20 đại học tại Hoa Kỳ có nhiều khoản trợ cấp cho sinh viên khó khăn

Tại một số trường đại học ở Mỹ, sinh viên được cung cấp một loạt các chương trình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ với số lượng nhận trợ cấp rất đông.

Theo trang US News, tỷ lệ người nhận Pell Grant (một khoản trợ cấp mà chính phủ liên bang Hoa Kỳ cung cấp cho những sinh viên cần để trang trải học đại học) tại các trường này cao hơn gấp đôi so với mức trung bình của các trường đại học tại Hoa Kỳ. Đây cũng là những trường có tỷ lệ sinh viên nhận Pell Grant cao nhất.

Trong số 374 trường đại học đã gửi dữ liệu của Pell Grant cho U.S. News trong khảo sát hàng năm, tỷ lệ trung bình của sinh viên nhận được khoản tài trợ này là 31%. Tuy nhiên, tỷ lệ trung bình của các trường trong danh sách này lên đến 64%.

Tại một số trường Đại học Quốc gia ở Mỹ, sinh viên được cung cấp một loạt các chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ với số lượng sinh viên nhận Pell Grant rất đông. Pell Grant được trao cho sinh viên đại học từ các gia đình có thu nhập thấp.

Đây là một cách để đưa ra cam kết của một tổ chức giáo dục đối với sự đa dạng hoàn cảnh kinh tế của sinh viên, đặc biệt là trong thời điểm rất nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc chi trả cho con học đại học.

1. Đại học Bang Morgan (MD)

Thứ hạng trên US News: 298-389

Tỷ lệ sinh viên nhận được Pell Grants: 57%

Học phí và lệ phí 2019-2020: 8008 USD (trong tiểu bang), 18.480USD (ngoài tiểu bang)

Đại học Bang Morgan là một trường công lập được thành lập vào năm 1867. Các chuyên ngành phổ biến nhất tại Đại học Bang Morgan bao gồm: Kinh doanh, Quản lý, Tiếp thị và Dịch vụ Hỗ trợ Liên quan; Kỹ thuật; Khoa học và Nghệ thuật Tự do, Nghiên cứu Đại cương và Nhân văn; Truyền thông, báo chí và các chương trình liên quan; Giáo dục.

20 đại học tại Hoa Kỳ có nhiều khoản trợ cấp cho sinh viên khó khăn - Hình 1

Đại học Bang Morgan. (Ảnh: news.morgan.edu)

2. Đại học California – Riverside

Thứ hạng trên US News: 88 (đồng hạng)

Tỷ lệ sinh viên nhận được Pell Grants: 57%

Học phí và lệ phí 2020-2021: 13.859 USD (trong tiểu bang), $ 43.613 USD (ngoài tiểu bang)

Đại học California Riverside là một học viện công lập được thành lập vào năm 1954. Đây là một trong 10 trường thuộc hệ thống Đại học California. Một số cựu sinh viên nổi bật của trường bao gồm nhà biên tập truyện tranh từng đoạt giải Pulitzer – Steve Breen, tác giả tiểu thuyết bí ẩn bán chạy nhất – Elizabeth George và nhà hóa học đoạt giải Nobel – Richard Schrock.

3. Đại học bang Valdosta (GA)

Thứ hạng trên US News: 298-389

Tỷ lệ sinh viên nhận được Pell Grants: 57%

Học phí và lệ phí 2020-2021: 6583 USD (trong tiểu bang), 17.638 USD (ngoài tiểu bang)

Đại học Bang Valdosta là một học viện công lập được thành lập vào năm 1906. Các chuyên ngành phổ biến nhất tại Đại học Bang Valdosta bao gồm: Kinh doanh, Quản lý, Tiếp thị và Dịch vụ Hỗ trợ Liên quan; Chuyên môn Y tế và các Chương trình Liên quan; Giáo dục; Tâm lý học; và Truyền thông, Báo chí, và các Chương trình liên quan.

20 đại học tại Hoa Kỳ có nhiều khoản trợ cấp cho sinh viên khó khăn - Hình 2

Đại học bang Valdosta. (Ảnh: Valdosta.edu)

4. Đại học Keizer (FL)

Thứ hạng trên US News: 284 (đồng hạng)

Tỷ lệ sinh viên nhận được Pell Grants: 58%

Học phí và lệ phí 2020-2021: 33.120 USD

Đại học Keizer là một tổ chức tư nhân được thành lập vào năm 1977. Các chuyên ngành phổ biến nhất tại Đại học Keizer bao gồm: Quản trị Kinh doanh và Quản lý Đại cương; Nghiên cứu đa ngành / liên ngành; Điều dưỡng chính quy / Y tá chính quy; Tâm lý học Đại cương; và Cục Quản lý Dịch vụ Y tế.

5. Đại học Liberty (VA)

Thứ hạng trên US News: 298-389

Tỷ lệ sinh viên nhận được Pell Grants: 58%

Học phí và lệ phí 2020-2021: 24,910 USD

Đại học Liberty là một học viện tư nhân được thành lập vào năm 1971. Là một trường đại học Cơ đốc giáo nằm ở trung tâm Virginia, đại học Liberty có một số trường hệ sau đại học, bao gồm trường luật, trường cao đẳng y học nắn xương cũng như trường giáo dục, cũng cung cấp các chương trình đại học.

