mới bán ra 840.000 cổ phiếu của Microsoft, trị giá hơn 285 triệu USD

FPT Techday 2021 ra mắt triển lãm 'Thành phố xanh thông minh'

19:02:08 01/12/2021
Triển lãm Thành phố xanh thông minh giới thiệu hệ sinh thái dịch vụ, giải pháp, sản phẩm công nghệ mới nhất của Tập đoàn FPT

Đơn vị đám mây của Amazon ra mắt chip mới đối đầu Intel, Nvidia 

17:37:46 01/12/2021
Kể từ khi mua lại công ty khởi nghiệp Annapurna Labs vào năm 2015, Amazon Web Services (AWS) đã nỗ lực phát triển các chip tùy chỉnh của riêng mình

Làn sóng thợ đào Bitcoin từ Trung Quốc đẩy Kazakhstan đến năng lượng hạt nhân 

17:37:44 01/12/2021
Gia tăng khai thác tiền điện tử đang gây ra tình trạng thiếu điện ở Kazakhstan, khiến đất nước giàu năng lượng này phải cân nhắc đến năng lượng hạt nhân

Anh ra lệnh Meta bán Giphy 

17:33:55 01/12/2021
Đây là động thái đầu tiên của Vương quốc Anh trong việc ngăn cản Big Tech mở rộng ở lĩnh vực quảng cáo hiển thị hình ảnh

Lượng người dùng Windows 11 tăng gần gấp đôi so với tháng trước 

17:33:52 01/12/2021
Cuộc khảo sát mới nhất của AdDuplex trong tháng 11.2021 cho thấy lượng người dùng Windows 11 đã tăng gần gấp đôi kể từ tháng trước

Máy in HP dính lỗi tràn bộ đệm nghiêm trọng cần cập nhật firmware

17:33:49 01/12/2021
HP vừa xác nhận một số lượng lớn các kiểu máy in của hãng dễ bị lỗi tràn bộ đệm mới với điểm CVSS là 9,3 và được cấp tên CVE-2021-39238

BOE cung cấp 50 triệu màn hình OLED cho iPhone vào năm sau 

17:17:31 01/12/2021
Nhà sản xuất màn hình Trung Quốc BOE được cho là sẽ tham gia vào chuỗi cung ứng iPhone vào năm tới, với việc công ty cung cấp 50 triệu màn hình OLED cho Apple

Dat Bike trình làng xe điện Weaver 200 sạc pin 3 giờ chạy 200 km 

17:17:24 01/12/2021
Dat Bike, công ty khởi nghiệp xe máy điện Made in Vietnam chính thức ra mắt phiên bản xe Weaver 200, cho phép người dùng đi được quãng đường 200 km chỉ với 1 lần sạc

Viettel công bố triển khai dịch vụ Mobile Money 

17:17:20 01/12/2021
Viettel tham gia vào dịch vụ Mobile Money được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, nhất là các vùng sâu vùng xa khi dịch vụ ngân hàng chưa với tới

Làm gì khi lỡ quên mất mật khẩu Wi-Fi đã kết nối trong Windows 11? 

15:19:11 01/12/2021
Nếu bạn lỡ quên mật khẩu mạng Wi-Fi đã kết nối trong Windows 11, đây là hướng dẫn dành cho bạn

NFT có phải khoản đầu tư tốt? Đây là lý do khiến các chuyên gia vẫn hoài nghi về thị trường NFT 

15:11:55 01/12/2021
Sự gia tăng trong NFT vẫn còn khá mới, nhưng một lượng lớn tiền đã được trao tay giữa các nhà sưu tập. Ví dụ, kể từ năm 2017, các bộ sưu tập NFT đã tạo ra hơn 6,2 tỷ USD doanh thu trong khi các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số đã tạo ra ...

Vướng lệnh trừng phạt của Mỹ, nỗ lực sản xuất chip cao cấp của Trung Quốc đi vào ngõ cụt 

15:11:53 01/12/2021
Không có được các máy quang khắc EUV, các nhà sản xuất chip Trung Quốc đang tập trung vào những dòng chip cũ thay vì chạy đua sản xuất chip cao cấp

Cái chết của Apple tại Trung Quốc đang được phóng đại 

15:03:03 01/12/2021
Vào tháng 5, đã có những báo cáo nói rằng Apple sẽ gặp phải sự chậm lại bất ngờ lớn tại Trung Quốc. Ngay cả sau khi điều đó không xảy ra, một số người cũng đã đưa ra dự báo tương tự vào tháng 7

Vũ khí lợi hại mới toanh giúp smartphone Android cho iPhone 13 hít khói 

15:03:00 01/12/2021
Qualcomm vừa chính thức trình làng chip Snapdragon 8 Gen 1 được đồn đại từ lâu hướng đến các smartphone Android cao cấp, bao gồm cả điện thoại dòng Galaxy S22 sắp ra mắt của Samsung

