3 tháng giảm 10kg hóa ‘mỹ nam vạn người mê’ với thực đơn ăn kiêng hấp dẫn khiến hội chị em chỉ biết ghen tị

Anh chàng Minh Trí (sinh năm 2000, sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, viêc nhân thưc đươc tâm quan trong cua nhưng thư minh ăn vao la cach yêu thương ban thân nhiêu hơn môi ngay.

Minh Trí cho biết, sau ki nghi Têt combo vơi cach ly xa hôi dai đằng đẵng, cuôi thang Tư anh chàng đã trơ lai vơi Sai Gon dâu yêu. Hanh trang mang theo la 5kg mơ thưa, vi ơ nha ăn ngu không vân đông, tâp tanh gi.

3 tháng giảm 10kg hóa mỹ nam vạn người mê với thực đơn ăn kiêng hấp dẫn khiến hội chị em chỉ biết ghen tị - Hình 1

Hình ảnh trước và sau khi giảm cân của Minh Trí (Ảnh: NCC)

“Trươc dich mình nặng khoang 85kg đên 86kg, cung đa thưa cân săn rôi, nhưng nhin chung không qua xâu xi đê mình co đông lưc lơn ma băt đâu. Khi quay trơ lai Sai Gon, tư thây minh qua mâp, không con đươc nhanh nhen như trươc va lên hinh thi hơi ôi không co goc nao cưu chưa đươc nưa. Lúc đó, mình đã quyết tâm phải giảm cân.

Đâu tiên, mình kiêm cac tai liêu vê dinh dương, cac phương phap giam cân bô sung kiên thưc đê không đi sai đương. Thơi gian trươc, mình đa co lân ăn no-carb va kêt qua giam cân thi co, nhưng cam thây không phu hơp vơi ban thân nên tư bo. Sau khi dành thơi gian nghiên cứu kĩ hơn, mình nhận ra đươc nhưng vân đê chinh cảm thấy hiệu quả trong công cuộc giảm cân“, Minh Trí chia sẻ thêm.

3 tháng giảm 10kg hóa mỹ nam vạn người mê với thực đơn ăn kiêng hấp dẫn khiến hội chị em chỉ biết ghen tị - Hình 2

Sau thời gian kiểm soát chế độ ăn uống và luyện tập, cân nặng của chàng trai 10X đã thay đổi (Ảnh: NVCC)

Theo đó, những vấn đề mấu chốt được chàng trai 10X chia sẻ cụ thể như sau:

- Co ba nhom chât chinh cung câp năng lương cho cơ thê: tinh bôt, đam va chât beo.

- Cac loai tinh bôt đêu co chi sô GI hay con goi la chi sô đương huyêt. Khi ăn tinh bôt co chi sô GI cao, vao cơ thê chung nhanh chong chuyên thanh đương. Viêc nay lam tăng/ha nhanh đương huyêt cua cơ thê, khiến nhanh cam thây đoi hơn.

- Ăn cac tinh bôt co chi sô GI thâp, chung mât nhiêu thơi gian đê chuyên thanh đương va hâp thu trong cơ thê nên se gây cam giac no lâu hơn. Cac loai tinh bôt co chi sô GI thâp, cung thương đi cung cac chât co lơi cho chê đô dinh dương như gao lưt, yên mach, khoai lang… Đưng ki thi tinh bôt, hay ăn đung loai tinh bôt minh cân.

- Muôn giam cân thi Calo in

- Hoat đông tiêu thu nhiêu calo nhât cua con ngươi la qua trinh chuyên hoa. Noi nôm na la duy tri sư sông cho cơ thê nay. No bao gôm tât ca cac hoat đông đê duy tri sư sông cho chung ta như: viêc hit thơ, tim đâp, tiêu hoa… Vây thi ngay ca khi ngu chung ta vân đang đôt chay calo, chi la nhiêu hay it.

Video đang HOT

3 tháng giảm 10kg hóa mỹ nam vạn người mê với thực đơn ăn kiêng hấp dẫn khiến hội chị em chỉ biết ghen tị - Hình 3

Việc giảm cân khiến Trí cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng và yêu bản thân hơn (Ảnh: NVCC)

- Viêc tâp luyên se giup cơ thê săn chăc, deo dai nhanh nhen va đôt calo. Tuy nhiên, nêu tâp luyên khiên cơ thể đoi hơn, them ăn hơn va không thê kiêm soat đươc lương ăn, thi đo chinh la môt trơ ngai trong viêc giam cân.