6. Đại học Gallaudet (DC)

Thứ hạng trên US News: 124 (đồng hạng)

Tỷ lệ sinh viên nhận được Pell Grants: 60%

Học phí và lệ phí 2020-2021: 17.038 USD

Đại học Gallaudet là một học viện tư nhân được thành lập vào năm 1864. Các chuyên ngành phổ biến nhất tại Đại học Gallaudet bao gồm: Kinh doanh, Quản lý, Tiếp thị và Dịch vụ Hỗ trợ Liên quan; Ngoại ngữ, Văn học và Ngôn ngữ học; Nghiên cứu Khu vực, Dân tộc, Văn hóa, Giới tính và Nhóm; Nghiên cứu Công viên, Giải trí, Thư giãn và Thể dục; Hành chính công và Các ngành dịch vụ xã hội .

7. Đại học Bang Nông nghiệp và Kỹ thuật Bắc Carolina

Thứ hạng trên US News: 272 (đồng hạng)

Tỷ lệ sinh viên nhận được Pell Grants: 60%

Học phí và lệ phí 2020-2021: 6.657 USD (trong tiểu bang), 20.167 USD (ngoài tiểu bang)

Đại học Bang Kỹ thuật và Nông nghiệp Bắc Carolina là một học viện công lập được thành lập vào năm 1891. Đại học Bang Kỹ thuật và Nông nghiệp Bắc Carolina, hay North Carolina A&T, là một trường dành cho người da đen có bề dày lịch sử và là một trong số các trường cao đẳng kỹ thuật trong bang.

8. Đại học Our Lady of the Lake (TX)

Thứ hạng trên US News: 298-389

Tỷ lệ sinh viên nhận được Pell Grants: 61%

Học phí và lệ phí 2020-2021: 30.196 USD

Đại học Our Lady of the Lake là một học viện tư nhân được thành lập vào năm 1895. Các chuyên ngành phổ biến nhất tại Đại học Our Lady of the Lake bao gồm: Công tác xã hội ; Quản trị kinh doanh, quản lý, Tổng giám đốc; Tâm lý học, Đại cương; Tư pháp Hình sự/ Nghiên cứu An toàn; và Khoa học Giao tiếp và Rối loạn Tổng quát.

20 đại học tại Hoa Kỳ có nhiều khoản trợ cấp cho sinh viên khó khăn - Hình 3

Đại học Our Lady of the Lake. (Ảnh: Usnews.com)

9. Đại học Regent (VA)

Thứ hạng trên US News: 298-389

Tỷ lệ sinh viên nhận được Pell Grants: 61%

Học phí và lệ phí 2020-2021: 20.120 USD

Đại học Regent là một học viện tư nhân được thành lập vào năm 1978. Các chuyên ngành phổ biến nhất tại Đại học Regent bao gồm: Quản trị Kinh doanh, Quản lý và Điều hành; Nghiên cứu Phương tiện Truyền thông và Truyền thông; Tâm lý học Đại cương; Nghiên cứu Thần học và Bộ trưởng; và Ngôn ngữ và Văn học Anh Tổng quát.

10. Đại học Bang California – Fresno

Thứ hạng trên US News: 196 (đồng hạng)

Tỷ lệ sinh viên nhận được Pell Grants: 62%

Học phí và lệ phí 2020-2021: 6643 USD (trong tiểu bang), 12.781 USD (ngoài tiểu bang)

Đại học Bang California Fresno là một học viện công lập được thành lập vào năm 1911. Sinh viên sau đại học có thể chọn trong hơn 40 chương trình cấp bằng thạc sĩ, bao gồm cả những chương trình trong Trường Kinh doanh Craig.

Bên ngoài lớp học, các sinh viên có thể tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên của khuôn viên trường và khu vực xung quanh, bao gồm Thung lũng San Joaquin, cũng như Công viên Quốc gia Yosemite.

11. Đại học Mary Baldwin (VA)

Thứ hạng trên US News: 298-389

Tỷ lệ sinh viên nhận được Pell Grants: 62%

Học phí và lệ phí 2020-2021: 31.085 USD

Đại học Mary Baldwin là một học viện tư nhân được thành lập vào năm 1842. Những chuyên ngành phổ biến nhất tại Đại học Mary Baldwin bao gồm: Quản trị Kinh doanh và Quản lý Đại cương; Khoa học và Nghệ thuật Tự do / Nghiên cứu Tự do; Công tác xã hội ; Tâm lý học Đại cương; và Điều dưỡng chính quy/ Y tá đã chính quy.

12. Đại học Texas – El Paso

Thứ hạng trên US News: 298-389

Tỷ lệ sinh viên nhận được Pell Grants: 62%

Học phí và lệ phí 2019-2020: 8961 USD (trong tiểu bang), 24.324 USD (ngoài tiểu bang)

Đại học Texas – El Paso là một học viện công lập được thành lập vào năm 1914. Các chuyên ngành phổ biến nhất tại Đại học Texas – El Paso bao gồm: Kinh doanh, Quản lý, Tiếp thị và Dịch vụ Hỗ trợ Liên quan; Kỹ thuật; Chuyên môn Y tế và các Chương trình Liên quan; Nghiên cứu đa ngành / liên ngành; và Sinh học và Khoa học Y sinh.