Neo QLED 8K: TV màn hình lớn, đa nhiệm 

14:45:34 01/12/2021
Không chỉ để giải trí, chiếc TV tôi chọn còn phải phục vụ cho công việc. Với kích thước lớn, độ phân giải cao và khả năng hiển thị màu sắc chuẩn xác, Samsung Neo QLED 8K là sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bản thân

Có thể bạn quan tâm

Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất tất cả học sinh THPT thuộc 30 quận, huyện đi học từ 6/12

Học hành

15:53:59 02/12/2021
Tiếp theo học sinh khối 9 thuộc vùng xanh ngoại thành Hà Nội đi học trực tiếp, học sinh cấp THPT và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên cũng được đến trường từ ngày 6/12- đó là nội dung đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội

'Vịnh Hạ Long trên cạn' ở Hà Nam: Ngôi chùa lớn nhất thế giới, đẹp như tranh

Du lịch

15:53:54 02/12/2021
Chùa Tam Chúc không chỉ là ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng bậc nhất Việt Nam, đây còn là một trong những ngôi chùa lớn nhất thế giới

Lộ diện bảo bối công nghệ “bên ngoài sang chảnh, bên trong xịn xò” của sao Việt 

Đồ 2-tek

15:49:03 02/12/2021
Trong khi nhiều người nặng nề vác laptop đi làm thì sao Việt chỉ cần trên tay một em máy tính bảng Huawei MatePad 11 là có thể xử đẹp từ công việc đến giải trí

NSƯT Xuân Bắc ‘vỗ mặt’ đáp trả cực gắt khi bị ‘cà khịa’ lải nhải quá nhiều

Sao việt

15:48:45 02/12/2021
Trước bình luận kém duyên của 1 anti-fan, Xuân Bắc đã không ngần ngại đáp trả khiến người hâm mộ hả hê

Muốn lên đồ với áo khoác đông nhưng sợ cồng kềnh, đấy là chị em chưa biết 4 mẫu áo này

Thời trang

15:48:35 02/12/2021
Vẫn chưa quá đại hàn, chị em đừng vội sắm những chiếc áo khoác to cồng kềnh, vào những ngày hơi se se, một chiếc áo khoác nhẹ sẽ là một lựa chọn tuyệt vời hơn hẳn

Cách làm bánh mướt bằng bột gạo đơn giản ngay tại nhà

Ẩm thực

15:45:08 02/12/2021
Bánh mướt là món bánh nổi tiếng của xứ Nghệ, được chế biến từ bột gạo, những cuộn bánh mềm dẻo, trắng thơm hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn một món ăn gây thương nhớ

Đưa được đồng nghiệp xinh đẹp vào nhà nghỉ, vừa cởi áo em ra tôi vội vã bỏ chạy

Tâm sự

15:44:36 02/12/2021
Cứ tưởng sắp có được người đẹp trong mộng nhưng sau tất cả tôi nhận ra mình chính là một kẻ tham lam

Siêu thảm đỏ AAA: “Thánh body” chực chờ át cả Han So Hee, ai dè Song Ji Hyo tóc ngắn cũn chiếm sạch spotlight bên quân đoàn sao

Sao châu á

15:43:27 02/12/2021
Thảm đỏ AAA 2021 quy tụ dàn sao cực khủng, gồm những tên tuổi nổi bật như Song Ji Hyo, Moon Ga Young, SEVENTEEN, aespa, Cha Eun Woo, Han So Hee, Jang Won Young, MOMOLAND

Con gái Phượng Thị Nở lớn không nhận ra, xinh xắn, ngày càng có nhiều nét giống mẹ

Netizen

15:41:13 02/12/2021
Nếu con trai Phượng Thị Nở là bản sao của bố thì con gái riêng càng giống mẹ nhiều hơn

Tủ rộng cũng không nên treo 3 loại quần áo này, đơn giản nhưng nhiều nhà đã sai

Sáng tạo

15:39:55 02/12/2021
Nếu quần áo bị dính dầu nhớt và không thể giặt sạch, đừng để loại quần áo này vào tủ

10 ngôi sao nổi bật nhất năm 2021

Sao âu mỹ

15:38:44 02/12/2021
Trang IMDb vừa công bố danh sách 10 ngôi sao nổi bật nhất năm 2021. Top 10 gồm những gương mặt quen thuộc được khán giả đam mê điện ảnh yêu mến trong thời gian qua

10 siêu xe triệu USD gây chấn động nhưng mãi chưa được sản xuất

Siêu xe

15:27:51 02/12/2021
Nhiều người cho rằng đây chỉ là chiêu trò để thu hút đầu tư