Sau khi đa “mài” kiến thức đu ben, Minh Trí quyết định ra chiên trương, vât lôn vơi sô cân thưa. Bươc tiêp theo, anh chàng xac đinh minh se ăn gi trong nhưng ngay săp tơi đê tưng bươc ha guc no.

Chi tiêt nhưng điều Minh Trí đã làm như sau:

- Tinh bôt tôt: cac loai hat nguyên cam như yên mach, gao lưt… cac loai đâu, khoai lang, mi, bun, banh trang gao lưt… Chung chung la cac loai tinh bôt co chi sô GI thâp.

- Rau cu: chiêm phân nưa lương ăn môi bưa. Viêc ăn nhiêu rau cu se giup no nhanh hơn, cung câp nhiêu vitamin va chât xơ nhưng vơi lương calo không đang kê. Tuy nhiên hay tinh tao vơi cac loai sôt salad săn co, vi nêu dung vô tôi va thi đo chinh la nguôn calo âm thâm khiến tăng cân không ngơ.

- Đam va chât beo: ăn điêu đô, co kiêm soat. Vi lương rau ăn tăng lên nên hai nhom chât nay giam xuông, cung không anh hương đên cam giac no.

- Ăn đu cac bưa, ăn không qua no nhưng không đươc đê cơ thể đoi.

- Ngoai ra môi ngay uông thêm nươc đâu đen rang (đâu đen xanh long rang thơm ham lây nươc uông như tra) va môt viên sui bô sung vitamin (nên uông 1 tuân 1 – 2 viên)

- Uông nhiêu nươc, đi ngu sơm (trươc 10h30).

- Tâp luyên cương đô vưa phai: đi bô, bơi 30 phut tuy ngay.

- Buôi sang ăn yên mach đa ngâm sưa tư tôi hôm trươc vơi trai cây – nhanh gon va no lâu.

Vê viêc kiêm soat lương ăn: dung cân tiêu ly đê kiêm soat lương tinh bôt va đam nap vao môi ngay, trong khi chât beo đa phân đên tư dâu nâu ăn. Thư qua vai tuân đâu tiên, đê biêt đươc lương calo co thê nap vao đê co đươc kêt qua giam cân như y.

3 tháng giảm 10kg hóa mỹ nam vạn người mê với thực đơn ăn kiêng hấp dẫn khiến hội chị em chỉ biết ghen tị - Hình 4

Sau 3 tháng Trí đã giảm được 10 kg (Ảnh: NVCC)

Minh Trí cho biết thêm: “Ví dụ như tuân đâu mình nap 2000 calo môi ngay, nhưng cam thây không cân, thi tuân tiêp theo ha xuông con 1800 calo môi ngay. Trên mang co cac công thưc tinh BMR (chi sô chuyên hoa), tuy nhiên cac công thưc nay không đung vơi tât ca moi ngươi vi chênh lêch thê trang, ngươi A, Âu khac nhau… Nên tôt nhât chi co chinh minh tư tim hiêu cơ thê minh.

Cac mon ăn thương ngay, mình tư nâu va tiêu chi la nhanh, ngon va lanh manh. Môi tuân mình đi siêu thi môt lân mua rau cu đê tu lanh. Thit ca, mình nhờ me gưi ơ quê ra. Nêu không ăn nha ma ăn ngoai thi se tôn gâp 2 lân tiên, vi rau cu hư lai tôn tiên ăn ngoai. Tư minh phai cô găng nâu vưa miêng va đa dang mon ăn, đê co đông lưc duy tri. Mình nghĩ nếu ăn như cưc hinh, chăc mình chăng thê theo lâu đên vây.

Niêm vui nho nho la ăn ngon môi tuân va cuôi tuân lên cân lai nhe đi môt chút, môt chút, bây giơ nhin lai đa nhe đi thât nhiêu”.

Sau ba thang, Minh Trí cho biết anh đã giam đươc hơn 10 kg. Nhưng đo không phai la thanh qua duy nhât cua chê đô ăn va sông lanh manh. Anh chàng cam thây trong ngươi khoe hơn, da de sang va it lên mun hơn hăn. Tư tin hơn vê ngoai hinh cua minh, không cân phai thư 108 goc chup đê tim ra goc nao đơ mâp nhât nưa.