13. Đại học California – Merced

Thứ hạng trên US News: 97 (đồng hạng)

Tỷ lệ sinh viên nhận được Pell Grants: 65%

Học phí và lệ phí 2020-2021: 13.538 USD (trong tiểu bang), 43,292 USD (ngoài tiểu bang)

Đại học California – Merced là một tổ chức công lập được thành lập vào năm 2005. Các chuyên ngành phổ biến nhất tại Đại học California – Merced bao gồm: Khoa học Y sinh và Sinh học; Kỹ thuật; Tâm lý học; Khoa học Xã hội; Kinh doanh, Quản lý, Tiếp thị và Các Dịch vụ Hỗ trợ Liên quan.

14. Đại học Puerto Rico – Rio Piedras

Thứ hạng trên US News: 196 (đồng hạng)

Tỷ lệ sinh viên nhận được Pell Grants: 66%

Học phí và lệ phí 2019-2020: 4.178 USD (trong tiểu bang), 6162 USD (ngoài tiểu bang)

Đại học Puerto Rico Rio Piedras là một học viện công lập được thành lập vào năm 1903. Đại học Puerto Rico – Rio Piedras tuyển sinh “bớt khó tính” hơn với tỷ lệ chấp nhận là 43%.

Phòng tuyển sinh tại Đại học Puerto Rico – Rio Piedras coi điểm trung bình (GPA) của học sinh là một yếu tố học tập rất quan trọng trong đơn đăng ký xét tuyển vào trường.

15. Đại học Clark Atlanta

Thứ hạng trên US News: 298-389

Tỷ lệ sinh viên nhận được Pell Grants: 68%

Học phí và lệ phí 2020-2021: 24.157 USD

Đại học Clark Atlanta là một học viện tư nhân được thành lập vào năm 1988. Hiện nay trường cung cấp gần 40 lĩnh vực nghiên cứu, bao gồm các chương trình sau đại học về kinh doanh và giáo dục cho một bộ phận sinh viên đa dạng về chủng tộc.

20 đại học tại Hoa Kỳ có nhiều khoản trợ cấp cho sinh viên khó khăn - Hình 4

Đại học Clark Atlanta. (Ảnh trên website trường)

16. Đại học A&M Florida

Thứ hạng trên US News: 241 (đồng hạng)

Tỷ lệ sinh viên nhận được Pell Grants: 68%

Học phí và lệ phí 2020-2021: 5785 USD (trong tiểu bang), 17.725 USD (ngoài tiểu bang)

Đại học Florida A&M là một học viện công lập được thành lập vào năm 1887. Sứ mệnh của trường là giáo dục người Mỹ gốc Phi, nhưng trường tiếp nhận học sinh thuộc mọi chủng tộc, nguồn gốc dân tộc và quốc tịch. Trường cũng đào tạo nhiều lĩnh vực nghiên cứu, trong đó kiến trúc, báo chí và tâm lý học là một trong những chuyên ngành đại học phổ biến nhất.

17. Đại học Texas Thung lũng Rio Grande

Thứ hạng trên US News: 284 (đồng hạng)

Tỷ lệ sinh viên nhận được Pell Grants: 68%

Học phí và lệ phí 2019-2020: 8132 USD (trong tiểu bang); 18.260 USD(ngoài tiểu bang)

University of Texas Rio Grande Valley là một học viện công lập được thành lập vào năm 2013. Các chuyên ngành phổ biến nhất tại University of Texas – Rio Grande Valley bao gồm: Khoa học Y sinh và Y sinh học; Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh, Quản lý, Tiếp thị và Liên quan; Chuyên môn Y tế và các Chương trình Liên quan; An ninh Nội địa, Thực thi Pháp luật, Phòng cháy chữa cháy và các Dịch vụ Bảo vệ Liên quan; Tâm lý học.

18. Đại học Quốc gia Louis (IL)

Thứ hạng trên US News: 298-389

Tỷ lệ sinh viên nhận được Pell Grants: 73%

Học phí và lệ phí 2019-2020: 11.010 USD

Đại học Quốc gia Louis là một học viện tư nhân. Các chuyên ngành phổ biến nhất tại Đại học Quốc gia Louis bao gồm: Nghiên cứu Đa ngành / Liên ngành; Giáo dục và Giảng dạy Mầm non; Khoa học quản lý; Quản trị / Quản lý Khách sạn, Tổng hợp; và Dịch vụ Hành chính Y tế và Y tế.

19. Đại học Texas Southern

Thứ hạng trên US News: 298-389

Tỷ lệ sinh viên nhận được Pell Grants: 74%

Học phí và lệ phí 2019-2020: 9173 USD (trong tiểu bang); 21.833 USD (ngoài tiểu bang)

Texas Southern University là một học viện công lập được thành lập vào năm 1927.Đại học Texas Southern là một trong những trường đại học dành cho người da đen lớn nhất trong lịch sử và nằm ở trung tâm thành phố Houston, một trong những thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ. Tại đây, sinh viên có điều kiện để khám phá nhiều chuyên ngành đại học và hàng chục câu lạc bộ và tổ chức sinh viên.

20. Đại học bang Jackson (MS)

Thứ hạng trên US News: 298-389

Tỷ lệ sinh viên nhận được Pell Grants: 79%

Học phí và lệ phí 2019-2020: 8620 USD (trong tiểu bang), 19.620 USD (ngoài tiểu bang)

Jackson State University là một học viện công lập được thành lập vào năm 1877. Việc tuyển sinh của Đại học Bang Jackson ít lựa chọn hơn với tỷ lệ chấp nhận là 69%. Jackson State University cũng cung cấp các dịch vụ an toàn và an ninh trong khuôn viên trường như tuần tra xe cộ và đi bộ 24 giờ, điện thoại khẩn cấp 24 giờ, lối đi / vỉa hè có đèn, kiểm soát ra vào ký túc xá (chìa khóa, thẻ an ninh, v.v…).

Những trường đại học tốt nhất ở Mỹ về khoa học máy tính

Dưới đây là các trường đại học tốt nhất tại Mỹ về cấp bằng khoa học máy tính mà sinh viên có thể lựa chọn.

Mỹ là nơi đặt trụ sở chính của các công ty công nghệ lớn nhất thế giới như Google, Facebook, Microsoft và Apple và cũng là nơi có những trường thuộc tốp đầu về đào tạo khoa học máy tính.

1. Đại học Stanford

Khoa Khoa học máy tính của Đại học Stanford được thành lập vào năm 1965 và cấp nhiều loại bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.

Chương trình khoa học máy tính bậc đại học của Stanford bao gồm các lĩnh vực như lập trình, AI, tính toán sinh học, kỹ thuật máy tính và đồ họa.

Tất cả sinh viên đều học sáu môn giống nhau trong năm đầu tiên. Trong những năm còn lại, họ có thể chọn một lĩnh vực để tập trung.

Sinh viên sau đại học có thể tìm kiếm trong khoảng thời gian hai tuần và thử nhiều lớp học khác nhau tùy thích, sau đó quyết định khóa học nào họ muốn tiếp tục.

Sinh viên học về khoa học máy tính có thể tham gia các khóa học trong các lĩnh vực bao gồm lý thuyết phần mềm, khoa học máy tính lý thuyết và máy tính và an ninh mạng.

Cựu sinh viên tại đại học Stanford bao gồm những người sáng lập Google, Netflix, WhatsApp, Instagram và Palantir Technologies.

Trên thực tế, các công ty được thành lập bởi các chi nhánh của Stanford tạo ra hơn 2,7 nghìn tỷ đô la doanh thu hàng năm, tương đương với nền kinh tế lớn thứ 10 trên thế giới.

Những trường đại học tốt nhất ở Mỹ về khoa học máy tính - Hình 1

Trường Đại học Stanford nổi bật về chương trình học khoa học máy tính.

2. Viện Công nghệ Massachusetts (MIT)

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) là một cơ sở đào tạo - nghiên cứu tư nhân, có trụ sở tại thành phố Cambridge, bang Massachusetts.

Sinh viên chưa tốt nghiệp được đăng ký theo chương trình giảng dạy linh hoạt, cho phép họ tập trung vào cả lý thuyết và các vấn đề thực tế trong khoa học máy tính.

Sinh viên có thể học chuyên ngành khoa học máy tính hoặc học khoa học máy tính với một môn học khác để lấy bằng liên kết.

Chương trình khoa học máy tính bậc đại học bao gồm về lập trình, xây dựng phần mềm và AI, cũng như các môn tự chọn trong các lĩnh vực như hệ thống cơ sở dữ liệu, kỹ thuật ngôn ngữ và vi máy tính.

Những tiến bộ công nghệ được MIT công nhận bao gồm radar và phát minh ra bộ nhớ lõi từ, cho phép phát triển máy tính kỹ thuật số.

Các sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính của MIT đã tiếp tục thành lập một số công ty công nghệ có ảnh hưởng nhất. Những người này bao gồm Robert Metcalfe, nhà đồng phát minh ra Ethernet và Drew Houston, đồng sáng lập Dropbox.

3. Đại học Carnegie Mellon

Tọa lạc tại Pittsburgh, bang Pennsylvania, Đại học Carnegie Mellon là một cơ sở nghiên cứu tư nhân được thành lập vào năm 1.900 bởi Andrew Carnegie (người Scotland).

Ngành khoa học máy tính của Carnegie Mellon cung cấp các chương trình đại học và sau đại học trong các lĩnh vực bao gồm tính toán thần kinh, sinh học tính toán, công nghệ ngôn ngữ và học máy.

Sinh viên chưa tốt nghiệp có thể thực hiện các dự án nghiên cứu trong các lĩnh vực như robot và tương tác giữa con người với máy tính.

Ngoài ra còn có một loạt các chương trình thạc sĩ, trong số đó là một số chương trình đầu tiên được mở trên thế giới, bao gồm thạc sĩ về khoa học tự động và thạc sĩ về thị giác máy tính.

Những trường đại học tốt nhất ở Mỹ về khoa học máy tính - Hình 2

Thư viện Trường Đại học Carnegie Mellon

4. Đại học Harvard

Có niên đại từ năm 1636, Harvard là trường đại học lâu đời nhất ở Mỹ và được coi là một trong những tổ chức giáo dục uy tín nhất trên thế giới.

Các khóa học tại Harvard được thiết kế linh hoạt. Sinh viên học ngành khoa học máy tính có thể kết hợp nghiên cứu với các lĩnh vực khác, bao gồm toán học, vật lý, kinh tế, tâm lý học và ngôn ngữ học.

Khoa học máy tính tại Harvard là một trong những khóa học phổ biến nhất của trường, bao gồm các chủ đề khác nhau, từ mật mã đến động cơ cảm biến.