3 tháng giảm 10kg hóa mỹ nam vạn người mê với thực đơn ăn kiêng hấp dẫn khiến hội chị em chỉ biết ghen tị - Hình 5

3 tháng giảm 10kg hóa mỹ nam vạn người mê với thực đơn ăn kiêng hấp dẫn khiến hội chị em chỉ biết ghen tị - Hình 6

3 tháng giảm 10kg hóa mỹ nam vạn người mê với thực đơn ăn kiêng hấp dẫn khiến hội chị em chỉ biết ghen tị - Hình 7

3 tháng giảm 10kg hóa mỹ nam vạn người mê với thực đơn ăn kiêng hấp dẫn khiến hội chị em chỉ biết ghen tị - Hình 8

3 tháng giảm 10kg hóa mỹ nam vạn người mê với thực đơn ăn kiêng hấp dẫn khiến hội chị em chỉ biết ghen tị - Hình 9

3 tháng giảm 10kg hóa mỹ nam vạn người mê với thực đơn ăn kiêng hấp dẫn khiến hội chị em chỉ biết ghen tị - Hình 10

3 tháng giảm 10kg hóa mỹ nam vạn người mê với thực đơn ăn kiêng hấp dẫn khiến hội chị em chỉ biết ghen tị - Hình 11

3 tháng giảm 10kg hóa mỹ nam vạn người mê với thực đơn ăn kiêng hấp dẫn khiến hội chị em chỉ biết ghen tị - Hình 12

3 tháng giảm 10kg hóa mỹ nam vạn người mê với thực đơn ăn kiêng hấp dẫn khiến hội chị em chỉ biết ghen tị - Hình 13

Gặp gỡ Diva Thanh Lam trong "Không khoảng cách" tháng 9

Trong chương trình "Không khoảng cách" tháng 9, khán giả sẽ được thưởng thức giọng hát của Diva Thanh Lam qua 10 ca khúc xuyên suốt chương trình.

Trong thế giới phẳng ngày nay, công nghệ phát triển khiên việc kết nối khá dễ dàng, nhưng vẫn có những rào cản vô hình khiến những khoảng cách giữa người với người vẫn tồn tại. Chương trình Không khoảng cách ra đời với mục đích rút ngắn khoảng cách vô hình đó, dùng âm nhạc để kết nối khoảng cách địa lý, khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, khoảng cách giữa cũ và mới, để những trái tim yêu nhạc, yêu cái đẹp được ở bên nhau.

Gặp gỡ Diva Thanh Lam trong Không khoảng cách tháng 9 - Hình 1

Sân khấu chương trình "Không khoảng cách" với khách mời là Diva Thanh Lam.

Gặp gỡ Diva Thanh Lam trong Không khoảng cách tháng 9 - Hình 2

Gặp gỡ Diva Thanh Lam trong Không khoảng cách tháng 9 - Hình 3

Đúng với tiêu chí của chương trình, khán giả sẽ được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc qua giọng hát của Thanh Lam.

Khán giả vốn luôn quen thuộc với hình ảnh một NSƯT Thanh Lam cuộn trào, mãnh liệt, luôn cháy hết mình trong từng khoảnh khắc trên sân khấu. Nhưng trong Không khoảng cách, từng phần trình diễn của Thanh Lam lại mang một màu sắc khác nhau: tình tứ, đằm thắm, lay động và mang hơi thở lạc quan. Việc hoà âm phối khí cũng rất mới mẻ, sáng tạo và có sự giao thoa âm nhạc.

Gặp gỡ Diva Thanh Lam trong Không khoảng cách tháng 9 - Hình 4

Gặp gỡ Diva Thanh Lam trong Không khoảng cách tháng 9 - Hình 5

Gặp gỡ Diva Thanh Lam trong Không khoảng cách tháng 9 - Hình 6

Khán giả sẽ đồng hành cùng Diva Thanh Lam qua 3 phần của chương trình, đan xe giữa các tiết mục biểu diễn và phần talk cùng MC Danh Tùng. Đặc biệt, chương trình còn mang tới những câu chuyện do Minh Trí, em trai của NSƯT Thanh Lam bật mí.