Sinh viên cũng có cơ hội gặp gỡ các nhà lãnh đạo tư tưởng có ảnh hưởng trong lĩnh vực này và sử dụng các công cụ và công nghệ mới nhất, chẳng hạn như điện toán lưới.

Một loạt các câu lạc bộ và hiệp hội nằm dưới sự bảo trợ của khoa học máy tính và công nghệ, bao gồm cả Câu lạc bộ Người máy ở Đại học Harvard và Câu lạc bộ Phát triển Trò chơi Điện tử Harvard.

Các cựu sinh viên Harvard bao gồm Bill Gates - người sáng lập Microsoft và Mark Zuckerberg - người đã phát minh ra Facebook khi vẫn còn là sinh viên tại trường đại học.

5. Đại học California

Khoa kỹ thuật điện và khoa học máy tính tại Đại học California được thành lập vào cuối những năm 1960.

Sinh viên đại học có thể nghiên cứu khoa học máy tính như một chuyên ngành để lấy bằng cử nhân Văn học; hoặc bằng cách đăng ký vào chuyên ngành kỹ thuật điện và khoa học máy tính, lấy bằng cử nhân Khoa học; hoặc bằng cách hoàn thành các khóa học bắt buộc để có được điểm trung bình tối thiểu và đăng ký sau này vào chuyên ngành.

Sinh viên của các khóa học này được khuyến khích tham gia các khóa học về giao tiếp và làm việc theo nhóm.

Sinh viên sau đại học có thể chọn từ các chương trình định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ngành sẽ chuẩn bị cho họ tiếp tục với công việc liên quan đến nghiên cứu hoặc tham gia thị trường việc làm.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
CĐV Malaysia tấn công trang cá nhân của Văn Toàn00:50Thôn phong toả, thanh niên ăn mì 19 ngày, 3 ngày kia tệ hơn02:05Người phụ nữ cố tình lao xe vào khu vực phong tỏa, không đeo khẩu trang, hét lớn: 'Đường về nhà quen thuộc của người ta mà cấm gì'02:27IT Nhâm Hoàng Khang tiết lộ Hồ Văn Cường đang bị giam lỏng, không được sử dụng điện thoại02:58Thiếu nữ Ba Na 17 tuổi gây sốt với loạt clip hàng ngày theo mẹ lên nương làm rẫy00:31Nhâm Hoàng Khang được bà Phương Hằng “hứa hẹn” gì mà bất chấp bị đe dọa, dính líu đến hình sự?03:53Công nương Kate rạng rỡ trong cuộc gặp đầu tiên với Đệ nhất phu nhân Mỹ nhưng mắc phải chi tiết gây "mất điểm", bất ngờ nhắc đến con gái Meghan00:21Lê Bống gây thất vọng vì nói vấp, mắc lỗi sai cơ bản khi lên sóng truyền hình bàn chuyện bóng đá mùa EURO00:48Mẹ vợ thiếu gia Phan Thành với màn dạy học phong thái phương Tây đỉnh cao khiến cả người nước ngoài cũng phải ngưỡng mộ01:23Clip hy hữu: Cổng sắt nhà dân bất ngờ sụp đổ suýt đè trúng tài xế công nghệ và hành động gây ngỡ ngàng sau đó00:37Thân là mít nhưng lại được cắt ra ăn như dưa hấu, xuất xứ của loại quả này mới thật khiến ai cũng bất ngờ00:41Nếm thử bột canh của người Việt, 2 ông chú Nhật "mém xỉu" vì quá ngon00:54Sau khi bị hàng xóm bóc phốt "xạo nổ", Thái Công tiếp tục bị dân mạng "soi" bày biện bữa tối kiểu Đức xa hoa đến... phi thực tế?00:16Nghe thấy tiếng động, chủ nhà check camera thì phát hiện cán bộ chống dịch nằm vật xuống hiên nghỉ01:02Hào hứng bổ quả sầu riêng ngay trên cây, thanh niên "chết lặng" khi nhìn thấy thứ hiện ra bên trong00:36Nhóm thanh niên bắt được con cá hình thù kỳ lạ liền thả đi ngay, người hiểu chuyện lập tức khen ngợi vì họ kịp giữ được "cái mạng"00:31Xe tải "lê máy chém" trên đường phố khiến các phương tiện phía sau run rẩy sợ hãi00:49"Hiện tượng giải trí" Bà Tưng sau 8 năm: Kín tiếng, ăn chay trường, không "gây sốc" nữa nhưng giàu01:11Giật mình khoảnh khắc cháu bé lao từ cổng nhà ra đường suýt bị ô tô tông trúng00:11Hoa khôi ĐH Vinh nóng bỏng ôm con thức đêm cổ vũ đội trưởng tuyển Việt Nam trong trận Indonesia00:15

Tiêu điểm

Sáng nay 14/6, gần 8.000 thí sinh tranh suất vào lớp 10 THPT chuyên của Hà Nội
08:03:40 14/06/2021
Đại học Cần Thơ và Đại học Trà Vinh tham gia đào tạo tiến sĩ theo Đề án 89
21:25:45 13/06/2021
Hà Nội: Phòng thi "đặc biệt" chỉ với một thí sinh
22:00:33 12/06/2021
Sĩ tử Hà Nội thi ngày thứ 2 vào lớp 10 công lập
09:06:00 13/06/2021
Đưa con đi thi trong cơn mưa tầm tã, có phụ huynh phải nhường dép cho con
09:41:11 13/06/2021
Đề thi vào lớp 10 môn Toán 2021 Hà Nội: Đề cơ bản, sẽ nhiều điểm 9, 10
15:34:12 13/06/2021
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán 2021 Hà Nội
15:47:44 13/06/2021
Kết thúc ngày thi thứ 2 tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội: Nhiều thí sinh tự tin môn Toán đạt điểm cao
17:33:35 13/06/2021
Cha mẹ canh ngoài cổng trường, ôm hôn an ủi khi con kiểm tra xong: Thi xong rồi, về nhà thôi con!
15:55:13 13/06/2021
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Lịch sử 2021 Hà Nội
17:12:41 13/06/2021

Thông tin đang nóng

'Giang hồ mạng' Phú Lê chửi thẳng mặt Phi Nhung: 'Bố mẹ Hồ Văn Cường đâu có vấn đề về đầu óc mà bà giữ tiền hộ, thật bẩn thỉu'
14:11:16 14/06/2021
Bị “Giang hồ mạng” Phú Lê phốt “hét giá” Hồ Văn Cường từ 60 lên 90 triệu/ show, Phi Nhung thản nhiên đi từ thiện
14:31:55 14/06/2021
TP.HCM: Vợ chồng ở Vinhomes Central Park nghi mắc COVID-19
11:12:15 14/06/2021
Giữa liên hoàn thị phi với gia đình con nuôi Hồ Văn Cường, Phi Nhung lộ diện với thần sắc và hoạt động gây chú ý
12:12:37 14/06/2021
Đi hát để quản lý cầm tiền, Duy Mạnh: "Vậy mua nhà ai sẽ đứng tên?"
13:08:50 14/06/2021
Thử lòng vợ và bồ, nằm co quắp trên giường bệnh, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ và bài học đắt giá không thể mua bằng tiền
11:46:00 14/06/2021
Quang Lê đăng ảnh thân thiết với con nuôi Phương Mỹ Chi, khán giả tiếc nuối cho Hồ Văn Cường
12:44:40 14/06/2021
NÓNG: TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội thêm 2 tuần
11:26:08 14/06/2021
Thấy đầu gối chị gái tấy đỏ, tôi hỏi chuyện để rồi ngỡ ngàng với sự thật không thể chấp nhận
12:29:31 14/06/2021
Make up của Hoài Linh mắng Phương Lê bởi loạt phát ngôn gây chú ý
13:15:44 14/06/2021

Tin mới nhất

Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành chấm thi lớp 10 vào ngày 28-6

16:59:31 14/06/2021
 Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngay sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên và lớp 10 song bằng tú tài trung học phổ thông năm học 2021-2022, từ ngày 17-6, Sở sẽ khẩn trương triển khai công tác chấm thi.

TP.HCM hủy toàn bộ đề thi tuyển sinh lớp 10, giải phóng các hội đồng thi

16:57:07 14/06/2021
Toàn TP.HCM có 702 học sinh trong các khu phong tỏa, cách ly. Trong đó có 108 học sinh khối lớp 9, chuẩn bị dự thi lớp 10.

Đề thi Toán chuyên vào lớp 10 có tính phân loại tốt, sẽ ít điểm 10

16:55:58 14/06/2021
Đề thi Toán chuyên có độ phân loại tốt, có khả năng lựa chọn được những học sinh xuất sắc để học chuyên Toán. Phổ điểm của đề thi Toán là 5 - 6, ít có điểm 10.

TP HCM: Đề xuất thi lớp 10 ngày 25-6 nhưng không khả thi

15:59:42 14/06/2021
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM kiến nghị kỳ thi lớp 10 chậm nhất là ngày 25-6, nhưng TP HCM tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 2 tuần, tức là đến hết ngày 30-6.

Gặp thí sinh đỗ thủ khoa vào Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu

15:58:46 14/06/2021
Đó là em Nguyễn Hoàng Minh, học sinh lớp 9A4, Trường THCS Nguyễn Trãi, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Quận Ba Đình: 1 thí sinh thi chuyên được bố trí phòng thi riêng

15:55:54 14/06/2021
Sáng 14/6, tại điểm thi các môn chuyên Trường THCS Ba Đình (quận Ba Đình), 1 thí sinh có biểu hiện khó thở, chóng mặt được điểm thi bố trí phòng thi riêng.

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông – mất lòng cũng phải nói

15:55:02 14/06/2021
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là kỳ thi được tổ chức để cấp bằng cho những người muốn có bằng, những người không cần bằng không phải tham gia kỳ thi này.

8.000 thí sinh thi vào các trường chuyên hot nhất Hà Nội: Đề siêu hay và khó

15:42:00 14/06/2021
Sáng ngày 14/6, các sĩ tử ở Hà Nội đã tiếp tục bước vào kỳ thi chuyên tại các trường cấp 3.

Đề thi Toán vào lớp 10 chuyên Hà Nội năm 2021, kèm đáp án

15:37:24 14/06/2021
Đề thi Toán vào lớp 10 chuyên Hà Nội năm 2021 và một số môn khác được cập nhật sau đây.

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội trời mưa ướt sũng nảy sinh vấn đề gây tranh luận: Ai đi ô tô cũng đưa con vào tận cổng thì chỗ đâu cho đủ?

11:20:25 14/06/2021
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 cho học sinh THPT không chuyên Hà Nội cuối cùng đã kết thúc tốt đẹp. Nhưng, đằng sau những chiếc ôm mừng rỡ vì làm tốt bài thi, vẫn còn những dư âm ngoài lề để lại khiến người ta không khỏi suy ngẫm...