Hãy đón xem chương trình "Không khoảng cách" sẽ được phát sóng vào lúc 21h10 thứ Bảy, ngày 26/9 trên kênh VTV1.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nguyễn Sin tiết lộ giới giang hồ liên quận rối đội hình vì vợ "anh lớn" Quận 8 bị phía Trang Nemo "bem"03:13NÓNG: Hot girl xăm trổ Đào Chile bị bắt trong lúc “bay lắc”, trước đó còn đăng ảnh đi chùa03:15Trang Nemo bất ngờ lên tiếng vụ ẩu đả với phía Trần My: Tất cả chỉ là kịch bản?00:32Lộ đoạn livestream Trang Nemo đe doạ dùng vũ lực với Trần My, dân mạng chỉ trích: Lúc đó tưởng vậy là ngầu ấy chứ!00:21Trang Nemo và Trần My xô xát, một người phụ nữ bị đánh dã man03:08MỚI: Trang Nemo lên tiếng sau vụ xô xát với Trần My, “chị đại” quận 4 lập tức vỗ mặt: “Mày hết đường lui”04:03HOT: Phía Trang Nemo muốn đền bù 5 tỉ nhưng phe chị áo trắng không chịu03:13Trang Nemo “đại chiến” hot girl Trần My vì tư vấn không có tâm: Bán thuốc giảm cân mà mập dữ! 03:40“Anh lớn quận 8” đăng ảnh vợ bị shop Trang Nemo hành hung, nói 1 câu ấm áp: “Ck không để vợ thiệt thòi đâu”03:21“Đàn anh xã hội” nổi trận lôi đình, đòi xử đẹp Trang Nemo vì đánh vợ mình tại shop03:30Căng: Vợ “anh lớn quận 8” gay gắt chửi Trang Nemo, cầu cứu sự giúp đỡ vì bị đe dọa theo “luật rừng”04:34Trang Nemo "dao kéo" cả mặt, nhìn ảnh thời "còn phèn" khác một trời một vực03:181 giây trước pha choảng nhau: Trang Nemo cười nói vuốt nhẹ vết kem trên cổ Trần My "chị nói em nghe nè..."00:23MỚI: Chủ shop Mai Hường phá sản, tự nhận "mất tính người" sau vụ làm nhục nữ sinh trộm váy04:28Trang Nemo bất ngờ "quay xe", nhận tất cả lỗi lầm về mình03:19Bắt quả tang vợ làm tiếp viên Karaoke, người chồng gọi điện cho người nhà kể: "Mỗi nơi nó ở 1-2 tuần, hết thằng này đến thằng khác bao"01:58Khoa Pug thông báo rời Mỹ, tiết lộ thêm một bí mật sau ồn ào với Johnny Đặng và Vương Phạm03:13NGAY LÚC NÀY: Nhiều người kéo đến shop của Trang Nemo để "hóng" giải quyết mâu thuẫn, bất chấp đó là tin giả00:12Trang Nemo đang nổi đình nổi đám, đi quyền cước với vợ ‘anh lớn' trong vụ Trần My là ai?03:42HOT: Tìm ra danh tính đàn em Trang Nemo “đi đường quyền” team Trần My: “Giả gái cực xinh, đồ hiệu sang chảnh”02:52

Tiêu điểm

Khoa Pug chia tay bạn gái người Nhật, gửi gắm điều gì cho Vương Phạm - Johnny Đặng trước khi rời Mỹ?
23:45:49 26/01/2022
Chị áo trắng nói gì khi Trang Nemo quay clip cúi đầu xin lỗi sau vụ xô xát?
16:16:29 27/01/2022
Phản cảm game "gắp nho 18+" trong tiệc cuối năm của một công ty khiến dân mạng chỉ trích thậm tệ
15:49:21 26/01/2022
Lan truyền clip một idol "tóp tóp" 3,6 triệu follow bị nhóm người lạ mặt lao vào đánh hội đồng
18:40:51 27/01/2022
Đa tài như hot girl Liên Quân, xuất hiện ở đâu cũng khiến fan nam phải "chao đảo"
15:51:58 26/01/2022
Nữ sinh lớp 8 ngoan ngoãn, học giỏi bỗng bị đồn thổi mang bầu: Trước toàn trường, em công bố sự thật khiến thầy cô, bạn bè sững sờ
15:58:42 26/01/2022
MỚI NHẤT: Trang Nemo hiền lành, quay clip cúi đầu xin lỗi sau lùm xùm với Trần My
12:48:23 27/01/2022
Hải Bánh - “Đệ tử trùm giang hồ Năm Cam” vừa được ra tù sau 22 năm là ai?
19:24:39 27/01/2022
Màn đánh ghen rầm rộ ngày giáp Tết: Anh rể lấy ô tô em vợ đưa bồ đi khách sạn bị bắt tại trận và cái kết!
14:20:47 27/01/2022
Một YouTuber Việt Nam đạt nút Kim Cương rồi "giậm chân tại chỗ", phải chăng người xem đã khó tính hơn?
07:16:29 26/01/2022