Thí sinh nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất vào ngày 15-6

11:11:47 14/06/2021
Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên khẩn trương trả giấy báo dự thi đại học, cao đẳ...

Trường Lương Thế Vinh công bố phương án tuyển sinh lớp 6 mới sau sự cố nghẽn mạng

10:58:52 14/06/2021
Sau sự cố lỗi từ hệ thống máy chủ khiến mạng nghẽn, thí sinh không thể thực hiện các thao tác trên bài thi trực tuyến trong kỳ tuyển sinh lớp 6, trường THCS –THPT Lương Thế Vinh phải tạm hoãn buổi thi ngày 13/6.

Kỳ thi vào 10 đặc biệt ở Hà Nội

08:26:02 14/06/2021
Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2021-2022 chính thức khép lại với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và thành công tốt đẹp.

9X chuyên Văn tốt nghiệp xuất sắc ngành Khoa học máy tính ở Mỹ

08:16:40 14/06/2021
Từ chuyên văn rẽ hướng sang ngành khoa học kỹ thuật, Trần Khả Vy (SN 1998) đã có những trải nghiệm đặc biệt về hành trình du học “xê dịch” tại Minerva Schools at KGI (Mỹ).

Thủ khoa Đại học Văn hóa với bí quyết ôn thi bằng phương pháp tranh luận

08:14:22 14/06/2021
Thời gian ôn thi nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là chất lượng và hiệu quả, Thủ khoa Đại học Văn hóa chia sẻ.

Sáu sai lầm của học sinh khi ôn thi

08:12:15 14/06/2021
Ôn thi sai cách có thể khiến hiệu quả bị giảm sút. Học sinh cần tránh những vấn đề sau để tránh lãng phí thời gian, công sức.

Kỳ thi lớp 10 Hà Nội ‘trọn vẹn’ dù khó khăn chưa từng có

08:09:19 14/06/2021
Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp cùng điều kiện thời tiết mưa bão bất thường, nhưng kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm nay vẫn được đánh giá là trọn vẹn khi vừa đảm bảo an toàn vừa nghiêm túc, đúng quy chế.

Câu chuyện trường Đại học Tôn Đức Thắng khiến không ít trường tự chủ e ngại

08:07:55 14/06/2021
Mục tiêu của tự chủ đại học là để các trường trở thành cái nôi của sáng tạo, tạo ra giá trị xã hội. Muốn vậy phải có cơ chế bảo vệ người tiên phong đổi mới.

Bí quyết đạt điểm cao khi thi năng khiếu ngành Sư phạm Mầm non

08:05:11 14/06/2021
Chia sẻ cùng thí sinh chọn thi vào ngành Sư phạm Mầm non, cô Nguyễn Thị Trường Giang, Trưởng Khoa Đào tạo giáo viên, Trường CĐ Cần Thơ bật mí cách đạt điểm cao trong phần thi năng khiếu. 

Đề thi Lịch sử vào lớp 10 tại Hà Nội vừa sức với học sinh

21:09:18 13/06/2021
Theo nhận định của nhiều giáo viên, đề thi Lịch sử trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội vừa sức với học sinh, nhiều em dễ dàng đạt điểm cao.

Các đội hình “Tiếp sức mùa thi”: Đặt mục tiêu hỗ trợ trên 196.000 thí sinh

21:06:17 13/06/2021
Chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay được Thành đoàn Hà Nội triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm hỗ trợ cho thí sinh và người nhà trong kỳ thi vào lớp 10 THPT và tốt nghiệp THPT.

Huyện Mê Linh không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi tuyển sinh lớp 10 THPT

21:03:23 13/06/2021
Chiều 13/6, Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh huyện Mê Linh đã có thông tin nhanh về kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022.

278 thí sinh vắng, 2 thí sinh vi phạm quy chế thi trong buổi thi Toán, Sử

21:01:00 13/06/2021
 Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sáng 13/6, trong buổi thi Toán và Lịch sử kỳ thi vào lớp 10, đã có 278 thí sinh vắng mặt, 2 thí sinh vi phạm quy chế thi.

Thi vào lớp 10 Trường chuyên Khoa học Tự nhiên sẽ tổ chức thành hai đợt

20:58:30 13/06/2021
Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên vừa quyết định sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thành hai đợt để bảo đảm và tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Sinh viên ở TP.HCM chật vật vì phải thực tập online trong mùa dịch

20:55:31 13/06/2021
Với sinh viên, kỳ thực tập là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho công việc tương lai. Tuy nhiên, khá nhiều bạn trẻ gặp bất cập khi phải làm việc từ xa trong mùa dịch.

Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 trước ngày 1/7

20:53:06 13/06/2021
Chiều 13/6, ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết sở sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 trước ngày xác nhận nhập học.

Bảo đảm phòng dịch, tạo thuận lợi cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT

20:50:05 13/06/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch, các địa phương sẵn sàng phương án chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kỳ thi này dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 8/7.

Có thể bạn quan tâm

Cignature bổ sung hai thành viên mới, Sunggyu (INFINITE) gia nhập Double H tne

Nhạc quốc tế

17:06:58 14/06/2021
Sau sự rời đi của hai thành viên Ye Ah và Sunn, J9 Entertainment chính thức bổ sung thành viên mới. Cũng trong cùng ngày (14/6), Sunggyu (INFINITE) xác nhận kí kết cùng Double H tne, mở ra trang mới cho sự nghiệp của mình.