Thông tin đang nóng

Cận body "mlem mlem" chưa có bánh chưng, bánh tét của Bảo Anh: Cơ bụng săn chắc, mê nhất là vòng 3 căng đầy!
21:46:59 27/01/2022
Thủy Tiên rước họa vào thân vì siêu biệt thự chục tỉ, sống ra sao mà hàng xóm liên tục mắng chửi?
02:26:35 28/01/2022
"Mẹ chồng" tương lai của Hương Giang: Sang chảnh không kém "con dâu", mỗi lần xuất hiện sương sương cả trăm triệu đồng!
21:43:17 27/01/2022
Đạt Villa - Streamer triệu follower thu nhập 50 triệu/tháng, vừa bị “úp sọt” hội đồng là ai? 
23:37:19 27/01/2022
Phước Sang lần đầu lộ diện sau 10 năm vỡ nợ 1.000 tỷ, thái độ gây chú ý
22:33:57 27/01/2022
Cố tình tố cáo sai nghệ sỹ ăn chặn từ thiện, xử lý thế nào?
00:06:57 28/01/2022
Lan Phương thấp thỏm lo lắng con gái sẽ cao 2 mét giống cha người Tây
23:36:09 27/01/2022
Một người lạ gửi món quà Tết tới nhà, tôi mang sang cho cô bạn thân để rồi tẽn tò phát hiện sự thật sốc óc
22:48:53 27/01/2022
Khung hình hội tụ 3 mỹ nhân Hoàn Châu Cách Cách: Mới 16 tuổi, visual Phạm Băng Băng đã lu mờ Triệu Vy - Lâm Tâm Như
23:46:04 27/01/2022
Thấy người yêu cũ đăng dòng tin buồn bã, tôi hỏi han thì nhận tin sét đánh đến choáng váng mặt mày
23:35:04 27/01/2022

Tin mới nhất

Các nhân vật làm cộng đồng mạng “dậy sóng” 10 năm trước, giờ ra sao?

06:21:24 28/01/2022
5-10 năm đã trôi qua thế nhưng sự xuất hiện của các nhân vật chính từng “gây bão”, vẫn khiến cộng đồng xôn xao khi họ tái xuất

Độc quyền phỏng vấn Trang Nemo sau clip cúi đầu xin lỗi: Tôi cần "dũa cái nết lại"!

06:18:47 28/01/2022
Hơn một tuần kể từ ngày xảy ra vụ xô xát với Trần My, Trang Nemo đã chính thức lên tiếng - một lần kể hết về những lùm xùm

Vợ cũ "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ khoe nhan sắc tuổi 48, một chi tiết cực "teen" bị dân mạng tóm ngay phút mốt

06:08:23 28/01/2022
Một lần nữa, nhan sắc ngày càng trẻ hóa của bà Lê Hoàng Diệp Thảo trở thành chủ đề hot

Cô gái mắt la mày lét vơ quần áo khu trọ rồi tuồn cho bạn trai: Bức xúc thói trộm cắp vặt

06:06:10 28/01/2022
Mới đây, một tài khoản Facebook có tên Tr.T đã đăng đàn clip ghi lại hành động trộm cắp của một cô gái trẻ tại khu trọ. Chủ nhân đoạn video cho hay, cô gái này đến phòng bạn ở tầng 1 ăn liên hoan tất niên. Sau đó, cô ta đã lẻn lên tầng ...

Nam sinh được bố mẹ đặt cái tên cực DỊ, cô giáo đọc mà cười muốn ngất: 30 năm đi dạy chưa thấy ai có tên CỢT NHẢ như vậy!

06:02:57 28/01/2022
Cái tên là thứ vô cùng quan trọng, theo chúng ta suốt cả cuộc đời. Trước đây, ông bà cha mẹ thường quan niệm con cái phải đặt tên xấu để dễ nuôi, đặt tên đẹp thì ma quỷ bắt vía mất. Nhưng hiện tại thì quan niệm đó đã trở nên lỗi thời

Cha mẹ đưa con đi ăn buffet, nào ngờ tàn tiệc rời đi có hành động khiến nhà hàng chết lặng, dân mạng chỉ trích: Dạy hư con trẻ!

06:00:47 28/01/2022
Hành động không thể ngờ của cha mẹ khi đưa con đi ăn buffet đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Thiếu niên 14 tuổi xăm kín mặt để trở nên "đầu gấu" khi đi làm, ngoại hình lẫn cuộc sống hiện tại bi thương đến đau lòng

05:58:31 28/01/2022
Nghe theo các đàn anh kể rằng càng xăm hình nhiều thì mới nhiều người sợ, anh chàng này đã nghe theo và nhận cái kết đau lòng

Màn xòe đuôi cực phẩm mãn nhãn của bạch khổng tước, ai cũng ước được chiêm ngưỡng 1 lần trong đời

05:56:15 28/01/2022
Nếu từng đi sở thú thì chắc hẳn ai cũng thích đứng ở chuồng chim công, sẵn sàng đứng đợi rất lâu để mong được nhìn thấy loài vật đẹp đẽ này xòe đuôi dù chỉ một lần

Clip: Chú dê trèo tường thoăn thoắt như Spider-Man, không thèm tuân theo quy tắc vật lý nào khiến dân mạng thích thú

05:52:10 28/01/2022
Thậm chí, một số người còn đặt cho chú dê này biệt danh Bậc thầy Parkour để tỏ lòng ngưỡng mộ với tài năng bật tường siêu việt

Danh tính chàng IT trẻ sở hữu những bộ ảnh thời trang gây chú ý trên mạng xã hội

05:51:45 28/01/2022
Ở độ tuổi 20, anh chàng Phạm Việt Trường đã có cho mình mình thành công nhất định ở nhiều lĩnh vực khác nhau

Trang Nemo vừa quay clip cúi đầu xin lỗi, chị áo trắng liền “chốt hạ” 1 câu khiến CĐM xôn xao 

23:31:08 27/01/2022
Những chia sẻ của “Chị áo trắng” - nạn nhân trong vụ xô xát tại shop Trang Nemo nhanh chóng thu hút sự chú ý từ dư luận

Xả loạt ảnh "xịn" của bồ Trí Thịt Bòa: Mặt ngây thơ - body nuột nà, là du học sinh Mỹ

22:42:36 27/01/2022
Trí Thịt Bòa và bạn gái bí mật là cái tên được cư dân mạng săn đón nhiều nhất những ngày qua sau khi hai người liên tục bị team qua đường bắt gặp đang tay trong tay hẹn hò. Tưởng chừng hai người sẽ im lặng nhưng cuối cùng Trí Thịt Bòa c...

Quán quân Olympia Thu Hằng lâu lắm mới xuất hiện, ngày càng xinh ra nhưng đã "thay đổi" 1 điểm trên gương mặt

22:39:33 27/01/2022
Quán quân Olympia ngày càng biết chăm chút cho bản thân và cô bạn cũng dễ thương ra trông thấy đó!

Khoa Pug bị tố “diễn sâu” vụ chia tay bạn gái người Nhật: Làm cả MV ca nhạc như… thất tình, nhưng “ánh mắt không biết nói dối”?

22:32:33 27/01/2022
Mối quan hệ tình cảm của Khoa Pug và cô bạn người Nhật - Mayuko một lần nữa được bàn tán sau vlog mới nhất

Khoe thành tích gói bánh chưng nhưng bị "soi" một điểm, Xoài Non đáp trả cực khéo léo

22:29:47 27/01/2022
Bị ý kiến chuyện gói bánh chưng nhưng lại làm móng, Xoài Non đáp trả hóm hỉnh, xử đẹp người ra đề khó

Nữ đại gia quận 7 khóc nức nở vì bị bom vé xe 0 đồng, gọi xác nhận thì bị chửi bới

22:20:15 27/01/2022
Bỏ công bỏ sức giúp đỡ 1000 vé xe 0 đồng hỗ trợ bà con về quê đón Tết, thế nhưng nữ đại gia Đoàn Di Băng gặp phải những tình huống không hay xảy ra