Trổ tài đầu bếp với ba công thức bánh su kem thơm mát

Ẩm thực

17:06:41 14/06/2021
Đối với các tín đồ bánh ngọt, su kem luôn luôn gây nên sự thương nhớ bởi hương vị thơm ngon đặc trưng. Sau lớp vỏ mỏng, giòn xốp bên ngoài là đến tầng hương vị béo mát của kem trứng ngọt thanh.

Tướng phụ nữ lận đận tình duyên cả đời ba chìm bảy nổi, chẳng bao giờ dư dả tiền bạc

Trắc nghiệm

17:06:24 14/06/2021
Người phụ nữ nếu sở hữu những nét tướng này cần tìm cách hóa giải để đường tài lộc cũng như tình duyên của mình được trọn vẹn hơn.

11 người phê ma túy ở quán karaoke giữa dịch Covid-19

Pháp luật

17:06:06 14/06/2021
Kiểm tra quán karaoke Thanh Hương, cảnh sát phát hiện 11 người dương tính với ma túy.

Gia đình hàng xóm luôn cư xử kỳ lạ khiến cả khu phố săm soi, đêm qua tôi mới phát hiện ra sự thật giật mình

Tâm sự

17:04:50 14/06/2021
Người chồng luôn về nhà lúc 3-4h sáng, chỉ có vợ và cô con gái luôn xuất hiện cùng nhau, đi ra ngoài không bao giờ khóa cửa.

Quản lý tiết lộ Trường Giang đi làm "giang hồ" mùa dịch, nói gì khi được hỏi về chuyện giữa quản lý - nghệ sĩ?

Sao việt

17:04:47 14/06/2021
Liên tục được hỏi về vấn đề quản lý - nghệ sĩ, quản lý Trường Giang mới đây đã có chia sẻ khéo léo trên trang cá nhân.

Jennifer Lawrence tăng cân đến nứt cúc váy, dân mạng không chê mà rần rần khen vì điều này

Sao âu mỹ

17:03:55 14/06/2021
Mới đây, cánh săn ảnh bắt gặp Jennifer Lawrence đi dạo cùng ông xã Cooke Maroney trên đường phố New Orleans. Vóc dáng đẫy đà, mập lên trông thấy của nữ diễn viên gây xôn xao cộng đồng mạng. Tuy nhiên thay vì la ó, phần đông netizen đều ...

Bất ngờ nhận kết quả ung thư tuyến tiền liệt dù đang khỏe mạnh, cảnh báo dấu hiệu dễ bỏ qua

Sức khỏe

17:03:41 14/06/2021
Ông N.V tự nhận mình khỏe mạnh, không có biểu hiện gì nhưng đi khám không hiểu sao nhận kết quả ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối. Nghe lời giải thích của bác sĩ, ông mới biết các dấu hiệu gặp phải nhưng lại bỏ qua.

HLV Phạm Minh Đức: "Cá tính mạnh là con dao 2 lưỡi, ĐTVN thiệt lớn khi vắng HLV Park"

Bóng đá việt nam

17:02:43 14/06/2021
Theo HLV Phạm Minh Đức, HLV nên điều chỉnh bản thân để tránh nhận thẻ phạt. Vì khi HLV bị phạt, đội bóng sẽ chịu thiệt thòi rất lớn.

Không phải Tzuyu hay Sana, đây mới là mỹ nhân nổi bật nhất Twice

Phong cách sao

17:01:07 14/06/2021
Với nước da sáng bật tông, Dahyun luôn nổi bật nhất so với những thành viên khác trong nhóm.

Bồ cũ của Đoàn Văn Hậu giờ ra sao?

Bên lề sân cỏ

16:54:41 14/06/2021
Đoàn Văn Hậu và Hoàng Anh Ốc từng là một trong những cặp đôi đẹp nhất nhì làng bóng đá.

Galaxy Note10 gặp lỗi phần cứng sau khi cập nhật phần mềm

Đồ 2-tek

16:54:13 14/06/2021
Nếu bạn đang sử dụng Galaxy Note10, có lẽ bạn nên dành chút thời gian kiểm tra xem chiếc máy của mình có gặp vấn đề tương tự hay không.

Hạ Long vắng du khách sau 1 tuần hoạt động trở lại

Du lịch

16:52:54 14/06/2021
Dù được mở cửa hoạt động trở lại, khu du lịch Bãi Cháy trong 2 ngày cuối tuần vẫn trong tình trạng vắng vẻ không bóng người.

Lịch thi đấu Euro 2020 ngày 14/6: Những "dũng sĩ đấu bò" Tây Ban Nha xuất trận

Bóng đá thế giới

16:52:30 14/06/2021
Đội tuyển Tây Ban Nha là một ứng cử viên cho chức vô địch ờ kỳ Euro lần này.

Ô tô điện giá rẻ bán chạy nhất thế giới thử nghiệm tại Đông Nam Á

Ôtô

16:51:59 14/06/2021
Mẫu ô tô điện giá rẻ của Trung Quốc - Wuling Hongguang Mini EV được đồn đoán sắp bán ra tại thị trường Đông Nam Á sau khi chạy thử nghiệm để đánh giá chất lượng tại Philippines.