Cậu bé cấp 1 đi học muộn nửa tiếng, cô giáo đang mắng thì nghe âm thanh lạ từ cặp sách: Mở ra xem liền tuyên dương trước lớp

22:04:30 27/01/2022
Không một giáo viên nào muốn học sinh của mình đi học muộn. Vì hành động này vừa ảnh hưởng đến việc học chung của cả lớp, vừa thể hiện sự thiếu tôn trọng với giáo viên

Ống nước bị tắc, thanh niên kiểm tra phát hiện vật xanh lét, trơn tuột bò ra từ bên trong

21:58:48 27/01/2022
Đoạn clip quay cảnh vật lạ chui ra từ ống nước đang hút 1,4 triệu lượt xem trên TikTok. Theo chủ nhân video, nhà bị tắc nước nên anh trèo lên kiểm tra. Khi xả nước, từ trong ống chảy ra một vật mềm oặt, trơn bóng màu xanh, bám kín mặt t...

Nữ sinh "đau đớn" bảng điểm toàn 8-9 nhưng cuối kỳ bị xếp Tiên tiến, dân tình nhìn vào biết ngay tại sao

21:53:33 27/01/2022
Mặc dù nỗ lực học hành cả một kỳ thế nhưng nữ sinh vẫn ngậm ngùi nhận danh hiệu Học sinh tiên tiến vì tình huống chẳng ai ngờ!

Hiếm lắm mới có dịp "bới móc" tâm sự của hàng loạt "khách iu" với câu hỏi: Review thế nào để nhiều người mua?

21:48:15 27/01/2022
Reviewer không phải cứ có ngoại hình nổi bật và tài ăn nói là kéo được thêm nhiều khách hàng, review giờ cũng cần có chiến thuật, trở nên khác biệt mà không gây phản cảm

Nuôi cô mèo mang danh "béo nhất thế giới", chủ nhân không được khen còn vướng cáo buộc ngược đãi động vật và màn phản pháo "cực gắt"

21:45:22 27/01/2022
Cô mèo này được cho là một trong những con mèo béo nhất thế giới, điều này đã khiến chủ nhân của nó bị buộc tội ngược đãi động vật khi cho thú cưng ăn quá nhiều

Thành viên nhóm TikToker nổi tiếng bị đánh hội đồng, người trong cuộc lên tiếng

21:42:41 27/01/2022
Đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên bị đánh hội đồng đang gây xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo xúc động bay thẳng đi Huế dự tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh

21:40:07 27/01/2022
Có mặt tại Cổ tự Từ Hiếu, bà Diệp Thảo ăn mặc trang trọng, không giấu được sự xúc động và lòng biết ơn khi hay tin thiền sư Thích Nhất Hạnh qua đời

Chủ xe bán tải dán dòng chữ phía sau, đọc xong chắc giảm ga vội

21:37:16 27/01/2022
Mạng xã hội ra đời và đã trở thành một nơi lý tưởng để người dùng chia sẻ cho nhau những khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống. Một tình huống tương tự đã xảy ra mới đây trên một diễn đàn về xe. 

Mục sở thị màn decor Tết trong biệt thự 800 tỷ, 4 chữ vàng trên phong bao lì xì nhà nữ tỷ phú gốc Việt quá đắt giá!

21:33:55 27/01/2022
Đang ở Mỹ nhưng nữ tỷ phú Mimi Morris vẫn tất bật chuẩn bị trang hoàng để đón Tết truyền thống

Ngỡ ngàng khi nhận bệnh án đáng báo động, nam streamer hối hận vì thói quen mà nhiều game thủ mắc phải

21:30:34 27/01/2022
Thường xuyên sử dụng đồ ăn nhanh, nước ngọt, nước có ga, một nam streamer nổi tiếng của Trung Quốc nhận tác hại khó lường

Chân dung nàng dâu tương lai đẹp tựa nữ thần của tỷ phú giàu nhất châu Á đang hot rần rần trên MXH

21:28:50 27/01/2022
Nữ thần xinh đẹp ấy chẳng phải ai xa lạ, một nhân vật được cả gia tộc tỷ phú giàu nhất châu Á yêu thương

Cuối năm không biết làm gì, hội nữ sinh vui tay rủ nhau đi "làm tóc", nhìn thành quả before - after mà muốn khóc xuyên Tết quá!

21:24:04 27/01/2022
Nhóm nữ sinh này đã rủ nhau bày trò trong những ngày cuối năm chờ nghỉ Tết, ai ngờ thành quả lại ra thế này

Có thể bạn quan tâm

Những lỗ hổng khiến tuyển Việt Nam thua đậm Australia

Bóng đá việt nam

07:10:52 28/01/2022
Trả lời Zing, Jason Dasey, bình luận viên của ABC News, nhận xét hàng công tuyển Việt Nam chơi không quá khởi sắc, từ đó khiến họ nhận thất bại đậm trước chủ nhà Australia

Cách làm lạp vịt khô thơm ngon đổi vị cho bữa cơm ngày Tết thêm sắc màu

Ẩm thực

07:08:42 28/01/2022
Như chúng ta đã biết, lạp vịt là một trong những món ăn quen thuộc và không thể thiếu trong bữa cơm gia đình vào dịp Tết

Phũ với Conte, Adama Traore bất ngờ trở lại Barca

Bóng đá thế giới

07:08:30 28/01/2022
Adama Traore sẽ đáp chuyến đến Barcelona hôm nay (28/1) để toàn tất thương vụ trở lại đội bóng cũ theo dạng cho mượn, kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu bảng vào cuối mùa

Hơn nửa triệu lao động ở lại Bình Dương đón Tết

Đời sống

07:01:24 28/01/2022
Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, trên địa bàn tỉnh có hơn nửa triệu người lao động sẽ đón Tết xa quê, trong đó có hơn 23.000 người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở lại Bình Dương đón Tết Nhâm Dần 2022

Vừa mới nhập cuộc "ân ái", cặp đôi đã chưng hửng vì có tiếng chuông cửa, vén màn chuyện khó nói những ngày cận Tết

Kiến thức giới tính

07:00:51 28/01/2022
Những tình huống như thế này rất dễ khiến cảm xúc thăng hoa bị dập tắt, đồng thời gây nên mâu thuẫn giữa đôi bên

Chồng đưa 30 triệu biếu Tết nội ngoại, tôi chia đôi để rồi bố mẹ phải bẽ bàng trả lại

Tâm sự

06:55:51 28/01/2022
Sau khi chuyển khoản cho tôi, chồng không nói ý anh muốn cho bố mẹ bao nhiêu. Thành ra tôi nghĩ chia đôi là hợp lý nhất

Không gian ấm cúng đầy hương vị Tết nhà NSND Tự Long

Sao việt

06:53:43 28/01/2022
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, vợ chồng NSND Tự Long đã tự tay trang trí nhà cửa ngập tràn không khí ấm cúng, sẵn sàng đón khách

Chuyện tình gần 5 năm của sao 'Ở nhà một mình'

Sao âu mỹ

06:42:39 28/01/2022
Macaulay Culkin và Brenda Song thêm hiểu, gắn kết với nhau bởi họ có cùng xuất phát điểm là những ngôi sao nhí

Nam diễn viên Choi Woo Sik - tài tử Hàn Quốc đi lên từ những vai diễn phụ

Sao châu á

06:37:57 28/01/2022
Choi Woo Sik hiện đang là cái tên được rất nhiều khán giả tại Việt Nam quan tâm sau thành công của bộ phim Our beloved summer

Hành khách vật vạ ở sân bay Tân Sơn Nhất do máy bay bị trễ chuyến

Thế giới

05:45:53 28/01/2022
Nhiều hành khách phản ánh, họ đi chuyến bay về TP Vinh (Nghệ An) của hãng hàng không Viejet Air lúc 20 giờ 30 phút tối ngày 26/1 nhưng chuyến bay bị delay suốt 12 tiếng khiến mọi người ai cũng mệt mỏi, bức xúc

Thanh Hóa ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước tới nay

Sự kiện nóng

23:43:41 27/01/2022
Tính từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 18.817 bệnh nhân COVID-19 trong đó có 13.152 người điều trị khỏi được ra viện, 22 bệnh nhân tử vong

Cơ sở pháp lý để Hải "bánh" được ra tù sau hơn 20 năm dù bị tuyên án chung thân

Pháp luật

23:33:34 27/01/2022
Theo quy định pháp luật, người bị tuyên án chung thân sau khi chấp hành án tù được 12 năm mà đủ điều kiện để xét giảm án thì sẽ được giảm xuống tù 30 năm và tiếp tục có những đợt giảm án tiếp theo